Nye MS Bjørg Pauline er en av Nordlaks to nye brønnbåter som har LNG/elektriskfremdrift. Selskapet vil med det redusere utslipp av både klimagasser og NOx.

Nordlaks nyeste brønnbåt, MS Bjørg Pauline, ankom selskapets anlegg på Børøya i Hadsel kommune i starten av mai. Turen nordover fra verftet i Tyrkia tok drøyt tre uker. Fartøyet er en av to brønnbåter Nordlaks har fått bygd ved Tersan Ship Yard. Den andre brønnbåten, MS Harald Martin, er sjøsatt og under utrustning ved verftet i Tyrkia.

Norsk utstyr

Controller i Nordlaks Oppdrett AS, KurtWerner Nilsen, opplyser til Kystmagasinet om at både pris og leveringstid varviktige faktorer i valg av verft. Koronasi tuasjonen har derimot snudd om litt påsituasjonen etter hvert som prosjektet hargått fremover, blant annet har det værtutfordringer med bemanning og logistikk.Et viktig moment for hele prosjektet er atdet i hovedsak er norske leverandører ogutstyr som benyttes i fartøyet.

Bjørg Pauline er en av verdens første brønnbåter med LNG/batteri som fremdrift, og en av to nye brønnbåter Nordlaks har bygd ved Tersan Ship Yard, Tyrkia.
Bjørg Pauline er en av verdens første brønnbåter med LNG/batteri som fremdrift, og en av to nye brønnbåter Nordlaks har bygd ved Tersan Ship Yard, Tyrkia.

Reduserer utslippene

MS Bjørg Pauline er en av verdens førstebrønnbåter med LNG/batteri-hybrid somfremdrift, og sammen med landstrømstilkobling vil dette redusere klimagassutslippene med over 20 % og NOx-utslippene med 90 %, sammenlignet med dagensbrønnbåter.

-LNG, skal være mer miljøvennlig, og samarbeid med NOx-fondet og ENOVA har gjort det akseptabelt økonomisk å gå for gass/hybrid-løsninger. Gass/elektrisk ser vi på som en stor fordel driftsmessig. Det gjør det mulig å regulere uttak fra «kraftstasjonen», og tilpasse til det behovet vi til enhver tid har, eksempelvis underveis på leia, under lasting og kjøring med RSW, eller ved kompliserte lasteoperasjoner på DP ved havfarmen, forteller Nilsen.

Kjøler ned fiskenBrønnbåten er designet av NSK Ship Design i Harstad, har en lengde og bredde på 85 og 19 meter. Den har brønner på2 x 2100 m² og vil ha en kapasitet til åfrakte over 600 tonn levende fisk. Båteneer bygd med fokus på å tilfredsstille nyeregler for rensing av brønnvann.

-Vi kan for eksempel kjøle ned fiskenfør lossing, og vi kan fjerne lus ved brukav ferskvann. Båten inneholder nye norske systemer for fiskehåndtering, men erikke revolusjonerende innen fiskehelse,fortsetter Nilsen.

En liten velkomstkomite var møtt opp på Nordlaks anlegg da MS Bjørg Pauline ankom Børøya i Hadsel i starten av mai. FOTO: NORDLAKS
En liten velkomstkomite var møtt opp på Nordlaks anlegg da MS Bjørg Pauline ankom Børøya i Hadsel i starten av mai. FOTO: NORDLAKS

Gass-elektrisk

Fartøyet har som nevnt gass-elektrisk ogbatteri-hybrid fremdrift. Blant annet erdet installert to elektriske fremdriftsmotorer på til sammen 3000 kW, fire stykkerBergen Engines Lean Brun generatorsettpå til sammen 6480 kW, samt batteripakke på 678 kWh.

Girboks og propellanlegg av merke650GHC, fire thrustere type TT 1650 DPNFP, styremaskin og dynamisk posisjonering (DP) er levert av Kongsberg Maritime. DP-systemet er for øvrig tilpassetå operere på eksponerte lokaliteter, itillegg til havfarmen. Kranpakke med en KN30, en stykk KN75 og tre TKN100 erlevert av Triplex Macgregor, RO-anlegg(Reverse Osmosis) for ferskvannsbehandling, varmegjenvinning, CO2-fjerning ogoksydering fra Norwater AS og fiskepakkekommer fra Cflow.

Båten har totalt 13 køyeplasser, menskal seile med en besetning på ni per skift; skipper, overstyrmann, to matroser, maskinsjef, motormann og kokk/lettmatros,samt to lærlinger. Nybygget har en lys ogtrivelig innredning, og med det som skaltil for at besetningen skal trives om bord.Her finnes både badstue, treningsrom ogrommelige arealer for å kunne trekke segtilbake, slappe av og spise.