Marina Solutions har levert og installert den nye Rådhusbrygga i Ålesund. Fra den nye kaien vil blant annet Cruise Service og Geiranger Fjordservice sine hurtig- og passasjerbåter anløpe.

Den nye Rådhusbrygga består av en 50 x 5 meter stor flytekai med kjeller, sammenkoblet med en 15 x 5 meter bred landgangsbrygge. Tilkomst til land skjer via en sklisikker og solid landgang produsert i aluminium. Landgangen er 15 meter lang og 1,8 meter bred.

Trappehuset på hovedkaien er utformet med samme form og materialbruk som servicebygget på land. Kledningen er i varmebehandlet furu og etter hvert blir det satt inn glassfelt. Det er også støpt inn koøye med lys, plassert under vannoverflaten, rundt hele hovedkaia.

Hovedkaien er nesten tre meter høy og har kjelleretasje med syv inndelte romseksjoner. I det første rommet er det installert vaskemuligheter. Ellers er det innlagt elektro, god ventilasjon og varmevifte. I tillegg til hovedtrappen, er det en nødutgang med stige opp. Rommene blir disponert av havnevesenet.

Anlegget er godt utrustet med fortøyningspullerter, både med rustfrie, syrefaste bryggepullerter, samt vedlikeholdsfrie havnepullerter som er utviklet av Marina Solutions. Redningsleiderne er av type kant-i-kant med fenderstokken, og tar derfor ikke opp plass for båtene. Det er dekkfendring både på utsiden og innsiden av hovedflytekaien. Marina Solutions har installert og forankret anlegget med hjelp av et lokalt dykkerfirma. Kaiene er forankret ved hjelp av tunge og sertifiserte stålanker og fjellbolter.

Den store flytekaien ble før fellesferien Tema Ålesund slept fra Ulstein Betong Marine på Haddal, hvor den er blitt bygget i den nye tørrdokken. Landgangsbryggen er spesialprodusert på Etne Betong og fraktet med båt. Denne bryggen er en spesialbrygge da den er ekstra bred og har dype renner for å få lett tilgang til infrastruktur i form av strømog vannledninger. Bryggen har også tilpasset høy flytehøyde for å kunne ligge jevnt mot hovedkaien.