Det moderne og velrennomerte skipsverftet Aas Mek Verksted AS skal i 2017 levere verdens mest moderne brønnbåt til det fremtidsrettede brønnbåtrederiet Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord.

Bømlo Brønnbåtservice har Norges mest moderne brønnbåtflåte, og har nylig signert rederiets største kontrakt på en brønnbåt av type AAS 3602 STDE hos Aas Mek Verksted AS, til en verdi på over 300 millioner kroner. Dette er den 15. brønnbåten verftet skal levere til rederiet, og de er stolte av å kunne levere den første av dette nye designet til Bømlo Brønnbåtservice, som også har en «AAS 1800» brønnbåt under bygging ved Aas Mek Verksted.

 

Skipet som skal leveres i januar 2017 er verftets nybygg nummer 195. Dette er et nyutviklet design, og blir rederiet største brønnbåt med en lastekapasitet på 3.600 m3, tilsvarende 540 tonn med levende laks. Fartøyet kan trykklosse opp til ti meter over vannivået. Det nye designet er utviklet av verftet på basis av deres lange erfaring med denne type fartøy, og det er skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energiforbruk og størst mulig fart på last og ballast.

 

Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD-analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er også en videreutvikling av Aas Mek Verksted sitt spesielle forskipsdesign som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisk og mannskap. Båten vil bli utstyrt med dieselelektrisk framdrift, for optimal økonomisk og miljømessig drift.

 

Geir Agasøster, som er daglig leder og en av eierne i det moderne brønnbåtrederiet, uttaler at det å bygge brønnbåt med det anerkjente verftet Aas Mek. Verksted var et naturlig valg med dette nye designet, som kombinerer både det fremste av moderne og nytt utstyr for skånsom behandling av fisken og et design som både er effektivt når man tenker på økonomi, miljø og komfort til mannskapet. Brønnbåten vil bli et veldig attraktivt fartøy og arbeidsplass i denne bransjen, som er under kontinuerlig utvikling for å tilfredsstille stadig nye krav og gi oppdrettsnæringen topp utstyr for å sikre topp kvalitet på fisken og effektiv og skånsom behandling på anleggene.

AAS3602STDE tekst nede SB

Brønnbåten får en lastekapasitet på 3.600 m3, tilsvarende 540 tonn med levende laks. 

 

Halvard Aas, som er daglig leder og en av eierne i Aas Mek. Verksted AS, uttaler at det gode samarbeidet de har hatt med Bømlo Brønnbåtservice gjennom mange år, har bidratt mye til at vi har kommet så langt med utvikling og løsninger som presenteres i nybyggene. Denne nye brønnbåttypen som verftet skal bygge, er spekket med det ypperste av det som kan monteres inn og effektivisere en brønnbåt, både når det gjelder fiskevelferd, miljøhensyn for å hindre smitte spredning, skånsomhet for anleggene, redusert energi forbruk og utslipp av NOX, og ikke minst øket komfort for fisk og mannskap. Daglig leder mener at denne båten skal greie å mestre de fleste oppgaver, og bli et veldig attraktivt verktøy i markedet.

 

Nybygget vil bli utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem «Well Wash» – et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste og losse systemet og luftekasser i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

Lastesystemet er arrangert med avsiling for sjøvann og ferskvann for bruk ved ferskvannsbading av fisken for avlusing og amøbebehandling. Nybygget er videre arrangert med luftesystem for avgassing av vannet ved lukket transport, oksygen og Ozon anlegg, H2O2 innblandingssystem, filter for luseoppsamling og UV behandling av full sirkulasjon og full automatisk overvåkning av fisken. Denne båten er med andre ord utrustet og spekket til å klare selv de meste krevende oppgaver på en effektiv og trygg måte.

 

Verftet har sammen med Vik Elektro utviklet et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000, for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge- og rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter.

 

Når det gjelder mannskapsbekvemmeligheter kan det nevnes topp utstyrt messe og bysse med det siste innen profesjonelt bysseutstyr, kaffebar ved arbeidsdekk, tv-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom og det aller nyeste, sky lounge med Jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360o panoramautsikt. Videre er båten utstyrt kun med en-mannslugarer med egne toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe, som gjør denne båten til en meget attraktiv arbeidsplass.