Aas Mek. Verksted A/S leverte i slutten av juni sitt nybygg nr. 199, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen fant sted i Trondheim 29. juni med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor. Båten ble døpt MS Ronja Explorer.

Sølvtrans AS som mottar brønnbåten, er hjemmehørende i Ålesund. Selskapet er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt med aktivitet i Skottland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge.

Brønnbåten til Sølvtrans har rederiets sirkulasjonsprinsipp

Nybygget er av verftets  eget  design av typen AAS 2502 ST, som har lastekapasitet på 2500 m3. Dette er ett helt nytt design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland, og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene, spesielt beregnet på lukket transport. Ronja Explorer er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt for ferskvannsbehandling for avlusing, og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolttransport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

MS Ronja Explorer er topp utstyrt

Båten er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Videre har nybygget vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste krav. Ronja Explorer er også godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Dåpsdag for brønnbåt nybygg.
Bilde fra dåpsdagen med sentrale personer involvert fra rederi og verft. Fra venstre: Roger Halsebakk, Roy Emilsen, Asle Viken, Maria Sinkaberg Johnsen og Svein Gustav Sinkaberg.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem.  Dette  gir  kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

MS Ronja Explorer er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2 luftere, oksygineringsanlegg med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

MS Sonja Explorer er et nybygg med system for avsiling

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Båten har også system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filtre for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Alle lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Videre finnes det system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Ronja Explorer er også utstyrt med  RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk   i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kW ved syv grader celsius, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 grader per time.

Nybygget har flotte fasiliteter for mannskapet.
Nybygget har flotte fasiliteter for mannskapet.

Brønnbåt med undervannskamera og “Well Wash”

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk loggeog rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera  er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene. Den nye brønnbåten er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system «Well Wash».

Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk, to på 48 t/m og to på 23 t/m for not håndtering. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor, type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm. Den er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to  stk CAT 3512 C hver på 1550 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, type Brunvoll

Volda. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Les mer om andre nybygg.