Aas Mek. Verksted AS leverte i dag sitt nybygg nr. 193, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Rederiet, Bømlo Brønnbåtservice AS, som mottar MS Øytind, er hjemmehørende på Stord. Dette er den 14. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS.

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket- og semi-lukket med UV rensesystem uten utslipp av ubehandlet vann under transport, ved lossing og lignende, samt transport i vanlig åpen brønn. Videre er nybygget arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. MS Øytind kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil syv meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land. Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Har kloakkrensing

Brønnbåten har innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Den har også en stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom og laboratorium med mer. Styrehuset har tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering med mer. MS Øytind er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav.vNybygget er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til syv meters trykkhøyde. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 liters tanker. Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling, tilkoblet vakuumpumpesystem og trykklossesystem, samt UV og filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

Lus samles i egen beholder

Filter og UV anlegget har blant annet kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolttransport og avlusing. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Kraftig hovedmotor fra Wärtsilä

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, en på 75 t/m og en 40 t/m og to på 23 t/m. På bakkdekk er det montert to ankervinsjer (den ene med mooringtrommel), en mooringvinsj på poopdekk og fem tre tonns nokker på hoved- og poopdekk. Det er montert både Aqua Scan og FLS fisketellere, samt VAKI smolttelling via trykk lossesystem.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsila 8L20 på 1600 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Scana Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av tok Wärtsila 6L20, hver på 1055 kW, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 199 kW. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW, type Brunvoll. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Tekniske opplysninger

Lengde o.a                 69,86 m

Lengde p.p.                66,98 m

Bredde                       12,00 m

Dybde i riss                 5,90 m

Tonnasje                     1747 BT

Lasteromskap.             1800 m3

Servicefart                  12 knop

Fartsområde               Europeisk fart nord om 40 grader