Kystmagasinet 8.14: Den siste nye brønnbåten til Rostein AS på Harøy er utviklet og bygd på fiskens premisser. Det vil si at hovedfokus er rettet mot dyrevelferd, noe som igjen gir gevinst både for oppdretter og miljø.

Nye MS Ro Arctic er tuftet på rederiets eget design, utviklet i nært samarbeid med Skipskompetanse, og bygget ved Larsnes Mek. Verksted på rekordtid. De fleste leverandørene til dette skipet kommer fra det maritime «clusteret» i regionen.

 

Kystmagasinet har snakket med viseadministrerende direktør i Rostein AS, Glen Bradley, om rederiets siste nybygg, som for øvrig vil være den mest avanserte brønnbåten som i dag eksisterer i markedet. Dette blir den ellevte brønnbåten i rederiets nåværende flåte, men det er det sekstende nybygget de har bygget. Dermed har de lang og god erfaring med utvikling av nye brønnbåter, noe som selvsagt gjenspeiles i dette siste nye tilskuddet til brønnbåtflåten, MS Ro Arctic.

 

-Vi har jobbet i tre år med utviklingen av en ny teknologisk plattform når det gjelder brønnbåter. I 2011 bestemte vi oss for å samle dette innovasjonsprosjektet og legge det inn i en helt ny design. Vi inngikk avtale med Skipskompetanse i Måløy som startet utvikling og design av nye MS Ro Arctic på vegne av oss, og vi tok utgangspunkt i teknologi og kompetanse som ville ta hensyn til de strenge kravene til dyrevelferd som er gitt både fra myndigheter og oppdretter. Dette har selvsagt igjen med kvaliteten på fisken å gjøre, slår Bradley fast.

 

Rederiet har dermed utviklet en brønnbåt, helt og holdent på fiskens premisser og altså, som nevnt, med sterk fokus på dyrevelferd. Videre har de fått utviklet et helt nytt styringssystem på dette med dokumentasjon i brønn, blant annet på vannmiljø som tilfredsstiller lovverkets krav til transport av fisk, og at dette skal skje på en mest mulig skånsom måte. Styringssystemet gjør at mannskapet kan planlegge reisen og kravene til vannkvalitet som settes i forhold til den last og utstyr som til enhver tid finnes om bord.

 

-Dette setter oss som befraktere i stand til å planlegge reisen på en mer dyreetisk måte. Samtidig er risikoen for smittespredning til miljøet minimalisert. MS Ro Arctic har også et desinfeksjonssystem på utog inngående brønnvann, som for eksempel ved transport av smolt gjør at man ikke tar inn virus sammen med transportvannet. Nybygget er en teknologisk avansert nyvinning, men samtidig en veldig robust og god båt, forteller Glen Bradley.

 

Han trekker også frem at MS Ro Arctic er bygget i Norge på et verft med meget godt renommé og fokus på kvalitet, nemlig Larsnes Mek. Verksted. Rederiet er også stolte av den lokale tilknytningen dette prosjektet har hatt. De synes det er viktig at oppdrettsnæringen leverer noe tilbake til lokalsamfunnet, noe som absolutt er tilfellet med MS Ro Arctic. De fleste leverandørene til nybygget kommer fra den maritime sektoren i regionen, også fra lokalsamfunnet Harøy der Rostein AS har sitt hovedkontor.

AO5K3683

Glen Bradley trekker også frem at MS Ro Arctic er bygget i Norge på et verft med meget godt renommé og fokus på kvalitet, nemlig Larsnes Mek. Verksted.

 

Nybygget er utrustet med det nyeste av utstyr og maskineri, og fremdriften består av et dieselelektrisk system fra Siemens, supplert av fire dieselgeneratorer fra Yanmar, hver på 1.300 kW. Fartøyet har også et havneaggregat fra Nogva/Deere. Gir og propellanlegg er levert av Finnøy mens sidepropellene kommer fra en lokal produsent, Brunvoll i Molde. MS Ro Arctic er rigget for lukket transport med CO2 luftere, filtrering og UV behandling av innog utløpsvann. Det er også installert et egenutviklet og patentert BlueMist vaskog desinfeksjonssystem om bord.

 

Som navnet tilsier skal Rosteins siste nybygg hovedsakelig operere i nordlige farvann. MS Ro Arctic går, rett etter overlevering og dåp 7. november, inn i kontrakt for Lerøy Aurora på Skjervøy, som ligger utenfor Tromsø.  Skipet vil for det meste operere i Troms fylke. MS Ro Arctic har også kapasitet og frihet til å utføre fraktoppdrag for andre selskaper i regionen i kontraktsperioden.

 

Det kan til slutt nevnes at Rostein AS er et av de ledende brønnbåtrederiene i verden, med i alt 11 fartøy (med det siste nye) i drift og til sammen 120 ansatte. Selskapet tilbyr transport av smolt og slaktefisk. De utfører også sortering og telling av fisk direkte på anlegg, og de har som målsetning å oppfylle kundens krav til enhver tid. Fiskens kvalitet skal ikke reduseres mens den er om bord i en av brønnbåtene, og gjennom interne prosedyrer og rutiner sørger selskapet og mannskapet for å ivareta kundens ønsker, samtidig med at det ytre miljøet ikke påføres skader.

 

Hoveddata for Ro Arctic

Lengde                                75,5 m

Bredde                                15,5 m

Fremdrift                            Dieselelektrisk

Innredning                         14 personer

Tankkapasitet                   3.159 m3

Klasse                                  DNV + 1A1, E0

 

 

Utrustet nybygg på rekordtid

Larsnes Mek. Verksted AS på Larsnes tegnet kontrakt på bygging av MS Ro Arctic så sent som 22. mai i fjor. Kjølstrekking ved skrogverftet Marine Project Sp.z.o.o i Polen startet noen måneder etterpå, nærmere bestemt 15. oktober. Dermed er det et faktum at det bare har tatt vel ett år å bygge dette avanserte nybygget, noe daglig leder Jarle Gunnarstein er stolt over.

AO5K3784 Administrerende direktør Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek. Verksted innrømmer at markedet på bygging av fiskebåter og brønnbåter har blitt langt tøffere de siste årene. Likevel regner han med å hale i land en nybyggingskontrakt i nærmeste fremtid. I mellomtiden har de fokus på vedlikehold, reparasjon og om bygging. Arkivfoto: Edmund Mongstad.

 

 

Det er også et faktum at skroget ankom verftet på Larsnes for utrustning og ferdigstilling 16. juni i år, fire måneder forsinket fra Polen. Deretter har man avviklet ferie i byggeperioden. Likevel har altså Larsnes Mek. Verksted klar å levere et meget avansert og svært godt utrustet skip på hele 75,5×15,5 meter lengde til avtalt tid.

 

-Utrustningen har gått svært greit, takket være at vi har hatt en meget kvalifisert stab i arbeid på skipet i byggeperioden, 120-140 personer på det meste. En annen viktig premiss for å klare dette har vært et godt samarbeid med et meget kompetent rederi, slår Gunnarstein fast. Det har selvsagt også hjulpet at verftet har erfaring fra bygging av brønnbåter, senest utrustningen og ferdigstillingen av Ro Fjord til samme rederi i 2009. Men lederen streker under at MS Ro Arctic likevel er et annet og langt mer avansert prosjekt. Den er også tre meter lengre og halvannen meter bredere.

 

Da Kystmagasinet snakket med Jarle Gunnarstein i slutten av oktober, hadde verftet ingen flere nybygg i kjømda. Men han streket under at de har flere spennende prosjekt å regne på, og håpet er at ett av disse ender opp i en kontrakt. Inntil et nytt byggeprosjekt er på plass vil Larsnes Mek. Verksted ha fokus på reparasjon, vedlikehold og ombygging, noe lederen håpet ville gi god sysselsetting i tiden fremover.

 

-Men det er ikke til å stikke under en stol at markedet på bygging av fiskebåter og brønnbåter har blitt langt tøffere de siste årene. For oss med Norges høye kostnadsnivå er det en stor utfordring å klare å konkurrere med for eksempel Tyrkia og Spania om oppdragene. Men vi prøver å overbevise rederiene om fordelene ved å bygge her hos oss, blant annet at fartøyene leveres til avtalt tid, at kvaliteten er meget høy, at de går rett i operativ drift etter overlevering og fungerer uten problemer i skipets levetid. Annenhåndsverdien er også et moment vi prøver å fremheve. Samlet sett gir dette et helt annet økonomisk totalbilde, selv med høyere byggekostnader, sier Jarle Gunnarstein til slutt.