Aas Mek. Verksted AS har levert sitt nybygg nr. 201, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans Wellboat AS. Dåpen av M/S Ronja Islander fant sted i Ålesund 7. desember med Kathleen Mathisen som gudmor. Etter levering gikk nybygget rett til Canada og inn på langsiktig kontrakt for Grieg Seafood på deres oppdrettsanlegg der.

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system, som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Den er også utrustet med dewater laste/losse system for ferskvannsbehandling av fisken. Videre er nybygget arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Innredning

Ronja Islander har innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjølog fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium med mer. Styrehuset har tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer, fjernstyring av all last og fiskehåndtering med mer. Av utstyr ellers kan nevnes vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste kravene. Nybygget er også godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk lasteog lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 15 meters trykkhøyde. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med 2 x 6000 liters tanker. Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW kjøling, oksygenering med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

Nybygget er utstyrt med filterog UV-anlegg med kapasitet for behandling av vann inn eller ut av lasterommene. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff/ lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Det nye fartøyet til Sølvtrans Wellboat er nesten 70 meter langt og svært avansert.
Det nye fartøyet til Sølvtrans Wellboat er nesten 70 meter langt og svært avansert.

System for overvåking

Det finnes et eget system om bord for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading og gjenbruk av ferskvannet, og bruk av over og undertrykkslasting uten bruk av vakuumpumpe. Båten har også et eget system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert stor kapasitet med CO2 strippere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfi sering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaskeog desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfi seringssystem.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk, to på 26 t/m og to på 24 t/m for nothåndtering. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Nogva Cummins QSK50-DM1, hver på 1628 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

Alle motorer er utstyrt med IMOTier III NOx eksos renseanlegg som gir sterkt redusert utslipp til luft. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW av type Brunvoll Volda. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Rederiet

Sølvtrans AS, som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund. Dette er verdens største brønnbåtrederi og selskapet driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Sølvtrans har med dette fartøyet 24 fartøy i drift. Dette inkluderer fartøyene i Chile hvor Sølvtrans er deleier. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.