Aas Mek. Verksted har overlevert leverte nybygg nummer 206, en brønnbåt av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, til rederiet Færøy AS. Etter levering gikk nybygget til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Rederiet som mottar skipet er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen i Helgeland, og har også tidligere fått levert brønnbåten Steinar Olaisen fra Aas Mek. Verksted.

3000 kubikk lastekapasitet

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, med lastekapasitet på 3000 m3, fordelt på to lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewateering system for ferskvannsbehandling av fisken. Dette er et fartøy som er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Båten har dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrømanleggene.

ESS-batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder, avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. Nybygget er videre utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx.

Topp utstyrt

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vann parameter. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.

Båten er arrangert med innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino, trimrom. Styrehuset har fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, et fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav. Den er også godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart. Videre har båten Dynamisk posisjonsanlegg (DP) fra Brunvoll, med tanke på lasting og lossing av havmerder og lignende der fartøyet ligger med fast avstand til merd anlegget uten å fortøye og berøre anlegget.

Kan laste 400-500 tonn fisk

Lasteromvolumet er som nevnt på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-500 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk lasteog lossesystem. Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, splitting og lignende uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Videre er den arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling i forbindelse med desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet i forbindelse med UV behandling. Laste/losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing. Alt avløpsvann kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Avansert overvåkingssystem

Det finnes et system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Båten er utstyrt med  RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gram C per time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking og lignende, fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system ”Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess. For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøy-ningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

Glimt fra ulike deler av den nye brønnbåten. ALLE FOTO: AAS MEK. VERKSTED.

Dieselelektrisk fremdrift

Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk Hybrid system med to 1000 kw PMelektriske motorer som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT generatorsett, på totalt 5244 bkW, samt et ESS – batterianlegg med kap. på 650 kw, som benyttes til «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m. I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min. For best mulig manøvrering er det montert 2 stk Brunvoll sidepropell akter og 1 stk baug propell. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Tekniske opplysninger for nybygget:
Lengde o.a.: 76,96 m
Bredde: 17,80 m
Dybde i riss: 5,90 m
Lasteromskap.: 3000 m3
Servicefart: 13 knop