Kystmagasinet 4.15: Det har skjedd mange nyvinninger i rederiet Frøy Sjøtransport AS den siste tiden. 25. april kunne de notere seg for dåp av i alt fire nye fartøy, den største, Gåsø Viking, en hypermoderne brønnbåt på hele 78x16 meter. Nybygget, som er designet av Møre Maritime, er alt i aktivitet ved Lerøy Seafood AS sine anlegg i Midt-Norge.

Denne nye, neste generasjon brønnbåt som Gåsø Viking representerer, er utviklet gjennom et nært samarbeid mellom designer og skipskonsulent Møre Maritime fra Kristiansund og rederiet Frøy Sjøtransport. Nybygget har lastekapasitet på vel 3.000 kubikk, fordelt på to boksformede lasterom for problemfri skyveskottbruk.

IMG_2052

Et flott fartøy.

 

Optimalisert for høy fart

Fiskeutstyrspakken er topp moderne, basert på lukket teknologi som oppfyller dagensog fremtidens krav til fiskevelferd når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og utforming, ikke minst når det gjelder skroget, som er helt nytt og optimalisert for høy fart.

 

Fremdriften besørges av et Siemens dieselelektrisk system med fire store MTU-motorer, hver på 1.450 kW. Fartøyet er også utrustet med en stor vripropell, som kombinert med frekvenssyring av fremdriftssystemet, vil gi fartøyet gunstig driftsøkonomi. Alle lastetanker, rør og kanaler er utformet for effektiv og automatisert vasking og desinfisering.

DSC_1642

Det er ti godt utstyrte enkeltlugarer om bord på Gåsø Viking.

 

 

Trygge arbeidsoperasjoner

Men eier og designer har ikke bare tenkt tekniske løsninger, men også arbeidsmiljø. Fartøyet, som er av typen M-3001 design, er optimalisert nettopp med tanke på godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsoperasjoner helt oppe i merdene. Videre er det lagt stor vekt på gode mannskapsbekvemmeligheter med enkeltlugarer, ti i alt, og moderne messer og oppholdsrom. Operasjonsområdene har godt utsikt, også dette med tanke på trygge arbeidsoperasjoner. Fartøyet har solid dekksutrustning med store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde.

 

Gåsø Viking er bygd komplett ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Utrustningen er i stor grad basert på norske utstyrspakker og leverandører. Vi kan blant annet nevne at Helseth har levert propulsion systemet, Heimdal girboks, Rolls Royce, styremaskin, Brunvoll baugog sidepropeller og Triplex alle dekkskraner.

IMG_2565

 

Fornyer flåten

Med dette siste nybygget oppgraderer Frøy Sjøtransport sin flåte. Gåsø Viking til rundt 250 millioner kroner, er rederiets første nybygg siden Kristine kom i 2001. Den ble solgt i fjor og erstattet med Frøystrand. De har i dag en samlet flåte på fem brønnbåter. Men det finnes også andre typer fartøy i selskapet. På dåpsdagen til Gåsø Viking ble også tre andre nybygg navngitt, en 25 meter lang servicebåt, en ny, mindre servicekatamaran og en dykkerbåt. Samlet har rederiet investert 310 millioner kroner på sine fire siste nybygg.