Aas Mek. Verksted AS har overlevert sitt nybygg nummer 184, en brønnbåt av typen AAS 1202 ST II. Dåpen av MS Øydrott gikk av stabelen ved Notahaugsbrygga på Stord i slutten av mars. Anne Elisabeth Tislevoll var gudmor. Båten er søsterskip til foregående byggenummer, MS Øystrand, som ble levert til Bømlo Brønnbåtservice i juni 2009.


Det er Bømlo Brønnbåtservice som mottar nybygget. Rederiet er hjemmehørende på Stord, og dette er den 10. brønnbåten de mottar fra Aas Mek. Verksted A/S på Vestnes i Møre og Romsdal.

 

Arrangert for avlusning
MS Øydrott er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing og lignende, samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn. Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av fisken under transporten, slik at den er klar til produksjon ved ankomst slakteriet. Båten er også arrangert for sortering, smoltkjøring, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-rensing av sirkulasjonsvann. Lastekapasiteten er på 1.200 kubikk, fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk lasteog lossesystem.

 

Nybygget er innredet med plass for syv personer, fordelt på fem enmannslugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffebar med mer. Styrehuset har tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering med mer. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart.

 

td_demo_atachement_6

Bilde fra den romslige og oversiktlige broen. Foto: Aas Mek. Verksted.

Har tellesystem
Lasterommet er som nevnt fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten utstyrt med et trykk lasteog lossesystem med telling. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med 2 x 6.000 liters tanker med sorteringsog telleutstyr. Båten har også et eget system for smolttelling via Vaki teller på dekk. Dette systemet er koblet til et vakuumpumpesystem og trykk lossesystem, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.  UV anlegget har kapasitet til behandling av 5.000 m3 vann i timen.
Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alle lus samles opp i filterposer, som leveres til land for destruering.

 

MS Øydrott har et eget system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

 

Fjernstyres og logges
Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er videre utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et lavtrykks vaske-/skumleggingssystem, høytrykks vaskesystem og Ozon desinfiseringsystem.

 

Det er montert totalt fire Palfinger kraner ombord; to på 32 t/m og to på 23 t/m, alle med 2,5 t vinsj. Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i tre ulike størrelser samt smolt telling via trykk lossesystem. I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512 TA serie B, 1800 HP ved 1600 o/min. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av 2 stk. Caterpillar Generatorsett type C 18 TA, hver med en ytelse på 515 kW, samt et havneaggregat type Scania Marine DI 12 62M på 190 kW. For best mulig manøvrering, er det montert hydrauliske sidepropell for og akter, hver på 300 kW.

 

Tekniske opplysninger MS Øydrott:

Lengde o.a  62,07 m
Lengde p.p.  56,44 m
Bredde   12,00 m
Dybde i riss    5,10 m
Tonnasje  1226 Brt
Lasteromskap.  1200 m3
Servicefart, ca . 14 knop
Fartsområde  Nordog Østersjøfart