Det er i år hundre år siden Hundested Propeller A/S ble etablert i den lille fiskerihavnen Hundested nord for København. Hundre år med teknologisk utvikling, hele tiden med fokus på båter, har gjort navnet til en bauta blant fiskere og andre båteiere.

Det startet med en smie og et maskinverksted i 1921, der de to danskene August Jørgensen og Johannes Højsgaard begynte som forhandlere og reparatører av motorer bygget av Mortfabrikken Dan i København. De produserte også gassapparater, ror, beslag, ankere, hekteledd til kjeder og andre smidde produkter til båter.

Første motor i 1928

Etter hvert kom lysten til å produsere sin egen motor, og i 1926 begynte de å bygge den første motoren, en glødehodemotor med effekt på 22 hestekrefter. Den ble installert i en fiskebåt i 1928. Allerede før den første motoren var ferdig var enda en bestilt.

Allerede i 1993 produserte de en liten motor med kobling, omstyring og en liten vripropell. Utviklingen fortsatte og i 1938 ble Hundested Motorfabrikk formeldt etablert. Frem mot krigen ble det produsert motorer i 26 forskjellige ytelser. Den største sparket fra med 300 hestekrefter.

Propeller, gir og akslinger utstilt utenfor fabrikken. Foto Hundested Propeller.

Dårlige propeller på Færøyene startet ny epoke

Da Danmark ble okkupert av tyskerne under den 2. verdenskrig, nektet fabrikken å produsere eller reparere motorer for tyskerne. De ble derfor nektet tilgang til råmaterialer og drivstoff. De utviklet da i stedet motorer som gikk på alternativt drivstoff, som tyktflytende oljer og tjære fra torv.

– Etter krigen begynte en viktig epoke. Det kom en forespørsel fra Færøyene. De hadde en del fiskebåter med gode motorer, men propeller som virket dårlig. Det ble da utviklet og produsert vridbare propeller (CP-propeller) som ble solgt til andre motorprodusenter. Dette ble grunnlaget for de propellene og omstyringene som fortsatt produseres, forteller Rune Græsdal Zilcken. Han er både ingeniør, tekniker og selger for Hundested Propeller i Norge.

Jubilanten Hundested har vært fast deltaker på DanFish International i mange år. En blank flott propell har blitt et fast varemerke på deres stand. Foto Terje Engø.

Siste motor ble solgt til Australia

Hundestedmotorene og propellene ble solgt til fartøyer og store deler av verden.

– De ble kjent for å være driftssikre og enkle å vedlikeholde. I USA ble ikke propellene omtalt som CP-propeller, men simpelthen som «a Hundested». Den siste motoren, fabrikkens motor nummer 2512, ble levert til en australsk kunde i 1990, forteller Rune.

– Gjennom hele historien har utviklingen av våre produkter vært drevet av behov og forespørsler fra kunder. Hvert enkelt produkt som har blitt levert fra fabrikken har i større eller mindre grad vært tilpasset ønsker og behov hos kunden.

Nesejenta er en av mange norske båter utstyrt med propell, gir og thruster produsert av Hundested. Foto Vestværftet.

At vi har alle deler av produksjon, fra utvikling, design til produksjon under samme tak i Hundested, sikrer oss stor fleksibilitet gjennom godt samarbeide mellom designere og produksjon. Nye anlegg tilpasses så de passer i en bestemt båt, uten at denne må bygges om med hensyn til flenser, hull osv. Det betyr at når propellanlegg skal skiftes så blir liggetiden ved verksted redusert, sier Rune.

Hundested Propeller A/S har i dag 40 ansatte i Hundested, og en i et datterselskap i USA. Ifølge Rune er flere av de ansatte 2. eller 3. generasjon som arbeider på fabrikken.

Rune Græsdal Zilcken er Hundested Propeller sin representant i Norge. Foto privat.

Første overhaling etter 30-40 år

– Driftssikkerhet kan illustreres at vi har mange eksempler på 30 – 40 år gamle anlegg som kommer til fabrikken for sin første overhaling. Da er det heldigvis medarbeidere her som har kunnskap om disse gamle anleggene.

Tiden endrer seg. Hundested må utvikle seg teknologisk. Det blir vanligere med hybride fremdriftsløsninger. De har allerede levert de første anleggene til nye typer fremdrift som kombinert elektrisk og dieseldrift. Motorfabrikken er den ledende leverandøren av propeller til mellomstore danskbyggede fiskefartøyer. Men det er ikke bare CP-propeller de produserer. De produserer også girbokser og thrustere.

Den shetlandske tråleren Aalskere, som ble levert av Kynde og Toft i Thyborøn i fjor, er utstyrt med propell med diameter 3380 millimeter, en girboks med tre PTO og baugpropell, alt produsert av Hundested Propeller. Foto Hundested Propeller.

Girbokser med innebygget kontroll for vridbare propeller har blitt produsert siden 1985. Girboksene kan brukes på motorer med ytelse fra 300 hestekrefter til 4500 hestekrefter, avhengig motorens omdreiningshastighet og ønsket reduksjonsratio.

Vridbare propeller produseres med diameter fra 750 til 4500 millimeter, beregnet på motorer med ytelse på 150 til 4500 hestekrefter. I 1985 begynte fabrikken også å produsere sidepropeller av typen tunnelthrustere. Det finnes fire modeller som leveres med ytelse fra 20 og helt opp til 2700 hestekrefter. Disse kan drives hydraulisk, elektrisk eller med dieselmotor. Til nå er det levert mer enn 650 thrustere, 350 gir for CP-propeller og hele 9100 propellanlegg.

Tove Kynde som ble levert av Kynde og Toft i Thyborøn tidligere i år, har full pakke med gir, propell og baugpropell fra Hundested. Foto Kynde og Toft.