Oppdrettsnæringen har blitt stadig viktigere for norske skipsdesignere, verft og utstyrsleverandører. Et estimat gjort av Kystmagasinet tyder på at det i øyeblikket er fartøyer med en samlet verdi på 13 til 15 milliarder kroner under bygging eller som er i bestilling.

I oversikten inngår 31 brønnbåter, femten servicebåter med lengde over femten meter, samt hele 42 arbeidsbåter/katamaraner og andre spesialfartøy. To av brønnbåtene er opsjoner. I oversikten er det ikke tatt med verdien av ombygginger av eldre fartøy til oppdrettsvirksomhet og bygging av lektere/flåter til fôrlager og fôring, avlusing, sortering og andre oppgaver.

Skagen Ship Consulting på Karmøy har to muslinghøstere under bygging i Skottland for skotske muslingoppdrettere. ILLUSTRASJON SKAGEN SHIP CONSULTING.

Mer en service-, arbeidsog brønnbåter

Et annet marked er bygging av fôrbåter. Frøy Shipping kjøpte ved årsskiftet det 77 meter lange fryseog kjøleskipet Silver Sea, bygget i 2007 for ombygging til frakt av fôr. Skipet har lastekapasitet på 2500 tonn og har nå fått navnet Folla. I 2019 tok Frøy Shipping AS frakteskipet Rotsund med lengde på 80 meter, og i 2018 kjøpte rederiet bulkskipet Rubin med lenge 70 meter og Safir med lengde på 56 meter. Disse frakter i hovedsak fôr, med Ewos som største kunde.

Den store norske flåten av skip som utfører ulike tjenester for oppdrettsnæringen tilfører norske verft, verksteder og utstyrleverandør oppdrag langt utover nybygging og ombygging. De utfører også reparasjoner og vedlikehold på disse. Å estimere verdien av dette arbeidet er svært vanskelig. Men anslås verdien av dette til to milliarder kroner i året, er det mest sannsynlig for lite.

Moen Marin har levert 14,75 meter lange Eir til Island. ILLUSTRASJON MOEN MARIN.

31 brønnbåter under bygging

Ved norske og utenlandske verft bygges viser en oversikt, utarbeidet av Kystmagasinet, at det er 31 brønnbåter under bygging. Forutsatt en gjennomsnittspris på 350 – 400 millioner kroner per skip, representerer disse kontraktsverdi på cirka 11 – 12,5 milliarder kroner. Blant disse er det en brønnbåt som bygges ved spanske Balenciaga for Mowi i Canada. Dette fartøyet er tatt med siden brønnbåter regelmessig flagges ut til andre lakseproduserende land.

Larsnes Mek verkstad bygger Orca Yka for et chilensk oppdrettsselskap. FOTO LARSNES MEK VERKSTAD.

Det er tilnærmet umulig å beregne hvor mye av ordreverdiene som tilfaller norske bedrifter. De fleste fartøy som bygges i Norge får skrog levert fra utlandet. Elektronikk om bord importeres. Samtidig tjener norske designere på båtene som bygges ved utenlandske verft. Det samme gjelder for norske utstyrleverandører som leverer til disse fartøyene. Det eneste som er sikkert er at norsk oppdrettsnæring tilfører norsk skipsbyggingsindustri mange milliarder i verdier hvert år.

Sletta Verft har det travelt med å bygge for oppdrettsnæringen. Ordreporteføljen, som blant annet inkluderer flere fartøyer for servicebåtrederiet FSV, er på rundt en halv milliard kroner. ILLUSTRASJON SLETTA VERFT.

Femten større serviceog spesialbåter

Norske verft bygger eller har sikret seg kontrakter på bygging av femten service og spesialfartøy med lengde over 15 meter til oppdrettsnæringen. Samtlige av disse fartøyene bygges ved norske verft. En enkel beregning tyder på en total kontraktsverdi i området 1,2 – 1,4 milliarder kroner.

Gåsø Høvding som bygges ved Sefine i Tyrkia blir verdens største brønnbåt. FOTO FRØY.

Over førti mindre fartøy under bygging

Oversikten Kystmagasinet har satt sammen viser at det er over førti oppdrettsfartøy under 15 meters lengde som nå bygges i Norge eller utlandet, og som enten er designet i Norge, bygges i Norge eller bygges for norsk oppdretter.

Flere av disse fartøyene er avanserte hybrider med batteri og dieselmotor. For mange er prisen rundt 20 millioner kroner. Ett snitt på 15 millioner gir en kontraktsverdi på cirka 700 millioner kroner. Siden fartøyene stadig blir mer sofi03stikert utstyrt og andelen hybrider øker, er dette sannsynligvis et konservativt estimat av samlet kontraktsverdi.

Ronja Vest er en av fire brønnbåter i Myklebust Verft sin ordrebok. Her forlater skroget Tyrkia i november. FOTO MYKLEBUST VERFT.

Brønnbåter kontrahert/opsjon

*Navn er oppgitt hvis kjent. **Leveringsdato er antatt og noen fartøyer kan være levert mens dette magasinet blir produsert. Oversikten er laget basert på en lang rekke kilder og kan inneholde feil.

Servicebåter lengde 15 meter eller mer

*Navn er oppgitt hvis kjent. **Leveringsdato er antatt og noen fartøyer kan være levert mens dette magasinet blir produsert. Oversikten er laget basert på en lang rekke kilder og kan inneholde feil.

Arbeidsbåter lengde inntil 15 meter 

*Navn er oppgitt hvis kjent. **Leveringsdato er antatt og noen fartøyer kan være levert mens dette magasinet blir produsert. Oversikten er laget basert på en lang rekke kilder og kan inneholde feil.