Aas Mek. Verksted A/S leverte 16. januar 2017 sitt nybygg nr. 195, en brønnbåt av typen AAS 3602 STDE til rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS som er eid av Sølvtrans AS. Marie Louise Hvide, datteren til styreformann i Sølvtrans AS, Anders Hvide, var gudmor ved dåpen som foregikk på Stord 21. januar.

Det ble i forbindelse med Havbrukskonferansen på Stord arrangert åpen båt om bord i MS Øystrand ved Nattrutekaien 20. januar. Det kan nevnes at Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord har Norges mest moderne brønnbåtflåte og betjener oppdrettskunder i Hordaland og Rogaland. Dette er den 15. brønnbåten Aas Mek. Verksted leverer til rederiet og verftet er stolte av å kunne levere den første av dette nye designet til Bømlo Brønnbåtservice. Sølvtrans AS kjøpte for ett år tilbake 100 prosent av aksjene i Bømlo Brønnbåtservice AS (”BBS”) og Bømlo Holding AS. Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

Litt av den flotte broen.

Arrangement

Nybygget er et nyutviklet design med type betegnelsen AAS 3602 STDE med en lastekapasitet på 3600 m2, tilsvarende 540 tonn med levende laks. Det nye designet er utviklet av verftet på basis av deres lange erfaring med denne type fartøy, og er skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energiforbruk og størst mulig fart på last og ballast.

Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er en videreutvikling av Aas Mek. Verksted sitt spesielle forskipsdesign som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet. Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

Innredning

Båten er arrangert med elleve enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom, samt skye lounge med Jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 graders panoramautsikt. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Ikke noe å si på fasilitetene i salong og messe.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 3600 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk lasteog lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 10 m trykkhøyde. Det er montert to doble vakuumpumpeanlegg med 4 x 6400 l tanker. Lastesystemet er arrangert med avsiling for sjøvann og ferskvann for bruk ved ferskvannsbading av fisken for avlusing og amøbe behandling.

Båten er spesielt arrangert med CO2 luftere, oksyginering med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende. Den er videre utstyrt med filter og UV anlegg med kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolttransport og lignende.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Nybygget har en flott kino.

Overvåkingssystemer

Nybygget har system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs mærene. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfiseringssytem “Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklus styrt prosess.

Jacuzzi er rette stedet å være etter en travel dag i jobb.

Dekksutstyr og maskineri

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fem Palfinger kraner på dekk. Én på 75 t/m, tre på 48 t/m og en proviantkran akter på 23 t/m. Det er i tillegg montert fire 5 t capstans for assistanse ved merdene. Båten er utstyrt med to ankervinsjer og fem fortøyningsvinsjer. Det er montert Aqua Scan fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

For optimal økonomisk og miljømessig drift, er båten utstyrt med Siemens Blue Drive Dieselelektrisk fremdriftssystem på 3000 kW. Strømproduksjon besørges av 4 stk CAT 3512C hjelpemotorer, hver med en kapasitet på 1550 kW og totalt 6200 kW. I tillegg er det installert 1 stk 200 kW Scania DI 13 75M havne/ nødaggregat. Båten er utstyrt med Scana Volda AG 680K gear og propellanlegg med 3 m propell i dyse, 2 stk Brunvoll FU-63-LTC sidepropeller hver på 700 kW, og Rolls-Royce SR662 FCP styremaskin og FB-H flap ror.

Tekniske opplysninger

Lengde o.a.                79,80 m

Lengde p.p.                77,12 m

Bredde                       16,00 m

Dybde i riss                7,60 m

Tonnasje                     3401 BT

Lasteromskapasitet     3600 m3

Servicefart                  14,5 knop

Fartsområde               Europeisk fart