Aas Mek. Verksted AS har levert sitt nybygg nr. 192, MS Øysund, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Dette er det andre av to søsterskip. Det første ble levert i februar i år.

Det ble dobbel dåp av byggenummer 191 og 192 til samme rederi på Notahaugsbrygga på Leirvik på Stord. Bømlo Brønnbåtservice AS, som mottok skipet, er hjemmehørende her. Dette er den 13. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS.

Arrangement

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing og lignende, samt transport i vanlig åpen brønn og UV-lukket. Nybygget er videre arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

I forhold til søsterskipet som ble levert tidligere i år, er dette fartøyet endret en del for å kunne øke trykket i lasterommene for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil syv meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til de nye mottakstankene på land hos Bremnes Seashore. Lastekapasiteten er på 1.800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk lasteog lossesystem.

Øysund F. Aas Mek. Verksted

Trimrom hører med til fasilitetene om bord.

Innredning

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre tomannslugar, alle med dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjølog fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom. Laboratorium med mer. Styrehuset er blant annet utstyrt med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Øysund er også utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste krav. Den er også godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Øysund F. Aas Mek. Verksted

Nybygget har en stor og velutstyrt bro.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1. 800 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk lasteog lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til syv meter trykkhøyde. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling, tilkoblet vakuumpumpesystem og trykk lossesystem, samt UV og filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende. Filter og UV anlegget har blant annet kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolttransport og avlusing.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Alle lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Øysund F. Aas Mek. Verksted

Det er satset mye på trivsel om bord.

Eget overvåkingssystem

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaskeog desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Dekksutstyr og maskineri

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, to på 40 t/m og to på 23 t/m. På bakkdekk er det montert to ankervinsjer, den ene med mooring trommel, en mooringvinsj på poopdekk og fire tre tonns nokker på hovedog poopdekk. Det er montert Aqua Scan fisk tellere, samt VAKI smolt telling via trykk lossesystem.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsila 8L20 på 1600 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Wärtsila 6L20, hver på 1055 kw, samt et havneaggregat type Nogva Deer 6090AFM75 på 199 kw. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW, type Brunvoll. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Tekniske opplysninger

Lengde o.a                69,86 m

Lengde p.p.               66,98 m

Bredde                       12,00 m

Dybde i riss                5,90 m

Tonnasje                    1718 BT

Lasteromskap.          1800 m3

Servicefart                 12 knop

Fartsområde             Europeisk fart nord om 40 grader