Brønnbåtrederiet Akvaprins AS på Husøy i Senja kjøper brønnbåten MS Viktoria Lady fra Norsk Fisketransport AS. NTS Management skal bemanne og drifte fartøyet.

MS Viktoria Lady er bygget i 2006, er 53,8 meter lang og har en lastekapasitet på 1.000 m3. Fartøyet skal erstatte Akvaprins AS sin nåværende brønnbåt, 22 meter lange MS Akvaprins, som er bygget i 1995.

Sikrer brønnbåtdekning gjennom kjøpet

Brønnbåtrederiet Akvaprins AS er en del av det velrennomerte sjømatkonsernet Brødrene Karlsen, som har tilhold på Husøy i Senja. Konsernet har lange tradisjoner innenfor fiskeri og videreforedling av hvitfisk, men har også bygget seg opp til å bli en betydelig havbruksaktør med både settefiskog matfiskproduksjon, samt slakteri, foredling og salgsapparat for oppdrettslaks.

– Med kjøpet av MS Viktoria Lady sikrer vi oss bedre brønnbåtdekning, sier Edmund Johannes Broback. Han er styreleder både i brønnbåtselskapet og i sjømatkonsernet.

Startskudd for samarbeid

Kjøpet av MS Viktoria Lady bortimot tredobler konsernets brønnbåtkapasitet. Kjøper har allerede planer om å utruste fartøyet med mekanisk avlusingssystem.

– I tillegg til å utvide kapasiteten vår på levendetransport av smolt og slaktefisk, utvider vi også kapasitet og verktøy for avlusing og splitting, sier Broback.

Når Avkaprins AS formelt overtar fartøyet i februar, vil NTS Management stå for bemanning og daglig drift av fartøyet. NTS-gruppen har både brønnbåter og servicefartøyer som opererer i Nordland, Troms og Finnmark.

Utvider verktøykassen

– Vi vil se videre på mulighetene for å optimalisere utnyttelsen av den samlede brønnbåtkapasiteten i området, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i NTS Management.

Broback ser positivt på et tettere samarbeid med NTS-gruppen.

– Vi håper dette vil bidra til å utvide verktøykassen vår ytterligere på både avlusingsteknologi og levendefrakt av fisk, sier Broback.

Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge med 150 ansatte. Virksomheten har sitt geografiske operasjonsområde i Midtog Nord-Norge, samt i Canada. Etter salget av Viktoria Lady, vil selskapet ha en flåte på ni brønnbåter.