Et nytt norsk banebrytende fôrfraktefartøy bygges ved Tersan Shipyard i Istabul. Dette blir verdens første gassdrevne fraktefartøy.  


( 10.01.2012 )


[raw]

Den norske fiskeoppdrettsnæringen er i vekst og produserte i 2011 ca. 1 millioner tonn oppdrettsfisk, i all hovedsak laks og ørret. BioMar leverer fôr til denne næringen og hadde i 2011 en markedsandel på 25 % av det totale fôrmarkedet på 1,5 millioner tonn.

BioMar ønsker å være i forkant av en bærekraftig utvikling av norsk oppdrettsnæring og har derfor de siste årene satt sterk fokus på området. I 2011 ble BioMar Norge den første fôrprodusenten som er sertifisert etter den nye sertifiseringsordningen innen bærekraft “ProSustain” av Det Norske Veritas.

Distribusjon av fiskefôr er en viktig del av produktet. Distribusjonen langs norskekysten foregår i første rekke med båt. En av BioMars viktigste samarbeidspartnere på dette området er rederiet NSK Shipping AS. I 2009 samarbeidet BioMar med skipsdesigneren NSK Design AS, for å utvikle et nytt og mer miljøvennlig skipsdesign for fôrtransport. Målet har hele tiden vært å redusere miljøbelastningen ved fiskefôrdistribusjon.

 

Dette er nå i ferd med å resultere i at verdens første gassdrevne (LNG) fraktefartøy i disse dager ferdigstilles ved det tyrkiske verftet Tersan i Istanbul. Skipets navn er «MS Høydal», og skal etter planen være klar for å ta om bord første fôrlast fra BioMars fabrikker i Norge 1. mai 2012.

MS Høydal laster 2200 tonn fiskefôr og er til nå den største fôrfraktebåten som er satt i drift. Fremdriften er på naturgass (LNG) noe som gjør den svært miljøvennlig. Dette reduserer utslipp av NOx (Nitrogenoksider) med over 90%.

Prosjektet er støttet av NOx fondet. Dette fondet er et resultat av en avtale mellom norsk næringsliv og Det Norske Miljøverndepartement med den hensikt å redusere Norges utslipp av NOx gasser.

Samarbeidet mellom BioMar, Nordnorsk Shipping, Tersan og NOx fondet er godt eksempel på hvordan bedrifter, organisasjoner og myndigheter kan samarbeide på miljøsiden, og er et viktig steg for å gjøre oppdrettsnæringen enda mer bærekraftig i fremtiden.

[/raw]