Det koster å bygge et miljøriktig fleksibelt og effektivt fiskefartøy. Ifølge ervervssøknaden får Angelsen Senior en pris på rundt 51,5 millioner kroner. Det er en solid pris for et relativt lite fartøy målt i lengde, men sannsynligvis likevel mye for pengene. Sluttprisen blir antakelig lavere enn 51,5 millioner kroner som er oppgitt i søknad om […]

Det koster å bygge et miljøriktig fleksibelt og effektivt fiskefartøy. Ifølge ervervssøknaden får Angelsen Senior en pris på rundt 51,5 millioner kroner. Det er en solid pris for et relativt lite fartøy målt i lengde, men sannsynligvis likevel mye for pengene.

Sluttprisen blir antakelig lavere enn 51,5 millioner kroner som er oppgitt i søknad om erverv av nybygg. I tillegg har reder Øystein Angelsen og rederiet Hans Angelsen og Sønner AS på Ramberg i Lofoten fått 2,8 millioner kroner i støtte fra Enova. Finansiering av fartøyet står Innovasjon Norge og Nordea for med 23 millioner kroner hver. Hybridløsningen vil gi en besparelse i drivstofforbruk på 200 tonn i året, tilsvarende en fjerdedel av forbruk uten hybrid løsning, noe som vil gi god driftsøkonomi.

Skipet som bygges av Moen Marin blir med en lengde på det største hybride batteri og dieselelektriske fiskefartøyet i Norge. Det skal drive fiske med garn etter torsk, hyse. Sei, blåkveite, breiflabb og andre arter i norsk økonomisk sone, fiskerivernesonen ved Svalbard og rundt Jan Mayen.

Det blir utstyrt med et cirka 90 kvadratmeter stort fabrikkdekk med sløyemaskiner, utblødningstanker og vasketanker. Det skal også legges til rette for å ta vare på biprodukter fra fangsten.

Lasterommet blir på 130 kubikkmeter. I tillegg kommer lastetanker uten kjøling på 20 kubikkmeter. Fartøyet vil være utstyrt med ismaskin med kapasitet på fem tonn i døgnet.

Hybridløsningen om bord på fartøyet består av en dieselelektrisk løsning hvor to el-motorer sørger for fremdrift. Ved at dieselmotoren kan produsere strøm til batterier vil den kunne brukes på en atskillig mer energieffektiv måte enn ved vanlig dieseldrift.

Det er beregnet at løsningen vil gi en reduksjon i drivstofforbruket på 25 prosent, tilsvarende et par hundre tonn diesel i året.

Rederiet Angelsen & Sønner AS eies med 24 prosent hver av Øystein, Hans J. og Sigmund Angelsen, samt Hans K. B. Angelsen med 4 prosent.

OBS.
Kystmagasinet hadde i artikkelens første utgave lagt inn noe informasjon som var relatert til et annet nybygg. Dette er korrigert og vi kommer tilbake med informasjon om de andre nybygget.