Fartøyet Áine, levert som byggenummer 433 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, er bygget for det irske rederiet Aine Fishing Co Ltd, Kincasslagh, Co i Donegal på den irske vestkysten. Rederiet fisker primært etter makrell og hestmakrell, og det er dette fiskeriet nye Áine skal brukes i.

Når rederiet har valgt å bygge Áine ved Karstensen, er det et tegn på at de nok har vært svært fornøyde med sitt forrige fartøy, som også er bygget ved verftet. Dette fartøyet ble i vår solgt til Danmark, og har fått rederiet Brødrene Langer som eiere. Disse har til nå drevet industrifiske med tråleren Tina Jeanette, som er solgt til tysk reder.

Den 56,5 meter lange, 12,5 meter lange pelagiske tråleren har fått skroget bygget ved Nauta Shipyard i Gdansk i Polen. Fartøyet ankom Skagen 17. april for utrustning, hvor den har blitt utrustet samtidig med flere andre nybygg ved det suksessfulle verftet. Áine er som de fleste fartøyer verftet bygger, designet av verftet og skiller seg designmessig lite fra de fleste nybygg levert av Karstensens Skibsværft. Tråleren er selvfølgelig, som alle andre skip verftet har laget, tilpasset de ønsker rederen har hatt.

Styrhuset er rommelig og stort, og blir nok ofte stedet mannskapet treffes når de ikke kreves andre steder på fartøyet.

Áine fremstår som et moderne skip hvor det er lagt vekt på å skape et effektivt fiskefartøy, samtidig som fartøyet blir en sikker arbeidsplass med gode fasiliteter for mannskapet. Effektiv utnyttelse av kraftproduksjon og størrelse tilpasset spesifikke fiskerier gjør skipet økonomisk til sitt bruk.

Store gode skjermer gjør det lett å holde overblikk med hva som befinner seg nede i havet, så vel som på overflaten.

Fleksibel kraftproduksjon

Áine er utstyrt med en hovedmotor av type MAN 6L27/38 koblet til en propell med diameter på 3800 mm. Også denne er levert av MAN. Reduksjonsgiret er av type Renk RSVL-850 1:6,7. Det er to thrustere av type Rolls Royce Tenfjord SR 642 KaMeWa med kraft på 700 hestekrefter. I tillegg er det to hjelpemotorer av type Scania DI16 som produserer 560 kWe hver, samt et havneaggregat av type AGXO Sisu Power Diesel som produserer 125 kWe.

Skipet kan produsere strøm både ved hjelp av hovedmotor og hjelpemotorer. Hovedmotor vil under energikrevende operasjoner som hiving og skyting av trål, supplere med kraft fra et aggregat koblet til aksling. I perioder med behov for ekstra kraft til operasjon av vinsjer vil det normalt være mindre behov for kraft til fremdrift.

Under tråling eller seiling til og fra fiskefelt vil hovedmotoren ikke levere energi. Da vil det normalt holde med en hjelpemotor i drift.

Fordekket er oversiktlig med silekasse og en dekkskrane levert av Karmøy Winch.Alle vinsjer, tromler og kraner er levert av Karmøy Winch. Det samme er notleggeren akter.

Karmøy gjorde rent bord

Dette er nok et flott fartøy hvor Karmøy Winch har gjort rent bord som leverandør. De har levert en komplett vinsjpakke, inklusive dekkskrane på fordekket og notlegger. De har også levert et komplett autotrålsystem. Men de har ikke fått solgt fiskepumpe. Der er irske Sea Quest valgt, som nå ser ut nå ut til å være det dominerende merket blant nye pelagiske båter. I tilfellet Aine er det kanskje også naturlig å velge en pumpe fra en lokal  leverandør.

Hovedmotor er en MAN 6L27/38. Den kan også levere strøm i perioder med høyt kraftforbruk.

«Bare» 1100 kubikkmeter RSW

Áine har til sammenligning med mange andre nybygg levert i senere tid, med åtte RSW-tanker med en kapasitet på 1136 kubikkmeter, relativt liten lastekapasitet. Det skyldes at makrell ofte beholder bedre kvalitet om fangstene ikke er for store, at hestmakrell også mister kvalitet om det fiskes for lenge. Denne fisken har meget skarpe finner, og skal den leveres til konsum er det en fordel med mindre fangster.

RSW og fangstbehandlingssystement består av to FrioNordica RSW-anlegg som hver produserer 530.000 kCal/t. To sirkulasjonspumper, hver med en kapaistet på 480 kubikkmeter/time, sørger for at nedkjølt vann når alle deler av lasten. Cflow har levert Cflow kontroll system for RSW-anlegget, og de har levert vakuumsystemet som består av to Samsom kompressorer med ytelse på 66 oW og to 3000 liters tanker.

En av de to hjelpemotorene, Scania DI16, skaper nok kraft ved seiling. Det er bare under hiving og skyting av trålen at det er bruk for kraft fra begge motorene, samt hovedmotor.

55 tommers skjermer

Skipets elektroniske utstyr har blitt supplert og levert av irske Tom Han Electronics og Barry Electronics, samt danske SeaMaster. Dette utstyret består blant annet av en lavfrekvens sonar type Kaijo KCS3221Z og en mellomfrekvesn sonar type Kaijo KCH3180. I tillegg er det to ekkolodd type JRC JFC 180 HP og ett Simrad ES-80.

Netmonitorer er levert av Marport, mens Wesmar har levert trålsonarer. Furuno er som normalt en av de mange leverandørene, og har denne gang blant annet levert to radare, Kartplotter, gyrokompass og autopilot er fra Simrad. Noe som skiller styrhuset fra mange andre fiskefartøyer er skjermene. Noen har en støtrrelse på hele 55 tommer og levert av Olorin. I tillegg kommer rekek standard skjermer på 24 og 26 tommer produsert av Hatteland.