Harald Knut Møgster fra Kolbeinsvik i Austevoll har fått overlevert et nytt, fremtidsrettet fiskefartøy. Det var datteren Hilde Kristin Møgster som var gudmor for ”Abelone Møgster”. Kystmagasinet bordet båten ved Larsnes Mek Verksted AS et par uker før overlevering. Selv om det sto noe småplukk igjen før siste finish, fikk vi et godt inntrykk av det flotte fartøyet.


( 12.12.2011 )

[raw]

”Abelone Møgster” er en kombinert pelagisk tråler/snurper/garnbåt, på 43,1 m lengde og 12 meter bredde, som har en prislapp på rundt 105 millioner kroner. Nybygget har Rolls-Royce Marine sitt nye fiskebåtdesign (NVC 341) og integrerte systemer, der man blant annet har lagt vekt på å skape et skrog som gir liten motstand gjennom vannet og derav god fart og god drivstofføkonomi. Toppfart er for øvrig 14 knop. Samtidig har man klart å ivareta gode sjøegenskapene. Også når det gjelder tekniske løsningene har Rolls-Royce Marine tenkt effektivitet, økonomi og sikkerhet, enten det gjelder fremdrift og fiskebehandling til fasiliteter og komfort for mannskapet. Fartøyet har blant annet en helt nydesignet bro.

Broen på Abelone Møgster er lys, romslig og oversiktlig. Foto: Larsnes Mek. Verksted.
Båt for fremtiden
Nybygget får et fast mannskap på åtte personer, og rederiet PR Kolbjørn ANS fra Austevoll har en 1:1 skiftordning for sine ansatte, men med fleksibilitet for andre ordninger om noen ønsker det. Vi har gått runden om bord fra bunn til topp sammen med skipper og reder Harald Knut Møgster, som mener han har fått et fiskefartøy for fremtiden, ikke minst med tanke på neste generasjon i rederiet, som han håper etter hvert tar over. For Larsnes Mek. Verksted AS er Abelone Møgster deres bygg nummer 50. Skroget ankom Larsnes i midten av mars fra skrogverftet Crist Sp i Polen, og nå er altså fiskebåten ferdig utrustet og klar for fiske.

I følge eieren vil båten være i drift på fiskefeltene året rundt, og neste år har de bare har satt av to ukers landligge for nødvendig service og vedlikehold. Harald Knut Møgster ser frem til å ta det nye fartøyet i bruk. Da vi snakket med han var det planen å gå rett på fiskefeltet et par uker etter dåpen. De har nordsjøsild igjen av årets kvoter, men de kan også tråle sei som det er fritt fiske på. Det er Boanes Hav (90 fot) som nå er byttet ut med et nybygg. Den har vært i rederiet i 12 år, men er for lengst solgt og har fått navnet Gullarøy. Før det hadde PR Kolbjørn ANS Boanes Fisk, og før det igjen en vanlig ringnotbåt.

Salong og messe har lyse skinnmøbler og mørk skipsdørk. Foto: Larsnes Mek. Verksted.

Spekket med rettigheter
Abelone Møgster er på mange måter et helt spesielt fartøy, som er godt lastet med fiskerettigheter og utrustet for fiske både med not, trål og garn. Utstyr for fiske med garn er i seg selv en litt uvanlig installasjon på et større kystfiskefartøy som dette. Men rederiet har kvote på torsk og vil fiske denne med garn. De vil også ta en del av seien med samme redskap. En topp moderne garnhaler av dansk fabrikat, Netop, er montert på babord side. Det har også greieapparat fra samme leverandør.

Nybygget har også nordsjøtråltillatelse, og Harald Knut Møgster regner med at båten vil oppholde seg i Nordsjøen på fiske med trål etter tobis, øyepål og andre arter fire-fem måneder i året. I den forbindelse kan det nevnes at båten er rigget for pumping av fisk fra hekken, noe som gir dem mulighet til å få om bord fangsten fra trålen i dårligere vær enn hva som er mulig med en tradisjonell løsning. Rederen har store forventninger til det nye pumpesystemet. De har også satset på semipelagiske dører fra Egersund, som gjør at de sparer 20 prosent drivstoff.

Hovedmaskin og generatorer over, og to av hjelpemotorene under.

 

Hvitfisken vil havne rett på transportbånd for videretransport til fabrikken under dekk. Her er det moderne produksjonslinjer, to sløye- og hodekappemaskiner og to ismaskiner. Abelone Møgster har seks RSW-tanker, ett lite fryserom og ett stort kjølerom med plass til 200-300 kasser med fisk. Det er også meningen å bruke RSW-tankene til hvitfisk når de er på slikt fiske.

Oversiktlig broløsning
-Vi har fått et fartøy, akkurat slik vi ønsket det, og vi har satset på løsninger for fremtiden, sier en stolt og fornøyd reder Harald Knut Møgster til Kystmagasinet når vi tar bildet av skipperen i sitt rette element, i styrestolen på den flotte broen. Fra denne plassen kan han styre det meste om bord, og han kan flytte bilde fra radar, sonar eller annet til den monitoren som er mest hensiktsmessig å bruke. Rederen har valgt en moderne og frittstående FlexiBridge broløsning, som gjør hele denne avdelingen luftig og oversiktlig. På babord side i styrehuset er det laget til en egen styreposisjon med instrumentkonsoll med tanke på gardrift, og at haling skjer på denne siden av fartøyet.

Abelone Møgster er utrustet både for not, garn og trål.

Det er Vico AS som har levert elektronikkpakken som består av utstyr fra ulike leverandører, som ekkolodd fra Furuno og Simrad og sonar fra sistnevnte. Rederiet har videre satset på JRC radarsystem og Simrad gyrokompass. Når det gjelder fremdrift har rederne valgt ett hybrid dieselelektrisk system fra Rolls-Royce. Den dieselmekaniske hovedmotoren på 1.350 kW er av merket Yanmar (for øvrig en helt ny modell og motor nummer 1), akselgenerator/PTI på 1.000/800 kW fra Rolls-Royce og to dieselgeneratorer, hver på 550 kW, fra Caterpillar.

Optimalisert for ulike driftsformer
Fremdriftssystemet er optimalisert for fiskefartøyets ulike driftsformer. Under tråling kan skipperen velge en kombinasjon av dieselmekanisk og dieselelektrisk drift for maksimum utnyttelse av alle tilgjengelige krefter om bord, mens man under notfiske kan velge mellom det ene eller andre systemet, avhengig av været, for å redusere drivstofforbruket. Under garnhaling vil det være mest hensiktsmessig med dieselelektrisk modus med tanke på best mulig økonomisk drift. Også under leting etter fisk og fart til og fra fiskefeltene har skipperen mulighet til å velge det mest optimale systemet til enhver tid. Rolls–Royce Marine har levert styremaskin og sidepropeller mens Finnøy har levert gir- og propellanlegget.

Garnhaleren er plassert på babord side.

Når det gjelder boligseksjonen om bord kan det nevnes at Abelone Møgster har lugarplass for i alt 14 personer, fordelt på åtte lugarer, alle med en liten salong, bord og TV og velutstyrt bad. To av lugarene er beregnet for kvinner. Det er også fullt utstyrt trimrom om bord, I motsetning til mange andre lignende nybygg vi har vært om bord i, har dette fartøyet valgt lyst møblement og interiør. Det eneste virkelig mørke, er skipsdørken. Alle rom er lyse og innbydende, noe som kan virke positivt inn på de som oppholder seg om bord, spesielt på mørke vinterdager. Salong og messe er tradisjonelt innredet, med glassvegg som skille mellom de to rommene. I glasset har rederne fått inngravert tegninger av kvinnen skipet er oppkalt etter.

Noe av dekksutrustningen og silekassen.

Skipet har den siste nye notvinsjen til Triplex. De har også levert notlegger, ringnål og hydraulisk aggregat. RSW anlegget er levert av MMC-kulde, vakuumsystemet av MMC-kulde mens osonanlegget kommer fra Normex. Rapp Hydema er også blant de større leverandørene, med leveranse av nokk, slangetromler og brøst-flåvinsj. Rolls-Royce Marine står for leveranse av trålvinsjer og annet dekksutstyr mens fiskepumpeutstyr kommer fra Seaquest i Egersund. Det kan til slutt nevnes at det er Carboline Norge er ansvarlige for malingen.

 

Hoveddata:
Lengde overalt  43,10 m
Bredde    12,00 m
Lastekapasitet RSW  300 m3
Drivstoff   120 m3
Vann    30 m3
Ballastvann   70 m3
Klasse: Det Norske Veritas +1A1, Fishing Vessel Ice C
Oppkalt etter historisk kvinne

Det nye fartøyet til PR Kolbjørn ANS har fått sitt navn fra en meget historisk kvinne i deres hjemkommune, som het Abelone Larsdatter Møkster (født 1883, død 1975). Hun var fra øya Møkster i Austevoll, og hun var en norsk motstandskvinne under den andre verdenskrig.  Denne motstandskvinnen var også tanten til faren til dagens reder, Harald Knut Møgster.

Abelone Møkster drev egentlig landhandel på Møkster, men i 1942 ble hun arrestert av tyskerne for å hjelpe englandsfarere i flukten fra Norge til Storbritannia. Hun ble sendt til Grini, og senere til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange. Hun var en av få som overlevde det tyske fangenskapet og etter krigen fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for Norge.

 

[/raw]