Knut Olav til 90 millioner kroner er sterkt forsinket fra verftet på grunn av tiden det har tatt å tolke norske regler rundt lasteromsvolum.

Knut Olav som bygges ved Vestværftet i Hvide Sande i Danmark er sterkt forsinket på grunn av uklarheter vedrørende regler rundt lasteromsvolum. Fartøyet skulle etter planen vært levert i september. Nå er ny tid for overlevering satt til mai 2019.

I en søknad om forlengelse av generell utskiftingstillatelse sendt til Fiskeridirektoratet skriver Maritime Competence AS i Tromsø på vegne av rederiet Knut Olav AS:

«Det vises til vedtak om generell utskiftningstillatelse for Hebe II N-230-MS LHJE. Knut Olav AS har kontrahert nye «Knut Olav» ved Væstværftet i Hvide Sand, Danmark. Se vedtak om korrigert ervervstillatelse av 14.11.2017.

Nybygget skulle være klart i henhold til kontrakt i september 2018. Med bakgrunn i uklarheter vedrørende regler rundt lasteromsvolum har byggearbeidet ved verftet blitt forsinket. Det opplyses at fartøyet ikke er ferdig før mai 2019.

Knut Olav AS søker derfor om forlengelse av den generelle utskiftningstillatelsen med 13 måneder slik at fartøyet kan ferdigstilles», skriver Maritime Competence AS.

Flere saker:

Bestiller sin tredje båt fra Vestværftet

Flott ferskfisktråler levert

Effektiv notbåt levert

55 millioner kroner for nybygg

Omfattende korrespondanse
Sjøfartsdirektoratets postjournal viser at det har vært en omfattende korrespondanse mellom dem og verftet. Kystmagasinet.no har bedt om kopier av korrespondansen for å se hva uklarhetene bunner i. Det har tidligere vært redere som har fått avslag i Fiskeridirektoratet på søknad om å erverve nybygg da disse ikke har tilfredsstilt kravene rundt tolkning av hva som regnes inn i lasteromsvolum for kystnotbåter. Avslag innebærer at fartøyene må få endret design slik at de da tilfredsstiller kravene til godkjennelse som kystnotbåt.

Populært verft
Kontrakten med Vestværftet ble inngått 6. april 2016. Knut Olav blir 34,85 meter lang og 9,60 meter bred. Den har en kontraktspris på nesten nøyaktig 70 millioner kroner, tilsvarende cirka 90 millioner norske kroner. (Kurs: 1 DKK = 1,29 NOK).

Vestværftet er Nordens største leverandør av fiskefartøyer i størrelsen femten til førti meter. Deres populære fartøyer eksporteres ikke bare til Norge, men de fleste land i Nordsjøområdet.