ENGLISH VERSION BELOW PHOTOS Bare et par måneder etter forrige overlevering, er nok en pelagisk tråler levert fra Karstensen Skibsværft i Skagen. Nye Girl Stephanie er søsterskip til Western Chieftain som ble levert i oktober.

Den pelagiske tråleren Girl Stephanie ble i dag døpt ved utrustningskaien til Karstensens Skibsværft i Skagen. Fartøyet skal etter planen gå fra Skagen til uka, for så å få en formell katolsk velsignelse i Killybegs i Irland.

Girl Stephanie har en største lengde på 51,90 meter og bredde på 11,20 meter. Eiere er Paurice og Theresa Conneely og deres barn Stephanie og Tomás som også er fartøyets skipper.

Det er det 2-3 fartøyet familien Conneely bygger ved verftet. Fartøyet ved samme navn som nå avløses er solgt til Trønderkari. AS, et datterselskap til Ivan Ulsunds Rederi AS. Dette fartøyet er 45 meter langt og avløser 34 meter lange Trønderkari med lengde på 34 meter.

Girl Stephanie skal drive pelagisk partråling sammen med søsterskipet Western Chieftan som ble levert fra Karstensens Skibsværft i oktober. Begge trålerne som nå er avløst med nye fartøy ble bygget ved samme verft i 2004.

Les også:

Karstensen Skibsværft bygger nye Rav

Ny Strand Senior bestilt ved Karstensens Skipsværft

Girl Stephanie skal fiske etter makrell, sild og kolmule, opplyser Tomas Conneely til Kystmagasinet.

Kystmagasinet kommer med en mer omfattende omtale av fartøyet neste utgave av magasinet.

 

Girl Stephanie ble døpt i dag lørdag, men skal til Killybegs for en skikkelig katolsk dåp.

Girl Stephanie was named and launched to day in Skagen. After arriving in Killybegs another traditional naming ceremony will take place.

 

.

Familien Conneely samlet foran Irlands nye flotte pelagiske tråler. Fra venstre: Pauric, Theresa, Natasha, Liam, Tomas, John Paul og Stephanie.

The Conneely family in front of the new beautiful pelagic trawler. From left: Pauric, Theresa, Natasha, Liam, Tomas, John Paul og Stephanie.

Hele mannskapet var på plass, og skal ta den nye pelagiske tråleren hjem kommende uke. Fra venstre: Martin, David, Ciarian, Peter, Tomas (skipper), JP, Conall, Michael og Stephen.

The entire crew in Skagen, ready to bring the new pelagic trawler back home. From left: Martin, David, Ciarian, Peter, Tomas (skipper), JP, Conall, Michael og Stephen.

 

ENGLISH VERSION:

52-meter pelagic trawler launched

The pelagic trawler Girl Stephanie was christened today at the Karstensen Shipyard in Skagen. The vessel leave Skagen next week for Killybegs in Ireland where it will get a formal Catholic blessing and launching of the vessel.

 

Girl Stephanie has a loa. of 51.90 meters and breadth of 11.20 meters. Owners are Paurice and Theresa Conneely and their children Stephanie and Tomás who are also the vessel’s skipper.

This is the second vessel the Conneely family is building at the yard. The vessel with the same name which is now being replaced is sold to Norway. New owners are Trønderkari. AS, a subsidiary of Ivan Ulsunds Rederi AS. This vessel have a loa. of 45 meters and replaces the 34-meter vessel Trønderkari.

Girl Stephanie will be pair-trawling together with the sister vessel Western Chieftan, which was delivered from Karstensen Shipyard in October. Both trawlers, now replaced by new vessels, were built at the same shipyard in 2004.

Girl Stephanie and Western Chieftain will catch mackerel, herring and blue whiting, says Tomas Conneely to the Kystmagasinet.

Kystmagaisnet will publish a more comprehensive presentation of the vessel in the issue of the magazine.