Arbeidsbåter

OV Ryvingen blir Kystverkets andre hybridfartøy som kombinerer batteridrift med diesel. Rolls-Royce har nå signert kontrakt med Fitjar Mekaniske Verft om en omfattende utstyrsleveranse til dette multifunksjonsfartøyet.

Kystverket Rederi og Maritime Partner feirer i dag overlevering av den siste av to allsidige arbeidsbåter som Kystverket bestilte i september. Båten som ble døpt i Ålesund havn onsdag, har fått navnet ”Slåtterøy”, og er en rikt utrustet arbeidsbåt med typebetegnelsen Alusafe 1500 MPV.

Kristiansundselskapet Abyss Aqua har inngått kontrakt med Maritime Partner i Ålesund om levering av et hurtiggående fartøy for havbruk. Den nye båten er en ALUSAFE 1500 LDV (Light Diving Vessel), og er i hovedtrekk lik «Fosna Triton» som Maritime Partner overleverte til Abyss Aqua i mai 2016.

Lextor Marin AS leverte sitt byggenummer 19 til Ytterstad AS i Lødingen, en kraftplugg av en arbeidsbåt med trimaranskrog til i overkant av fire millioner kroner.

Brønnbåter

En av de virkelig store brønnbåtene her til lands blir i disse dager (uke 18) overlevert fra Fiskerstrand Verft AS til sine eiere, Frøy Rederi. «Gåsø Jarl» skal rett inn i tjeneste for Marine Harvest, region Midt-Norge. Nybygget, som er spekket med avanserte tekniske løsninger, er hele 84,60 meter langt og 16 meter bredt, og har netto lastekapasitet er på 3.200 kubikk.

Sølvtrans bestiller verdens største brønnbåt fra Havyard. Og verdens største skal også by på verdens beste fiskevelferd.

Båten har ein brønnkapasitet på heile 3200 m3, og kan frakte om lag 500 tonn levande fisk. Ronja Ocean skal inn på ein femårig kontrakt med Oppdretternes Miljøservice.

Aas Mek. Verksted A/S leverte 16. januar 2017 sitt nybygg nr. 195, en brønnbåt av typen AAS 3602 STDE til rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS som er eid av Sølvtrans AS. Marie Louise Hvide, datteren til styreformann i Sølvtrans AS, Anders Hvide, var gudmor ved dåpen som foregikk på Stord 21. januar.

Den nye brønnbåten Inter Caledonia er på vei til Skotland etter at den ble levert fra verftet Besiktas i Istanbul. Nybygget er 69,8 m lang og 17 m bred, og har lastekapasitet på netto 2000 m3, og det går inn på en fem års kontrakt med Marine Harvest Skottland.

Hele landet skriker etter slike båter, ler administrerende direktør i Norsk Fisketransport AS, Harry Bøe. Han er fornøyd med den nye båten, «Namsos», som ble døpt i Namsos lørdag.

PISCUS

Piscus

POPULÆRT DENNE UKEN

- Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.

Havfiskefartøy

Westcon Yards skal stå for byggingen og Rolls-Royce leverer design og skipsutstyr til en ny pelagisk fiskebåt til Gunnar Langva AS.

Utstyrt med tre snurrevadnøter blir siste nybygg fra Vestværftet i Hvide Sande en effektiv snurrevadbåt. 27 meter lange Boy Andrew ble levert til skotske Bremner Fishing Company Ltd i Wick, og skal fiske etter hvitfisk ut av Scrabster på Skottlands nordspiss.

Selskapet Remøy Sea Trawl AS, som er under stiftelse, har planer om å bygge en 79 meter lang reketråler som skal fiske i norsk, grønlandsk og canadadisk farvann. Den svært avanserte tråleren Remøytrål vil få innfrysningskapasitet på 70 tonn i døgnet, og lastekapasitet på 2.400 kubikkmeter.

Med overleveringen av det 32,1 meter lange kombifartøyet Stefanie, har Danmark fått et svært avansert fartøy inn i rødspettefisket. Stefanie, som skal fiske med både trål og snurrevad, skal fokusere på å levere sjøpakket, sløyd rødspette. Rødspettene blir sløyd, vasket og sortert automatisk.

Kystfiskefartøy

LYNGEN: Familierederiet Sara Karin AS har investert i en ny kompakt og avansert kombitråler. Nå har de hentet båten hjem til Lyngen.

Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift. Den dieselelektriske batterihybriden reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

T. A Senior er et unikt fiskefartøy. Om du bare ser på utstyrslisten og romdelingen om bord ville du nok tippet dette til et rimelig stort kystfartøy på 30-34 meters lengde. Men faktum er at båten er på knapt 50 fot. Selv med stor bredde, har designere og verft prestert noe utenom det ordinære. De har til og med fått plass til fabrikk om bord.

«Skarsfjord» er det første nybygget som er levert fra Slipen Mekaniske AS i Sandnessjøen på 13 år. Det kombinerte snurrevad/notfartøyet ble overlevert sin eier, Meløyfjord Fiskeriselskap ved...

Sjarker

Skogsøy Båt overleverte nylig fiskebåten Leif Helge til en fornøyd Senja-reder.

KARLSØY: Skogsøy Båt har overlevert nok en romslig og solid fiskebåt. Nybygget Nina Mari ble levert til en fornøyd reder i nord.

Rederiet Meløyfjord Fiskeriselskap AS på Halsa i Nordland har fått overlevert nybygget Skarsfjord fra Slipen Mekaniske AS. Skarsfjord har lengde på 12,99 meter og er utstyrt for fiske med not og snurrevad.

Knut Sjong fra Vigra utenfor Ålesund har søkt og fått innvilget ervervstillatelse for en 10,98 meter sjark, til erstatning for sjarken Julie. Design er laget av Marin Design AS i Kolvereid, mens verft er Båt og Motor Service AS i Rørvik.