Furuno Norge AS lanserte Lost Gear Finder under fiskerimessen BlueFish i Ålesund. Dette er et produkt som vil føre til betydelig reduksjon av fiskernes brukstap.

Tap av bruk har vokst til ett betydelig miljøproblem og truer både fisk, marine pattedyr og sjøfugl. Tapt bruk representerer også en betydelig kostnad for reder, både med tanke på stans i fiskeriet og investering i nytt redskap.

Under gjeldende forskrifter er fiskerne pålagt å sokne etter mistet bruk. Dersom bruket går tapt skal posisjonen rapporteres. Å finne igjen tapt bruk er ingen enkel oppgave, verken for fiskeren eller for det årlige opprensingstokten til Fiskeridirektoratet, som har pågått siden 1980 med stor suksess. Men et stadig sterkere behov for både raskere og mer effektiv gjenfinning, så utfordret direktoratet fagmiljøet for fiskeriteknologi i å finne en bedre løsning.

Furuno Norge hadde en stor og flott stand på BlueFish. Foto: Edmund Mongstad.
Furuno Norge hadde en stor og flott stand på BlueFish. Foto: Edmund Mongstad.

Furuno

-Furuno tok utfordringen og utviklet en teknisk innretning for eksakt posisjonsbestemmelse på fiskeredskapen. Den vil gjøre arbeidet enklere for fiskerne og effektivisere våre opprenskingstokt, noe som igjen bidrar til mindre havforsøpling og spøkelsesfiske, sier Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Lost Gear Finder fra Furuno Norge er en løsning hvor en transponder festes til bruket. Om bord installeres en svinger, samt prosessor og skjerm. Ved tap av bruk kan man lete ut fra posisjonen hvor bruket ble satt, eventuelt ut ifra registret posisjon for tapt bruk. Effektiv rekkevidde for svingeren er på hele 5000 meter, noe som gjør letingen svært effektiv. Når om bordenheten får respons fra transponderen kan posisjonen ganske raskt kalkuleres og tapt redskap bli funnet.

Lost Gear Finder systemet vil kunne integreres med Furuno TimeZero kartplotter. Her vil posisjonen vises i kartet, og man kan i tillegg får en 3D presentasjon av bunnforholdene der bruket nå ligger. Dette er svært nyttig for å kunne bestemme beste metode for å få dratt bruket om bord.