Vi har vært på Radøy, nord for Bergen, og besøkt en kjent og kjær produsent av nøter til kyst- og havfiskeflåten. Vi snakker selvsagt om Fiskenett AS, som ligger i sjøkanten like ved Manger, en times biltur nord for Bergen. Med sine 45 ansatte og bygningsmasse på rundt 6.000 kvadratmeter, er bedriften blant de største arbeidsplassene i kommunen. Fiskenett er også den eneste igjen i Norge som produserer notlin til fiskeflåten.

Den tidligere familiebedriften med forankring i lokalmiljøet med mer enn 50 års erfaring, er i dag eid 100 prosent av Egersund Group. Men fortsatt er familien fra Radøy involvert, med blant annet Hugo Ulvatn som daglig leder og datteren Amalie i produksjon og administrasjon. Førstnevnte har ledet Fiskenett siden Egersund Group tok over i 2000. Og det har han gjort med bare to år med røde tall i løpet av alle disse årene. Omsetningen har svingt mellom 35 og 70 millioner kroner. I fjor havnet den på 56 millioner. Driftsresultatet ble på 3,5 millioner, som Ulvatn omtaler som et helt greit resultat.

Kjører to skift

Topp moderne maskiner sørger for at det meste av notlinproduksjonen foregår automatisk.
Topp moderne maskiner sørger for at det meste av notlinproduksjonen foregår automatisk.

Kystmagasinet får en omvisning rundt i de mange store hallene, først i hallen der det blant annet produseres notlin. Her går produksjonen for fullt på to skift med moderne og avanserte maskiner, med spinnende sneller av tråd på rekke og rad som til slutt blir bundet sammen til solid notlin til snurpenøter, noen knuteløse og andre med knuter. En av maskinene er bare ett år gammel, og kostet nærmere tre millioner ny. Det meste skjer automatisk, men medarbeidere som vet hva de driver med, vandrer rundt og passer på at alt går som det skal og at blant annet tomme sneller med tråd byttes ut fortløpende. Her blir også notlin strukket på riktig måte og med riktig styrke, noe som er svært viktig for sluttresultatet.

Turen går videre til impregneringsavdelingen. Her lukter det herlig tjære, og vi føler oss hensatt til gamle nøst og tjærebredde båter. Prosessen i denne avdelingen foregår slik at nøtene først blir kokt og farget, før de blir sentrifugert og impregnert med et tjærelignende stoff, noe som gir ekstra styrke og lang varighet for røft bruk på og i havet. Vi havnet etter hvert inn i en monteringshall og lagerhall for utstyr, der det for tiden pågikk montering av et sportsnett til fotballstadion. Spesialnett som dette er en liten men likevel viktig kundegruppe for Fiskenett. Det gjelder også sikkerhetsnett til offshore, landbruk og industri.

Produserer størjenøter

Det er litt andre dimensjoner og større gulvflate i den neste hallen, der det normalt pågår reparasjon av store snurpenøter og montering av nye. Da vi var der var det snakk om reparasjon av en stor not. Det må være litt størrelse på haller der man skal håndtere redskaper som dette. De største snurpenøtene, som bedriften produserer mest av, har lengde på over 900 meter og dybde på 290 meter, for ikke å snakke om størjenøter med dimensjoner på 1020 x 162 meter. Fiskenett er de eneste i Norge som i dag produserer størjenøter. De har laget to i år, og den ene lå klar til avhenting av ringnotbåten Brennholm, som er en av båtene som i år har fått kvote på denne ettertraktede fisken.

Beate Gregor klipper av en ny ladning med notlin.
Beate Gregor klipper av en ny ladning med notlin.
Her sitter dyktige håndverkere på rekke og rad og gjør reparasjonsarbeid på en stor snurpenot.
Her sitter dyktige håndverkere på rekke og rad og gjør reparasjonsarbeid på en stor snurpenot.
Bilde fra deler av den store produksjonshallen for notlin.
Bilde fra deler av den store produksjonshallen for notlin.

Hugo Ulvatn forteller at de normalt produserer 5-7 nøter i året, og at de har 22-24 av de største fartøyene i ringnotflåten som kunder, samt en del kystnotbåter. I prinsippet tar det rundt en måned å produsere en stor not med full innsats. Og vanligvis har de kapasitet til å kunne levere en ny not i løpet av 2-3 måneder fra bestilling. De alle fleste leveransene skjer til den norske notflåten. Men de har også levert komplette nøter til både Island og Peru. Sistnevnte var til båten Don Ole for bruk i anshovetafisket. Tilbakemeldingene fra denne har vært god, og noten har vært meget effektiv i bruk til dette fisket.

Henok Gherezgher er rask med nåla.
Henok Gherezgher er rask med nåla.
Torill Blekenberg sørger for at tråd spoles på sneller.
Torill Blekenberg sørger for at tråd spoles på sneller.
Amalie Ulvatn klipper opp sportsnett til en fotballbane.
Amalie Ulvatn klipper opp sportsnett til en fotballbane.
Flyfoto av Fiskenett sine fasiliteter. De har over 6.000 kvadratmeter bygningsmasse og rikelig med dypvannskaier for store fiskefartøy som skal inn og hente redskap.
Flyfoto av Fiskenett sine fasiliteter. De har over 6.000 kvadratmeter bygningsmasse og rikelig med dypvannskaier for store fiskefartøy som skal inn og hente redskap.

 

Håper på loddefiske neste år

-Fiskeriene og fornyingen av flåten er viktig for vår aktivitet. Ressurssituasjonen og størrelsen på kvotene er også av stor betydning. Det ble blant annet ikke noe loddefiske i år, noe vi merker godt. Mange av loddenøtene ligger lagret hos oss. Både vi og fiskebåtrederne håper derfor på oppstart igjen av dette fiskeriet neste år, sier Ulvatn.

Han legger til at de også har levert notlin til tobisog kolmulefiskeriene, til bruk både i den danske og norske flåten. Fiskenett var tidligere også en større leverandør til oppdrettsnæringen, og de var blant annet en av de første i Norge som produserte oppdrettsnøter. Nå er denne satsningen tonet ned til fordel for andre selskap i Egersund-gruppen. Men de leverer fortsatt kastenøter til oppdrett, samt taknett, tauverk med mer. I fjor stod leveranser til havfiskeflåten for 71 prosent av aktiviteten til Fiskenett, ulike bøterier stod for 19 prosent, kystflåten for fire prosent, oppdrett en prosent og andre aktiviteter for fem prosent.

Hard konkurranse fra Kina og India

Hugo Ulvatn opplyser at konkurransen omkring levering av nye nøter er høy. Det skyldes blant annet utfordrende konkurranse fra leverandører Østen, som leverer ferdig monterte nøter til kunder i Norge, som igjen blir videresolgt til Norske sluttbrukere, med minimalt bruk av arbeidstid i Norge.. Disse er naturligvis en del rimeligere, men er ikke av samme kvalitet, slår lederen fast. Dette kan de blant annet se på slitasje og levetid. Ved Fiskenett har de svært god kontroll på det ferdige produktet, siden de produser nøter fra grunnen av, fra tråden blir spunnet til notlin, til strekking, koking, farging og impregnering til selve sammensetningen, som blir gjort av dyktige fagarbeidere.

Noen av de store hallene til Fiskenett er satt av til redskapslager for fiskeflåten, der hver båt har sine binger for lagring av nøter og annet utstyr. De har totalt 70 store binger til dette. Dette er et nødvendig og viktig tilbud for notflåten, som i dag gjerne ikke har egne fasiliteter for slikt. Et nytt lager blir det også snart i Austevoll, ved siden av notbøteri og monteringshall for nøter. På Rabben er Egersund Group (Fiskenett en del av E.Group) i ferd med å bygge opp et stort anlegg med haller og dypvannskaier. Her vil det bli fasiliteter for produksjon både til oppdrett og fiskeri. Anlegget vil stå klart til bruk i begynnelsen av neste år.