I fjor stod andre byggetrinn av fiskerikaia i Porsvika i Sund kommune ferdig. Målet er økt aktivitet og rekruttering av flere unge fiskere.

Tekst og foto: Kjell Arne Steinsvik

Nitti meter med nybygd betongkai, pluss en åtti meter kombinert flytebrygge/bølgebryter, skjermer nå Porsvika og fiskebåtene som har hjemmehavn der. Kaianlegget sør på Sotra utenfor Bergen har blitt ett av de største i regionen, til glede og nytte for lokale fiskebåteiere.
Arbeidet med å utvide kaianlegget med nesten firegangen, startet i 2016. Kommunen hadde da fått grønt lys for statlig delfinansiering og utbygging i samarbeid med Kystverket. Begge parter gikk inn i prosjektet med 11 millioner kroner hver. Året etter var pengene omgjort til en moderne kai i stål og betong.
– Sund kommune har ikke flust med penger, men det var stor politisk vilje for denne utbyggingen. Kaia er ett av mange ledd for tilrettelegging og økt satsing på marine næringer i kommunen. Det er der det genereres flest arbeidsplasser utenom offentlig sektor, sier Sund-ordfører Kari-Anne Landro. I august i fjor kunne hun stolt klippe snora og erklære den nye fiskerikaia for offisielt åpnet. Da hadde den allerede vært i bruk et drøyt halvår.

– Sund kommune har ikke flust med penger, men det var stor politisk vilje for denne utbyggingen, sier ordfører Kari-Anne Landro.

Plassbehov
Like ved kaianlegget ligger Telavåg Fiskemottak og foredlingsbedriften Sotra Fiskeindustri. Det var for å gjøre området mer tilgjengelig for de to bedriftene og de lokale fiskerne, at første del av kaia ble bygd. I 2002 stod de første 60 kaimetrene ferdig, men det viste seg snart at det var behov for mer. Når båtene med fast plassavtale lå til kai, var det lite rom for andre.
– Tanken kom da om at man kunne gjøre mer med kaia enn bare å bruke den til å levere fisk. Det var ønskelig å utvide fasilitetene til å bli en liggehavn i ly for vær og vind, forklarer Landro. Slik ble det. Etter planlegging, søking, utbygging og ferdigstilling av del to i fjor, la mange dagfiskere turen til Porsvika i sommermånedene. Til nå har kaia vært til fri bruk for fiskere som har trengt et sted å overnatte.
– Vi synes det er veldig positivt at det kommer fiskere fra andre steder. Meningen er ikke at dette skal være en kai for bare Sund kommune, men at den skal bli attraktiv langt utenfor kommunegrensene. At man har tilgang til trygge og gode havner langs kysten, var også en av grunnene til at staten ble med på finansieringen. Porsvika har nå blitt en sentral for en stor region. Man må ganske langt sør eller nord for å finne et tilsvarende anlegg, sier ordføreren.

Fremtidsinvestering
Hvor mye investeringen påvirker næringen lokalt, gjenstår å se. Ingen har i dag oversikt over hvor mange gjestende båter som har benyttet seg av kaia, men Landro sier at det jobbes med å danne et havnestyre med representanter fra grunneiere, kommune, bedriftseiere og fiskere. I vår skal de få driften inn i mer ordnede former, med havneavgifter, registrering og faste rammer.
– Det medfører et ansvar for oss som eier, og det blir noen plikter for de som leier. Vi har investert mye penger i kaia, og det må nok en del vedlikehold til etter hvert. Men vi er innstilt på at mye av kostnadene knyttet til oppgraderingen, var engangskostnader vi ikke får tilbake. Det var en investering i fremtiden. For oss er det positivt at det blir mer aktivitet her, og vi har fått tilbakemeldinger om at flere unge vil kjøpe båt og satse fullt ut på et yrkesliv som fiskere, sier Landro.

Sosialt
Langs kaikanten jobber Kristoffer Trellevik og Sebastian Toft med å rigge den nyinnkjøpte båten «Trellevik» for prøvetur, og etter det, torskefiske i Lofoten. Båten kom med mye brukt utstyr, så eier Kristoffer må få oversikt over bruket som ligger om bord. Med en gaffeltruck som han låner av en kollega, heiser han de store nøtene rett opp på kaikanten for inspeksjon og sortering.
– Det er så mye enklere nå, enn om jeg skulle stått og knotet med dette i nøstet hjemme. Der hadde jeg ikke fått nota opp på kaien en gang, og jeg har ikke strøm og vann. Jeg vet nesten ikke hva jeg skulle gjort uten denne nye kaia. Å få tilgang til den er fantastisk. Her er det plass i massevis, skryter han.
– I tillegg har det blitt veldig sosialt når vi fiskere samles på ett sted. Vi prater med hverandre og hjelper hverandre når det trengs. Mangler jeg for eksempel en skrue til noe utstyr, kan jeg gå rett bort til naboen og låne en, sier Trellevik. Han har vært fisker i tolv år, og fikk sin første fiskeriregistrerte sjark som 17-18-åring. I tillegg til å eie sin egen båt, jobber han også på kystnotbåten “Krossøy”. Med ny fiskebåt og fast plass i Porsvika, ser han lyst på fremtiden der.

Kristoffer Trellevik og Sebastian Toft har fått fast plass til den nye fiskebåten i Porsvika.

Infrastruktur i boks
– Jeg tror det blir mer aktivitet. Nå er infrastrukturen i boks. Det er gjerne slik at når veien er lagt, så kjører folk på den. I Nord-Norge er det flere fiskerihavner, mens det her er generelt få sjarker og lite fiskeri. Men i Sund kommune er vi relativt unge sjarkfiskere. Det er et ungdomsmiljø der alle kjenner alle. To karer jeg kjenner, fikk nettopp rekrutteringskvote, og kommer til å kjøpe seg større båter. Jeg fikk slik kvote i 2015, noe som førte til at jeg nå kunne kjøpe meg større båt, sier Trellevik.
– Å være fisker er mye arbeid, og det blir noen reisedager i året. Men det er kjekt. Det er mer en livsstil enn et yrke. Og så har komforten blitt høyere enn den var i gamle dager. På «Krossøy» er det flott innredning, TV og internett, omtrent som hjemme i stua. Man fryser fremdeles litt på fingrene når man jobber, men arbeidet har blitt lettere med nye hjelpemidler, sier han.
Litt lenger inne på kaia, holder kollegaene Inge Glesnes og Yngve Bjorøy på å forberede «Bogaskjær» til fiskeri på Mørekysten. Også de er fornøyde med havna i Porsvika, der de har fast plass.
– For vår del har det blitt en kjempeoppgradering. Det er kort vei til å stue vekk utstyr på land, og vi har fått en stor og fin plass til å reparere nøter. På dager med dårlig vær, merker vi også at det har kommet ny bølgedemper på plass. Den har god effekt. Vi kan jobbe i fred og ro om bord i båten, selv om det er mye sjø utenfor.

«Bogaskjær» på sin faste plass ved kaia i Porsvika.