Larsnes Mek har nærmest sprengt kapasitet på verftet grunnet stor etterspørsel av nye fiskebåter.

Da «Gunnar K» forlot kaien på Larsnes 10. april, ble det knapt noen pause for de ansatte. En rekke oppdrag sikrer fullt kjør ut 2019.

Mange forespørsler

– Slik det ser ut nå, har vi dekt opp hele dette året og neste år. I tillegg har vi en god del forespørsler på andre prosjekt utover. En periode var det så mye å gjøre at vi måtte si nei til kunder. I år skal vi levere fire båter. Det er ikke en ønskesituasjon for oss. Vi ønsker å levere to per år. Vi må ha det slik at vi kan puste inn i mellom, sier Jarle Gunnarstein, daglig leder på Larsnes Mek.

I det «Gunnar K» kom til verftet i slutten av oktober, var de samtidig i gang med bygg nummer 58, «Sander Andre», så overgangen ble hektisk. Det løste seg litt da «Sander Andre» gikk på fiske for å ta sildekvoten andre uken i desember, selv om snurrevadarrangementet ikke var helt ferdig. Det kom den tilbake for å fullføre i slutten av februar.

Båter på rekke og rad ved Larsnes Mek.

Snart ferdig med RO Fortune

Ellers arbeider verftet med sluttføring av «RO Fortune», som skal leveres i mai. I månedsskiftet mai/juni, kommer den 46 meter lange «Hovden Viking» fra Marine Project i Gdansk, en snurper/snurrevadbåt som skal leveres så raskt som mulig i høst.

I juni/juli er det bygg 59 «Nordhavet» som kjem til verftet. Det er et søsterskip av bygg nummer 58 og 60, men er forlenget med 4,5 meter og skal leveres i slutten av året.

I starten av desember, kommer en 75 meters pelagisk tråler – et Skipsteknisk prosjekt som skal leveres tidlig på sommeren 2019. Etter det, har verftet kontrakt på en båt til Mirsel AS, som skal levers i slutten av 2019.

Mer fokus på fiskebåter

– Hvorfor er det så stor pågang nå?

– Etter oljenedturen, har det blitt mer fokus på fiskebåter og andre typer fartøy. Fiskeprisene de siste 2 årene har også vært veldig bra, noe som gir et bedre driftsgrunnlag. Mange av båtene er gamle, noe som gjør at vi og mange andre verft får mye arbeid. Teknologien går også videre, så båtene begynner å bli veldig anvanserte. De tre siste fiskebåtene er multifiskefartøy som kan levere pelagisk, (sild,markell,lodde), levande torsk, hvitfisk i RSW og hvitfisk i binger. Det blir bedre utnyttelse av råstoffet, som også øker prisen, sier Gunnarstein.