Iridium Next er et nytt, topp moderne satellittsystem, tilpasset dagens samfunn og som er linket opp mot i alt 70 nylig oppskutte satellitter. Systemet vil være i drift i løpet av et par måneder. Dette er det eneste heldekkende satellittsystemet i markedet, som også inkluderer polområdene.

Brukerne av systemet kan glede seg over god hastig-het (1,4 Mbps) og lave datakostnader. Iridium Next er spesielt tilpasset småog mellomstore fartøy, ikke minst fordi det er både billigere i innkjøp og har langt mindre og lettere antenner i forhold til VSAT. Det opplyser Alf Stian Mauritz, daglig leder i IEC telecom Norway, som selger systemet i Norge. Han slår fast at det nye systemet er velegnet for blant annet sjarkfl åten. Du kan for eksempel leie antenne og hardvare for noen få tusenlapper i måneden. Databruken kom-mer utenom.

Med Iridium Certus produktene får du et abonnement som inkluderer tre talelinjer og tre unike telefonnumre, samt at WiFi er innebygd i systemet. Brukeren for også mulighet til å sette inn GSM, slik at de kan veksle mellom kommunikasjon via GSM eller satellitt. Dette er også et fleksibelt system med hensyn til abonnement, slik at om det er økt bruksbehov en kort periode, kan abonnementet reguleres bare for den spesifi kke perioden, sier Mauritz. Han legger til at det nye satellittsystemet også er velegnet som backup for større VSAT systemer.

Her er det snakk om helt andre dimensjoner enn de store VSAT systemene. Antennen til Iridium Certus fra Thales har en diameter på bare 35,6 centimeter og høyde på 22,9 centimeter. Den veier 3,2 kilo, og kan derfor enkelt monteres selv på små sjarker. IEC telecom Norway i Oslo har store forventninger til det nye satellittsystemet. Under lanseringen på Nor-Fishing var det stor interesse for nyheten, og de har alt solgt flere pakker og abonnement før systemer er i drift. Fiskeflåten er et av sats-ningsområdene for det nye systemet.

Oslo-selskapet er i dag distributør av alle de store satellittsys-temene, som Iridium, Inmarsat, Thuraya, og de er fra før store aktører både på landbaserte og maritime systemer. IEC telecom Norway selger også satellitt-telefoner, nødpeilesendere og andre kommunikasjonsløsninger. De samarbeider med Telenor Satel-lite når det gjelder leveranser av større VSAT systemer. Selve IEC telecom er et fransk selskap, som det nevnte veletablerte norske selskapet ble en del av i 2012.