Emisjon har skapt ny giv for det tradisjonsrike selskapet SMV Hydraulic på Stokmarknes.

-SMV som merkevare kommer i ny og forbedret drakt i løpet av høsten. Det forteller styreleder, Thor Jegard, i Kolberg Caspary Lautom AS (KCL). Selskapet gikk i fjor høst inn i en emisjon med SMV Hydraulic AS, og tok over 90 % av aksjene i selskapet. Samtidig gikk KCL inn med seks millioner kroner i SMV, blant annet 2,9 millioner kroner i ny kapital og tre millioner i kontanter.

Vinsjer i solid kvalitet har vært SMV sitt varemerke gjennom mange år.
Vinsjer i solid kvalitet har vært SMV sitt varemerke gjennom mange år.

Tilbake til røttene

Sammen med administrerende direktør, Vegard Solheim, har de vært flere turer i Vesterålen for å revitalisere Vesterålsbedriften igjen. De forteller at hensikten med emisjonen har vært å styrke SMVs muligheter for videre utvikling, og ved et samarbeid med KCL skal de oppgradere og styrke bedriften gjennom blant annet kunne utvikle nye produkter. -Vi tenker primært for tradisjonelle marked innen fiskeriene, som SMV har vært kjent for.

Her ønsker vi å finne tilbake til røttene og til det som SMV har vært kjent for i hjemmemarkedet. Vi har tro på å levere kvalitetsprodukter og yte god service på de produkter og løsninger vi leverer, for å kunne være konkurransedyktig i markedet, legger de til. Da tenker de spesielt innen vinsjproduksjon og hydraulikkprosjekter for fiskeri og havbruk. Frem til nå har de gått stille i markedet med tanke på å inngå nye avtaler, men i løpet av høsten satses det stort på reåpning av SMV. Da vil man se en mer aktiv SMV ute i markedet igjen for å ta imot nye ordrer.

Bedriften har høy kompetanse og produserer vinsjer i ulike størrelser.
Bedriften har høy kompetanse og produserer vinsjer
i ulike størrelser.
SMV har over tid opparbeidet seg et bredt sortiment innen hydrauliske vinsjer.
SMV har over tid opparbeidet seg et bredt sortiment innen
hydrauliske vinsjer.

Pusser opp

Først skal lokalene og bygget pusses opp og renoveres, blant annet for å lette logistikken i produksjonen og for å energiøkonomisere driften. I tillegg skal de renovere hybelhuset, som har plass til 15 hybler. -Vi pusser opp og bygger for fremtiden, og vi skal endre infrastrukturen i produksjonslokalet. Alt har vært nedslitt og det har dessverre ikke vært midler til oppgradering av bygningene, fortsetter Jegard. Han regner med at de må renovere, etterisolere, skifte ut vinduer og montere varmepumper for å effektivisere og økonomisere driften i byggene. -Det er veldig viktig å oppgradere lokalene for å kunne modernisere og spare penger der man kan. Han legger til at den reelle egenkapitalen i bedriften var på mange måter «gutta på gulvet» og den kompetansen de innehar. Det gir likevel en god grunnstamme av sveisere og maskinarbeidere å bygge videre på.

SMV har en solid kundeliste innen kystfi skefl åten å se tilbake på. Mange er trofaste kunder og kommer tilbake for oppgradering og service.
SMV har en solid kundeliste innen kystfi skefl åten å se tilbake på. Mange er trofaste kunder og kommer tilbake for oppgradering og service.

Teknologibedrift

Rekrutteringen til bedriften har også vært en utfordring, ettersom det har vært vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft med rett erfaring. Det har gjort at prosjekter ble liggende på vent i på grunn av kapasitetsmangel. De har måttet hentet inn mekanikere med hydraulisk bakgrunn fra andre deler av verden, deriblant fra Canada, Polen, Brasil og Danmark. Dette er også en utfordring Jegard og Solheim er klar over og skal jobbe for å bedre. -Bedriften har meget bra kompetanse internt, men utfordringen er å få tak i de rette folkene med rett kompetanse. De vokser ikke på trær. Derfor tok vi inn igjen de ansatte for å drive renovering i stedet for å permittere.

Vi er en teknologibedrift som utvikler sine ansatte, og derfor skal vi være et bindeledd med den videregående skolen, med tanke på praksisplasser og læreplasser, for å lære opp nye ansatte i fremtiden, forteller Jegard. Per i dag er det sju-åtte ansatte ved SMV, men både Jegard og Solheim ser muligheten i å utnytte kapasiteten og kompetansen de har i Vesterålen. -Vi kan tilføre en del oppdrag og hydrauliske prosjekter fra KCL til SMV ved behov. Her har man muligheter som vi ikke har i KCL, og et felles beste vil være å utnytte kapasiteten, sier Solheim.

Sterk markedsposisjon

Selskapet KCL er et helnorsk og privateid selskap, som har over hundre år med tradisjoner og erfaring innenfor offshore, mekanisk industri, bil, bygg og anlegg. De har vært inne på eiersiden i SMV i mange år, og en emisjon gjør at SMV nå kan fortsette sin produksjon på Børøya ved Stokmarknes. SMV har gjennom en årrekke hatt en sterk posisjon i markedet, og har produsert komplett hydraulisk løsninger til kystfiskeflåten. Bedriften har kompetanse på høyt teknologisk nivå og produsert utstyr som har vist seg å være av meget solid, slitesterkt og av høy kvalitet, samtidig som det har vært godt dimensjonert og montert.

Sammen med god service har dette gitt bedriften en posisjon som markedsleder innen komplett hydraulisk dekksutstyr til kystfiskeflåten. Kundene har ofte kommet tilbake når vinsjene skulle skiftes ut med vinsjer av større dimensjoner. SMV har de seneste årene levert hydraulisk utstyr til flere av nybyggene i den største kystfiskeflåten, deriblant Sander Andre, Gunnar K, Nordhavet og Stokke Senior. De har også levert hydrauliske vinsjer til havfiskeflåten og oljevern, som benyttes verden over.

Vinsjer til oljevern har vært et viktig marked for SMV. Nå skalerer de ned oljesektoren til fordel for fiskeri og havbruk.
Vinsjer til oljevern har vært et viktig marked for SMV. Nå skalerer de ned oljesektoren til fordel for fiskeri og havbruk.

Står parat

SMV har også vært sterkt inne på oljevernsiden. Blant annet har de produsert og levert hydrauliske vinsjer til oljevernanlegg, som benyttes over hele verden. Dette er nå en sektor som de i følge Jegard skal skalere ned. -Saken er at ingen investerer i sikkerhet på grunn av at det ikke er ulykker lenger. Men vi legger ikke den sektoren helt vekk, og vil være parat dersom det blir aktuelt å starte opp igjen, sier han. I regnskapet for 2017 fremkom det at selskapet hadde et underskudd på 3,8 millioner kroner, som følge av en inntektssvikt på nærmere 8 millioner kroner året før. Mye av svikten skyltes nedgang i markedet, spesielt innen oljevern som følge av lavere oljepriser og redusert oljeproduksjon i 2013. Egenkapitalen ble redusert fra 5,2 millioner kroner i 2016 til bare 1,5 millioner kroner i 2017.