Selv om et stort antall danske fiskefartøyer har adgang til å delta i rekefiske, er det få som har spesialisert seg på reketråling. Årsakene er flere, men i første rekke at det aldri har vært noe stort innenlands konsum av reker. Samtidig er landet bosted for en av verdens største på rekefiske.

Tekst og foto: Terje Engø

Dansk reketrålerflåte består i praksis av sju fartøyer. I Nordsjøen, Skagerak og Kattegat ble det i fjor fisket 2.101 tonn reker, levende vekt. Av dette kvantumet ble 2.093 tonn fisket av sju fartøyer. Det danske fisket etter reker var likevel på hele 5.986 tonn i fjor. Nærmere 3.900 tonn ble fisket i Barentshavet og ved Grønland. Hele denne fangsten ble, etter det Kystmagasinet forstår, fisket av fartøyet Ocean Tiger.

Rekegigant med tilhold på Bornholm
Ocean Tiger eies av rederiet Ocean Prawns A/S i Nexø på Bornholm. Ocean Prawns A/S er ett av verdens ledende fiskeriselskaper innen reker. I tillegg til det danske fartøyet Ocean Tiger (Loa 60 meter), eier rederiet to reketrålere med canadisk flagg, Atlantic Enterprise (LOA 70,5 meter), Ocean Prawns (LOA 74,4 meter), samt Reval Viking (LOA 61 meter), som er registrert i Estland.
Ocean Prawn A/S fisker med sitt ene danske fartøy mer reker enn resten av hele den danske rekeflåten. Ifølge nettstedet til deres salgsselskap Ocean Seafood A/S, omsetter de rundt 25.000 tonn kaldtvannsreker årlig. Det er grunn til å tro at de ikke vil være i nærheten av en slik fangst i fjor, etter at canadiske rekekvoter ble redusert med 42 prosent.
I 2017 hadde danske reketrålere en kvote på 3.882 tonn i Skagerrak og Kattegat. Over 1800 tonn av denne kvoten ble fisket. I år er kvoten redusert med 44 prosent til 2.429 tonn, mens kvoten Danmark bytter til seg fra Norge i Nordsjøen, er redusert fra 357 tonn til 205 tonn.

Sju trålere fisket det meste
De sju reketrålerne som i fjor sto for tilnærmet all fangst av reker i Nordsjøen og Skagerak fisket fra 162 til 483 tonn reker. En fangst på over 400 tonn, pluss verdi av bifangst, burde gjøre fisket lønnsomt. Men flåten har inntil nylig hatt til felles med norsk reketrålerflåte i Skagerak, at lønnsomheten er lav. Resultatet har vært en aldrende flåte både i Danmark og Norge.
Men mye ser ut til å endre seg. Den norske reketråleflåten har blitt fornyet med flere fartøyer i senere år. Den nyeste danske reketråleren er Sajon ble levert i desember i fjor, og deretter Westbank som ble bygget i 2006. Om kort tid blir nye «Emmely Pilegaard» levert av Thyborøn Skibs & Motor A/S i Thyborøn. Flåten vil da bestå av åtte trålere, hvorav tre er nye og en «bare» 12 år. De andre fire er femti til seksti år gamle og burde stå i kø for å bli fornyet.