-Vi kjører for tiden en kraftig markedsføring av norsk sei i Spania, og jeg har stor tro på denne arten i det spanske markedet. For det første er dette en fisk som spanjolene liker smaken på, og sei har mye smak. For det andre tåler seien kraftig varmebehandling, noe som er vanlig i det spanske kjøkkenet. Og sist men ikke minst for spanjolene mye smak for pengene, siden dette er en rimelig fisk.

Det er Norges sjømatråd sin utsending i Spania, Bjørn-Eirik Stabell, som sier dette når vi tar en prat med han på den norske fellesstanden på fiskeriog sjømatmessen, Conxemar i Vigo. Han forteller videre at de billige fiskeslagene er de som har et voksende konsum i Spania. De billigste fiskeslagene øker med rundt fire prosent samtidig som sjømatkategorien som helhet går tilbake med ca 1%. Dette er positivt for seien som vil være en av de billigere fiskeslagene i fiskedisken. Spanjolene er opptatt av kvalitet, og de ønsker stor fisk, helst på mellom to og fire kilo.

Må være tålmodige

Dette har vært litt av utfordringen for norske produsenter av sei, slår Stabell fast. Men han legger til at hovedbudskapet er at norsk sei er av generelt god kvalitet, og at den i det lange løp har et kjempepotensial i Spania. Utsendingen er imidlertid innforstått med at det tar tid å introdusere en ny art i et stort sjømatmarked som dette. Den norske skreien har vært 25 år i landet, og Sjømatrådet og andre gode markedskrefter har brukt alle disse årene på å oppnå den gode statusen skreien har i det spanske markedet i dag.

Norges sjømatråd sin utsending i Spania, Bjørn-Eirik Stabell, ønsker velkommen til den norske fellesstanden på Conxemar.
Norges sjømatråd sin utsending i Spania, Bjørn-Eirik Stabell, ønsker velkommen til den norske fellesstanden på Conxemar.

-Vi må derfor være tålmodige også når det gjelder den norske seien. Det vil trolig ta 5-10 år for denne arten begynner å bli godt kjent og populær i Spania. Tross alt snakker vi om det største sjømatmarkedet i Europa. Norsk sjømat står veldig, og spanjolene foretrekker norsk fisk fremfor sin egen. Skreien står spesielt sterkt, og det selges årlig rundt 2.500-3.000 tonn skrei til Spania. 1.000 av disse tonnene selges direkte fra Norge til Spania, mens resten kommer via Danmark, sier Stabell, som har sin hovedbase i Madrid, der han også bor.

Fascinerende land

Han er glad for den utrolige gode posisjonen norsk sjømat har i det spanske markedet. Bjørn-Erik Stabell har vært utsending i Spania i ett år, og han synes landet er fascinerende, hvor det bor 47 millioner mennesker og som har 18 millioner husholdninger. Som nevnt ovenfor er norsk fisk veldig populær i et marked som har et stort utvalg av sjømat i butikkene og hvor det er enorm konkurranse mellom fi skearter, kjeder og leverandører. Laks, lysing og torsk er blant de mest attraktive artene.

-Norsk laks var i 2012 nummer fem på listen over de mest brukte artene når det gjald hjemmekonsum (i verdi). Så startet vi våre store markedsføringskampanjer, og i dag troner laksen øverst på listen. Spanjolene spiser 1,3 millioner måltid med norsk sjømat hver dag, og over en million av disse måltidene har laks som hovedingrediens, forteller Sjømatrådet sin utsending i Spania.

Konsumet går ned

Det kan legges til at det totale sjømatkonsumet i Spania gikk ned med to prosent i 2018. Hjemmekonsumet av sjømat har blitt redusert med til sammen 8-9 prosent de siste årene, en trend som deles av mange andre store sjømatnasjoner. Hovedårsaken er at den yngre generasjonen spiser mindre fisk. Når det gjelder norsk eksport av sjømat til Spania så er skreien stabil, mens laks vokser noe. Det har også gått litt mer krabbe i dette markedet de siste årene.