Skogsøy Båt AS i Mandal opplever for tiden hektiske dager, med stort arbeidspress for ålevere de mange nybyggene de har under bygging. Det tradisjonsrike båtbyggeriet har for tiden tre fiskebåter under bygging og fire andre i ordre. Dette er båter i størrelsesordenen fra 11-24 meter. De mange oppdragene betyr at Skogsøy Båt AS har full sysselsetting frem til høsten 2019.

TEKST OG FOTO: EDMUND MONGSTAD

-Vi har hatt to års horisont påordrer siden 2016, noe som er ganske unikt. Slik var det nemlig ikke tidligere. Nåer det et press i markedet som vi aldri før har opplevd. Hovedårsaken er selvsagt gode tider i fiskeriene, samt at noen av de tidligere konkurrentene er borte. Men samtidig er det stadig flere tidligere oljerelaterte verft og verksteder som hiver seg på bygging av fiskebåter, i takt med veksten i markedet. Det sier daglig leder Andre Rustad.

Fortreffelig materialet

Kystmagasinet besøkte Skosøy Båt AS i Mandal i månedsskiftet januar/februar i forbindelse med at det nærmet seg ferdigstilling av «Ballstadværing» på24 meter, som for øvrig er den største båten i verftets historie. De håper dette blir en referansebåt for båtbyggeriet, og et bevis for aluminium som et fortreffelig byggemateriale. I dag bygges alle båtene ved verftet i dette materialet. Siste trebåt som ble bygget var til Kjell Inge Røkke i 2006. Etter det var etterspørselen etter trebåter lik null. Da verftet tok sitt valg for videre byggemateriale, var det aldri snakk om kompositt eller stål. De hadde erfaring fra bygging av styrehus og dekk i aluminium, og mente det var et utmerket byggemateriale for hele båten. Rustad forteller at aluminium kontra stål handler mye om vekt og behandlingstid. Stål krever mer arbeid, og aluminium er enklere åhåndtere og mykere og lettere åjobbe med. Det er ikke dyrere åbygge i aluminium, og påvedlikeholdssiden er fordelene enorme, mener lederen. Fremtidig markedsføringsfokus for båtbyggeriet blir derfor ålegge frem konstruktiv argumentasjon for hvorfor bygge i aluminium og fordelene med dette materialet.

Godt samarbeid med Macon

Skogsøy Båt er blant de fåaktørene i Norge som er en ren fiskebåtbygger, og det har de planer om åfortsette med. Når vi innledningsvis nevnte årsaken til de gode tidene for verftet i Mandal, trekker Andre Rustad ogsåfrem samarbeidet med Macom (Maritim Competence) i Tromsø som en viktig årsak til en lang ordreliste. De fungerer som en agent for verftet, og er samtidig et bindeledd mellom rederi og verft.
-De hjelper ogsårederiene med finansering og den papirmøllen alle må gjennom når de skal bygge nytt fartøy. At Macom holder til i Tromsø er også til god hjelp, siden mange av nybyggingsplanene har kommet fra den nordlige landsdelen. Skipsmegleren får en prosent av kontraktssummen, og de har bidratt til mange kontrakter. Bare siden starten av 2016, da samarbeidet startet, har Macom plassert ni kontrakter her hos oss, forteller en fornøyd Rustad.

Skogøy Båt designer selv alle sine båter, og Gunnar Haugstad er en av de som bruker mye tid på å få til pene linjer og gode konstruksjoner.

Gjør designet selv

Skogsøy Båt AS designer selv alle båtene de bygger. Rustad forteller at det ikke alltid har vært like enkelt åfåtil flott design med tanke på de ulike lengdebegrensningene som eksisterer i fiskeriene, og der hvert enkelt rederi ønsker åfåmest mulig plass og volum i sitt nybygg. Tidligere kom det en del kritiske bemerkninger om at enkelte fartøy mer lignet flytende kasser, enn båter. Men nå mener lederen at de har fått til flotte design, selv om det har gått litt på bekostning av lastevolumet. Ballstadværing på 24×8 meter er et godt eksempel en fiskebåt med flott design. Den er både pen og se til og tilfredsstiller samtidig rederens krav til volum og utstyr.

Båtbyggeren i Mandal har mer enn 30 års erfaring med bygging av fiskebåter. Riktignok het det tidligere Skogøy Båtbyggeri AS, men etter en periode med sviktende ordremasse endte det til slutt med konkurs i 2000. Men boet ble kjøpt tilbake av samme eier, svigerfar til Andre Rustad, som fortsatt er en av eierne. Navnet ble endret til Skogsøy Båt AS. I 2006 kom Båtservice AS inn påeiersiden. De kjøpte 70 prosent av aksjene, mens tidligere eier og to av svigersønnene (Andre Rustad og Bjørnar Mydland) stod for resten. Rustad forteller at de pådriftssiden fortsatt er en familiebedrift, mens de er svært godt fornøyd med åha en stor og solid hovedeier i Båtservice, som har vært et leve eller dø for bedriften.

Emisjon sammen med Båtservice

-I 2009 hadde vi et kjedelig år, med blant annet en rettsak om et prosjekt som ikke hadde gått som planlagt, samt at vi tapte penger påleveranse av en 21-metring. Da ble det behov for mer kapital, som resulterte i en emisjon der både Båtservice og familien jeg er en del av, gikk inn med en lik andel midler. Fra 2008 tok jeg over som daglig leder etter svigerfar, og jeg fikk en ganske såbratt lærekurve i et turbulent første år. Jeg er utdannet skipselektriker, og jobber fortsatt litt som det ved siden av lederjobben, sier Rustad. Den gang hadde Skogsøy Båt AS åtte ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 millioner kroner. I dag er situasjonen den at verftet har 32 ansatte og omsetter for 100 millioner kroner, med andre ord en formidabel vekst påfåår. Andre Rustad

opplyser at det var såsom såmed de økonomiske resultatene i årene etter at han overtok som daglig leder. Det varierte fra et lite underskudd til nullresultat. Det gikk etter hvert bedre og bedre, og 2016 og 2017 har vært toppår både omsetningsmessig og når det gjelder resultat.

Strømlinjeformet produksjon

-Vi har strømlinjeformet produksjon og standardisert prosessen, og begrenset oss til å satse på de mest populære skrogmodellene. Det er umulig åtilfredsstille alle sine ønsker. I dag har vi skrog i størrelsen 36-50 fot, samt 60, 70 og 80 fot store fiskebåter. Sådet er fortsatt mye åvelge mellom. Vi har opplevde et veldig press på50-foteren vår og 36-foteren (10,99 m). Denne sistnevnte modellen er for tiden veldig i vinden, og vi vurderer nåå etablere en gruppe som bare skal konsentrere seg om bygging av denne. Vi har en egen hall hvor dette kan skje, der vi tenker en omsetning rundt 50 millioner i året bare på dette segmentet, forteller daglig leder.
-Jeg ser ingen mørke skyer i horisonten for de båtgruppene vi i dag satser på, ei heller når det gjelder fiskeriene. Utfordringen fremover blir å bygge organisasjonen videre for å kunne øke produksjonen enda mer. I dag er

det slik at vi må si nei til bestillinger. I første omgang satser vi altså på å øke produksjonen av 36-foteren, som i dag har en leveringstid på 1-1,5 år. Når det gjelder den største, 24-metringen, må kunden regne med at det tar 2,5 år fra bestilling til levering, slår Rustad fast. Skogøy Båt AS har topp moderne byggefasiliteter med en hovedhall på 4.000 kvadratmeter gulvflate, og med god høyde til å bygge den største båten komplett innendørs. Videre har de tilgjengelig to tredjedeler av en annen stor hall på 1.500 kvadratmeter (resten er utleid), i tillegg til en stor verkstedhall og andre fasiliteter. Videre har de masse uteareal, kaier og planerte områder, samt tomteareal i søkk og kav.

Satser på service og vedlikehold

I den forbindelse har Skogsøy Båt AS et annet spennende prosjekt på gang, nemlig bygging av en slipp (lift), hvor første byggetrinn, i form av et stort areal med betongdekke, alt er ferdig lagt. Nå står anskaffelse av en båtlift som kan løfte 300 tonn på agendaen. Den kan ta opp de største båtene verftet bygger. Det vil i den forbindelse bli etablert en egen forretningsdrift for service og vedlikehold, og markedet er både fritidsbåter og yrkesbåter. Verftet har 30 mål tomteareal tilgjengelig, så det er rikelig med areal å plassere båtene rundt på. Andre Rustad regner med anlegget vil stå klart til våren 2019, og prosjektet er stipulert til en kostnad på rundt 10 millioner kroner.