Denne måneden ble nye «Gunnar K» overlevert fra Larsnes Mek til Kristoffersen Fiskebåt i Myre. Nybygget på 498 bruttotonn har blitt konstruert med fokus på skreddersydde løsninger, lavt drivstofforbruk og høy tankkapasitet for levende fangst.

Det siste tilskuddet i fiskeflåten har byggnummer 60 fra verftet, og erstatter den knappe to meter kortere gamlebåten med samme navn, som var bygget i år 2000, og som ble solgt til Hillersøy-rederiet i høst.

Etter noe forsinkelse med byggingen av skroget på verftet i Polen, og deretter med utrustingen på verftet på Larsnes, kunne en stolt reder Rolf Guttorm Kristoffersen den 10. april endelig heise rederiflagget sitt under salingen og sette kursen nordover.

En fornøyd verftssjef Jarle Gunnarstein tar reder Rolf Guttorm Kristoffersen i hånden og takker for oppdraget med «Gunnar K», og ønsker lykke til med fiskeriet.

Ti fullførte samarbeid

Nye «Gunnar K» er en moderne surper/snurrevadbåt med seks RSW-tanker, der fem har mulighet for oppbevaring av levende fisk. Total lastekapasitet utgjør 420 kubikkmeter. Båten er designet av Naval Consult, som med dette oppdraget runder ti fullførte samarbeid med Larsnes Mek i Sande kommune på Sunnmøre. Kristoffersen valgte Larsnes Mek til nybygget på grunn av et godt opparbeidet rykte i markedet.

– Dette er folk vi kjenner godt. Det er et anerkjent verft med dyktige folk og mye kompetanse. Resultatet ser bra ut, så får vi gi den endelige dommen når vi har tatt båten i bruk, sa Kristoffersen under overtakelsen. Et ønske om mer moderne løsninger og nytt, problemfritt utstyr over hele linjen, var årsaken til at de valgte å gå til innkjøp av ny båt.

«Gunnar K» til kai ved Larsnes Mek, der det ble arbeidet til siste minutt med klargjøring før overlevering.

Godt opplegg for levende fangst

– Når man bygger helt ny båt, løfter vi i alle ender, og får nå det siste på teknologifronten. Vi kan gjøre ting som hadde begrensinger på gamlebåten. Nå har vi ordnet lasterommene slik at de er godt egnet til å ha for eksempel levende torsk om bord. Vi hadde mulighet til det på gamlebåten også, men opplegget der var ikke like godt. Her er tankene dobbeltbunnet, med dedikerte pumper som tilfører rikelig med oksygen til fisken. Og særlig synes jeg nullstillingen av timetall på alt utstyret om bord er viktig. Forhåpentligvis får vi fred en stund fremover, sier rederen, som understreker at også den gamle båten har lang tjenestetid igjen.

– Den hadde gjort sin tjeneste for oss, men båten var godt oppdatert og i god stand, så den vil Hillarsøy få glede av i mange år fremover, sier han.

Litt av dekksarrengementet med blant annet kraner og silekasse.

På etterskudd

I og med at levering av båten ble noen måneder forsinket, grunnet forsinkelser med byggingen, kommer «Gunnar K» i gang med årets sesong litt på etterskudd. Etter overlevering og dåp, fikk båten en siste finpuss på fabrikken om bord hos Mælbu Systems. Etter det, går båten umiddelbart i gang med torskefiske.

– Båten brukes til not og snurrevadfiske. I og med at vi kom seint i gang i år, får vi se hvor mye levende fangst det blir. Vi hadde ønsket å være i drift tidligere, men i teorien skal vi ikke ha gått glipp av annet enn at loddefisket gikk fløyten. Vi kunne nok ha fisket en del levende fisk som kunne gitt en bonus på resultatet, men det er ikke noe vi kan gjøre noe med.

«Gunnar K» har fire kvoter med NVG-sild, tre og en halv med torsk, to en halv med sei, og en SUK – makrell og nordsjøsild, tilsvarende en ringnotkonsesjon på 210 basistonn. Med stor kapasitet for levende fisk, vil mye av fangsten bli sortert på dekk. Levende fisk blir sendt i tankene gjennom en fisketeller, mens resten blir bløgget og sløyet om bord på vanlig måte.

Den siste finishen på fabrikken under dekk ferdigstilles hos Mælbu Systems før båten starter med fiske.

15-års nedskriving

Investeringen har kostet rederiet i underkant av hundre millioner kroner. De forventer et femten års perspektiv på nedskriving av båten, opplyser Kristoffersen. Han ser frem til at en oppgradert båt nå skal gi fordeler for både mannskap og eiere.

– Vi har flere muligheter her enn på den gamle båten. Nothalingssystemet tror jeg vil bli veldig gunstig for de ansatte. Vi har også montert flålegger. Vi håper at hydraulikken skal spare oss for tunge, mekaniske arbeidsmengder. Vi har som sagt løftet båten i alle ender, og fått en moderne båt som også har dobbelt opp av maskineri i forhold til gamlebåten. Med det kan vi arbeide i dårligere forhold enn tidligere.

En enkel og stilren bysse skal sørge for at mannskapet til enhver tid er mette og fornøyde.

Messen om bord.

Marsjfart på 10-11 knop

Nye «Gunnar K» har installert 425 kW thrustere i hekken, 350 kW thrustere i baugen, og en hovedmotor på 1370 kW. Daglig leder Jarle Gunnarstein på Larsnes Mek sier båten er konstruert for lett å komme opp i 11,5 knop, og vil ha en økonomisk marsjfart på mellom 10 og 11 knop.

Det er Naval Consult som har designet båten, som er optimalisert for 499 GT. Det meste om bord er bygd med skreddersøm. Det eneste som er 3D-tegnet, er stålskroget som ble bygget hos Safe i Gdansk, og omtrent 20 prosent av rørene.

– Resten er laget med vanlige 2D-tegninger og skreddersøm bygd på plass, sier Jarle Gunnarstein. Han legger til at designet er prøvd på flere båter, og at fribord og sjøegenskaper er veldig godt innenfor 500 GT-grensen de er bygget for.

Full oversikt: Panoramautsikt gjennom store vinduer, og full oversikt over det tekniske og navigasjonen på broen.

Rolf Guttorm Kristoffersen i kapteinsstolen på broen.

Hektisk byggeperiode

Skroget til «Gunnar K» ble fraktet fra Polen til Larsnes 26. oktober. Samtidig var verftet da i arbeid med bygg nummer 58 («Sander Andre»), så det ble en hektisk byggeperiode for verftet.

– Fra starten av året til nå, har vi hatt 170-180 mann i arbeid. I perioder har det ligget tre nybygg her samtidig, sier Gunnarstein, som kunne puste litt lettere ut etter overleveringen.

Møblement fra Ekornes og underholdningssystem fra Måløy Radioservice kan benyttes i salongen på fritiden.

Lugarene om bord er kompakte og funksjonelle, og huser til sammen et mannskap på seks personer.

Kjente leverandører

«Gunnar K» har installert pumpesystem for vann og hydraulikk fra Allweiler Colfax AS, notkran, flålegger, notvinsj og fiskepumpekraner fra MacGregor-Triplex AS, fabrikk fra Melbu Systems, og thustere fra Brunvoll. I tillegg har verftet lagt vekt på å bruke lokale leverandører der det lar seg gjøre, som blant annet radar, sonar og VHF-system fra Måløy Radioforretning, tyfon og lyskastere fra Hareid Group, innvendig møblement fra Ekornes, toaletter fra Jets, og generatorer fra Nogva.

Båten har kapasitet til et mannskap på seks om bord. Der har de tilgang til en romslig salong med god komfort, funksjonell messe, og private lugarer.