Det er en godt fornøyd reder og skipper, Trond Berntsen, vi snakker med noen dager etter at han og kompanjongen Oddvar Nes har fått overlevert rederiets splitter nye not/snurrvadfartøy Trondskjær, fra Stadyard. Turen nordover til Botnhamn gikk strålende uten et eneste feilskjær. De hadde liten kuling over Folla, og båten oppførte seg eksemplarisk. Nå gleder de seg til å komme i aktivitet på fiskefeltet i månedskiftet mai/juni på fiske etter sei med not.

Da Kystmagasinet pratet med Berntsen skulle de ha åpen båt på det nye fiskefartøyet for bygdefolket i Botnhamn, som er hjemmehavn og et tettsted på Nord-Senja i Troms. Dagen etter skulle Trondskjær døpes på Finnsnes. Gudmor er Lise Nes, datteren til kompanjongen til Trond Berntsen, Oddvar Nes. Etter at denne seremonien er unnagjort blir det nasjonaldagsfeiring og påfølgende konfirmasjoner før man starter siste klargjøring av fartøyet for fiske.

 

Rigget for not og snurrvad

Skipperen og rederen regnet med at de ville gå på fiskefeltet i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Da vil de starte fiske etter sei med not. Fartøyet er rigget for både not og snurrevad, og de har egne kvoter på sei for begge redskaper. Til høsten starter defiske etter sei med snurrvad. Det knapt 40 meter lange nybygget Trondskjær er godt lastet med kvoter for en fornuftig økonomisk drift i årene som kommer. De har 4 ganger torsk og sild, nesten 4 ganger sei og 24 enheter med makrell for kystfl åten. Båten er også rigget for levende fangst, selv om Trond Berntsen i prinsippet er i mot bonus/subsidieringen av denne ordningen.

Rederiet har fortsatt gamlebåten, som i dag er 17 år men som er jevnlig oppgradert og som fungerer fint. Denne har de tatt alle kvotene med i den tre år lange byggeperioden avnye Trondskjær. I dag er rederiets kvoter fordelt slik at nybygget er fullastet, mens gamlebåten har halvparten av dette. For å bemanne sistnevnte vil det bli ansatt 6-7 fl ere fiskere, slik at den samlede staben ville telle rundt 20. På nye båten vil de kjøre 1:1 skiftordning, mens det ikke er avgjort enda hvordan skiftordning blir på det andre fartøyet. Trond Berntsen opplyser til Kystmagasinet at det er stor interesse for jobb som fisker i lokalsamfunnet, og at det finnes mange dyktige og godt utdannede ungdommer å rekruttere fra.

 

Leverer ferskt til lokalsamfunnet

Trondskjær er utrustet med sløyemaskiner, men det er også den eneste formen for videreforedling de vil drive med om bord. De satser kun på levering av fersk fisk til lokale mottaksanlegg for å bidra mest mulig til videreutvikling av lokalsamfunnet. Det mener 53 år gamle Trond Berntsen er viktig. Han har vært aktiv fisker siden 1987, og trives godt i yrket.

Det kan ellers nevnes at Trondskjær er søsterskipet til Støttfjord, som ble levert fra Stadyard i slutten av februar. Det er Skipskompetanse som har stått for designet, og de to fartøyene er så å si identiske utenom fargen og valg av elektronikk. Der valgte Støttfjord Furuno som hovedmerke mens Trondskjær har satset på Simrad-utstyr. De har blant annet tre Simrad sonarer om bord, SU90, SC90 og SN90.

 

Flere steg inn i grønt skifte

Det som er mest spesielt med Trondskjær (og Støttfjord) er rederienes satsning på å ta kystnotgruppen flere steg inn i det grønne skiftet med miljøoptimalisering og spesielt fokus på skrogoptimalisering, fremdriftsoptimalisering samt realitetsvurderinger av arrangement i forhold til batterihybrid/powershaveløsningen. En rekke underleverandører har også bidratt til at dette blir kystnotflåtens mest energieffektive fartøy.

Utsyn forover fra broen.Rapp Hydema har levert elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe, MacGregor Triplex har levert elektrisk nothaler, Ulvesund Elektro har levert elektrisk anlegg med utstrakt bruk av LED-belysning, Varlo har levert varmegjenvinningssystem hvor overskuddsvarme fra motorene blir brukt til blant annet vannbåren varm og Kuldeteknisk har levert RSW-anlegg med CO2 kuldemedium.

 

Kraftig redusert energiforbruk

Et av de viktigste målene for fartøyene har vært å redusere det totale energiforbruket mest mulig, samtidig som man har en tilnærmet normal drift av båtene. For å oppnå dette har det vært avgjørende å få en så optimal drift av propellen som mulig i alle kondisjoner, noe som er oppnådd ved å operere hovedmotor på variabelt turtall samtidig som det er installert en kombinert akselgenerator/elektromotor som opereres med variabelt turtall sammen med en VAR-G med integrert energilagring fra Elmarin.

Kombinasjonen av en relativt stor propell, en girkasse med riktig funksjonalitet, samt turtallsregulerende thrustere og RSW, elektriske vinsjer og varmegjenvinning, gir en totalløsning som er mulig å integrere i et slikt prosjekt både med hensyn til dimensjoner, vekt og investeringskostnad. Resultatet er en betydelig besparelse i drivstofforbruk, trolignærmere 25 prosent ved normalt drift.

Et lite glimt inn i kontrollrommet.

 

Fikk støtte fra Enova

Fremdriftsanlegget om bord i Trondskjær består av en Yanmar hovedmotor på 1370 kW. Det finnes også to hjelpemotorer på henholdsvis 400 kW og 180 kW. Sammen utgjør de en kraftpakke som kontinuerlig forsyner hele båten med strøm og fremdrift. Girsystemet er en soft-installasjon fra Brunvoll Volda med Elmarin akselgenerator.

Hovedmotoren ligger med jevn belastning og jevnt turtall, noe som vil bidra til å øke maskinens levetid. Med to clutcher på giret kan man clutche inn en til akselgeneratoren og en til pro-pellen, noe som gir mulighet til å kjøre PTO (power take out) og PTI (power take in)-modus. Det kan for øvrig nevnes at Enova støttet de to rederienes satsning på det grønne skiftet, med til sammen 11.160.000 kroner.

 

Skikkelig hektisk byggeperiode

Det er Stadyard på Raudeberg nord for Måløy som har levert fiskefartøyet Trondskjær (også Støttfjord). I følge prosjektleder Malvin Silden har byggeprosjektet gått greit. En stor fordel med dette siste nybygget er at verftet alt har bygget et identisk fartøy i form av Støttfjord. Likevel har det vært skikkelig hektisk i utrustningsfasen med 70-80 personer i aktivitet på det meste, forteller Malvin. Begrenset plass og mye utstyr har vært hovedutfordringen. Men også på dette prosjektet ble dette løst på en god måte.

Fra verftets side er de godt fornøyd med byggeprosessen. Trondskjær ble overlevert til noenlunde riktig tid, etter at forsinkelser fra skrogverftet i Polen på 2,5 måneder var lagt inn. Nå er det reparasjoner og vedlikeholdsarbeid på ulike fartøy som gjelder, frem til nye Stormhav, en garnog linebåt, ankommer Stadyard for utrustning rett etter sommerferien. Fartøyet skal være ferdigstilt til nyttår, men også her er det snakk om forsinkelser fra skrogverftet. Etter dette nybygget står Meløyfjord, en 45 meter lang snurper, for tur. Den skal overleveres i mars 2021.