Bømlo Skipsservice er i en positiv utvikling. Det siste nye er opprettelsen av en avdeling for motorservice, hvor målet er å bli best på Vestlandet på dette feltet. Videre er undervannsarbeidet utenfor det 170 meter lange kaianlegget snart ferdig, noe som gir 9,5 meters dybde langs hele kaien. Og sist men ikke minst, er man i gang med å utvide anleggsområdet med hele 16 mål.

Den tradisjonsrike bedriften ved utløpet av Langevåg, nesten helt sør på Bømlo, har aner helt tilbake til 1966, og det var den lokale fiskeflåten sitt behov som i sin tid var årsak til etableringen. Nå har Bømlo Skipsservice kunder fra hele landet, og i 2009 tok de i bruk et helt nytt anlegg på Hovlandshagen industriområde.

Fiskeflåten er fortsatt en viktig kundegruppe, ved siden av offshorefartøy, oppdrettsog arbeidsbåter, spesialbåter og passasjerbåter i ulike størrelser og materiale, samt fritidsbåter. En stor fordel for Bømlo Skipsservice er at hovedleden langs kysten går i fjorden rett utenfor anlegget.

 

Lang erfaring fra Caterpillar

Men tilbake til motorservicesatsningen, som har gått langt bedre enn forventet, og bedriften har allerede gått til nyansettelser. Om kort tid teller avdelingen fem høyt kvalifiserte personer, med Frode Solend som leder. Felles for alle er at de har lang erfaring med Caterpillar-motorer, til sammen 55 år. Solend jobbet 16 år for Pon Power AS mens prosjektleder for samme avdeling, Odd Bjørn Johannessen, har 21 års erfaring med Caterpillar, derav 11 år hos Karmsund Maritime. Til sommeren kommer det ytterligere en person til i teamet, som kommer fra samme firma og som også har lang erfaring fra Caterpillar.

Avdelingsleder for motorservice, Frode Solend (nærmest), og prosjektleder for samme avdeling, Odd Bjørn Johannessen, diskuterer ulike problemstillinger i forbindelse med en motoroverhaling. FOTO: EDMUND MONGSTAD.

Denne samlede kompetansen regner Frode Solend som svært verdifull når de nå kaster seg inn i et marked hvor det finnes svært mange Caterpillar motorer rundt om i ulike fartøy i Norge. Han tror det er snakk om bortimot 800 installasjoner av dette merket. Avdelingslederen opplyser til Kystmagasinet at hovedfokus i startfasen blir service og reparasjoner av motorer fra Caterpillar og MAK, samt Volvo og Yanmar, som Bømlo Skipsservice allerede er forhandler for. Men de vil også utføre service på alle de mest vanlige motormerkene.

 

Hele landet som marked

-Vi har hele landet som marked, og vi har fire personer som stort sett er på farten hele tiden. Vi har alt vært på flere store jobber i den nyopprettede avdelingen. Motoroverhalinger gjøres i hovedsak om bord i fartøyene, enten de kommer hit til anlegget i Langevåg eller om de ligger i havn et annet sted, forteller Frode Solend. Det er veldig sjelden det er nødvendig å ta ut motoren, uansett type jobb. Han legger til at det selvsagt hyggelig og en fordel at båtene kommer til Langevåg for å få utført reparasjonsog serviceoppdrag, og at de har et fantastisk kaianlegg tilgjengelig og flotte servicefasiliteter tilgjengelig for sine kunder.

Bilder fra den 800 kvadratmeter store sveisehallen med båter inne for service og reparasjoner. FOTO: EDMUND MONGSTAD.

Den mest vanlige Caterpillar motorstørrelsen for bedriftens kunder på motorservice, har til nå ligget på rundt 2.250 kW. Mange av disse finnes rundt om i ulike offshorefartøy. Avdelingslederen sier at kundene fordeler seg rundt 70/30 prosent mellom offshore og fiskeri, men at de i fremtiden ønsker å satse kraftigere mot fiskeriog oppdrettsmarkedet. En av de ansatte i motorserviceavdelingen, Geir Bakke, har Bergen som base og utgangspunkt. Han vil ha oppretting av motorer og gir som hovedfokus, som er et stort segment i denne bransjen.

 

Mye å spare på fulloverhaling

Ifølge Solend innebærer en typisk hovedjobb/ fulloverhaling av en motor, skifte av alle lagre og turbo, alle pumper, fôringer, stempel, topp med mer. Slitte og ødelagte deler skiftes med nye, som er langt rimeligere enn å reparere. Når vi spør avdelingslederen om hva en slik fulloverhaling koster, så snakker han om en prislapp på rundt 650.000 kroner for arbeid og deler for en Caterpillar på 750 kW. Men da får kunden en motor som er som ny. En tilsvarende fabrikkny motor må man i dag ut med rundt 1,2 millioner for, så her er det snakk om halve prisen og derav mye å spare. En jobb som denne, utført om bord, tar normalt en uke for to personer.

Frode Solend regner med å doble antall ansatte i løpet av året, siden det allerede i startfasen tegner til å bli langt flere oppdrag på dette feltet enn planlagt. Men det er for tiden ikke enkelt å få tak i fagpersonell, spesielt ikke på motorer. Ved Bømlo Skipsservice satses det derfor aktivt på læringer, og bare dette året skal det ansettes en på sveis, enpå mekanisk/ motor og en på plate. Det er håp om at denne satsningen vil bedre rekrutteringen på litt sikt.

Her blir det en nytt planert område på rundt 16 mål. FOTO: EDMUND MONGSTAD.

 

Positiv utvikling

Vi har også tatt en prat med daglig leder for Bømlo Skipsservice, Ole Kristian Nilsen, som er fornøyd med utviklingen til den nye avdelingen for motorservice. Også på andre områder er det en positiv utvikling, og fra bedriftens side satses det frisk på fremtiden. Det har som nevnt innledningsvis pågått et omfattende undervannsarbeid en tid for å øke dybden ved den 170 meter lange hovedkaien fra 8,5 til 9,5 meter, et arbeid som vil være sluttført om kort tid. Det gjør at langt større skip kan legge seg til ved anlegget for reparasjon og service.

Bømlo Skipsservice har i dag over et areal på til sammen 34 mål, hvor det meste er overbygget med blant annet en oppvarmet sveisehall for stål på 800 kvadratmeter med to traverskraner, hver med en løftekapasitet på 40 tonn. Fra denne hallen er det direkte tilkomst til rørverksted, maskinverksted og en sveisehall for aluminium. Bedriften har også et større administrasjonsbygg med gode fasiliteter for ansatte. Utenfor det bebygde området er det rikelig med plass til båtoppstilling og lagring av utstyr. Det mest sentrale er en topp moderne båtheis for båter på inntil 180 tonn og 9,5 meters bredde. Denne kan også forflytte båtene rundt på området.

 

Nytt areal på 16 mål

Av andre fasiliteter kan nevnes en mobil-kran som løfter 30 tonn, ventebrygger for lystbåter, en mobil arbeidsplattform som har hele 24 meters arbeidshøyde og et landstrømanlegg som kan levere strøm fra 400 til 690 volt (50/60 Hz). Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og de er også godkjent ISPS havn. For å møtefremtidens forventede økte aktivitet er Bømlo Skipsservice i sving med å utvide arealet sitt på Hovlandshagen industriområde i Langevåg med 16 nye mål, slik at det totale arealet om noen uker, blir på 50 mål. Ole Kristian Nilsen sier at det enda er for tidlig å si hva de skal bruke dette arealet til, men etter alt å dømme vil deler av det blir bebygget med haller.

Kart over Hovlandshagen industriområde. Det gråe, smårutede feltet er området til Bømlo Skipsservice. Her ser man også den planlagte moloen, som vil gjøre havnen på sørvestsiden langt bedre.

Hovedmarkedet for Bømlo Skipsservice er i dag fiskeri/oppdrett og generell skipsservice, der førstnevnte bransjer står for 80 prosent av aktiviteten. Bedriften har 30 fast ansatte, men leier inn ekstra personell ved arbeidstopper. På hele Hovlandshagen industriområde har 130 personer sitt faste arbeid i ulike bedrifter, og tar man med tilhørende fiskefartøy og foredlingsbedrifter, snakker vi om nærmere 300 ansatte i Langevåg som er relatert til den maritime næringen.

Det meste av industriområdet er i dag tatt i bruk, men et forestående og godkjent prosjekt er en molo ut til en holme på sørvestsiden, som vil gjøre hele området til en langt bedre havn. I dag er det en del sjødrag på sør og vestsiden når det er dårlig vær ute i havet.