Filterteknikk kan revolusjonere behandlingen av smørolje. To fartøyer har nå valgt filterløsning i istedenfor tradisjonelle smørolje- og dieselseparatorer. En filterløsning koster atskillig mindre med hensyn til investeringskostnader, energiforbruk og vedlikehold.

Stemmer tallene Kystmagasinet har fått presentert av GreenOil i Danmark, vil de tradisjonelle oljeseparatorene måtte vike plass for atskillig rimeligere filterteknologi. I dag er det Alfa Laval og Westfalia som dominerer dette markedet. De fleste større fiskefartøyer Kystmagasinet har besøkt, er utstyrt med Alfa Laval sine velkjente separatorer.

Foreløpig er filtre valgt som alternativ til separatorer på to norske nybygg; et til Havfisk AS som er under bygging ved Vard, og Norwegian Gannet som er i underkant ett år gammel. Dette er de to første nybyggene tilknyttet fiskeri eller oppdrett som installerer filtre.

Men GreenOil har levert filtre til en rekke eldre fartøyer, som har skiftet ut sine separatorer og funnet det økonomisk fornuftig. Det gjelder blant annet den færøyske tråleren Arctic Viking og amerikanske Northern Eagle tilhørende American Seafoods. Arctic Viking har installert filter for smørolje, mens American Seafoods har filtre for både smørolje og diesel. Også russiske fiskebåter er blant de som har satset på filtre. Og neste uke skal en dansk fiskebåt bytte ut separatorer med filter.

Havfisk har valgt oljefiltre istedenfor oljeseparatorer på nybygget som bygges ved Vard. ILLUSTRASJON HAVFISK.
Havfisk har valgt oljefiltre istedenfor oljeseparatorer på nybygget som bygges ved Vard. ILLUSTRASJON HAVFISK.

Filtre for fartøy med miljøfokus

Havfisk sitt nye fartøy blir en tråler med stort fokus på miljø og drivstofforbruk. Det blir den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, dieselmekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Batteribanken, sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing, sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Utover dette har den teknologisk avanserte tråleren frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og VARD’s SeaQ Power Management System. Hovedmotor er en Bergen BRM9 med ytelse på 4800 kW. For å sikre motoren ren smørolje og diesel har rederiet denne gang valgt filtre istedenfor separatorer. Tråleren har installert ett smøroljefilter med kapasitet på 1000 liter i timen og to dieselfiltre hver med kapasitet på 1000 liter i timen.

Sparer en million bare i investering

Ifølge beregningene som er gjort ved 4000 driftstimer årlig, vil hvert av de tre filtrene til det nye fartøyet gi en investeringsbesparelse på 32.370 euro og et redusert utslipp av CO2 på 22 tonn i året. En separator med kapasitet på 1000 liter i timen, bruker 2,8 kilowatt pluss 0,66 kilowatt fødepumpen, samt energi til oppvarming av oljen til 60 til 95 grader Celsius før separering. Et filter har en pumpe og krever for samme kapasitet 0,9 kilowatt. I tillegg kommer svært lite servicebehov utover skifte av filtre som er en enkel operasjon. Havfisk-tråleren vil ha filtre med en vekt på 13 kilo, hvilket er lett å håndtere for mannskapet. Filtre med kapasitet på tusen liter per time koster 11.200 euro per filter inklusiv montering – langt mindre enn en separator med samme kapasitet. Selve filteret må skiftes 12 ganger ved årlig driftstid på firetusen timer. Hvert nytt filter koster cirka 2500 kroner. Det betyr at med en årlig driftskostnad på 5.860 euro, mot 38.200 for separator, vil investeringen, inklusiv installasjon, være innspart på fire måneder, skal en tro tallene til GreenOil.

Chief Johnny Ekerhovd med ett filter. Det tar bare minutter å skifte. Filtre er både mye rimeligere og mye enklere å vedlikeholde enn separatorer, forteller han.
Chief Johnny Ekerhovd med ett filter. Det tar bare minutter å skifte. Filtre er både mye rimeligere og mye enklere å vedlikeholde enn separatorer, forteller han.

Hav Line valgte filtre

Det er det ikke bare Havfisk satser på filtre. Også Hav Line AS sitt mye omtalte og svært avanserte lakseslakteskip, Norwegian Gannet, valgte filtre foran separatorer. Norske Ditech AS som representerer GreenOil i Norge, leverte filtre til dette skiftet, som ble levert av det spanske verftet Astillero Balanciaga før nyttår i fjor. Der er det installert ett filter for smørolje til hovedmotoren, en Wärtsilä 31, og to filtre hver med kapasitet på 400 liter smørolje per time for skipets to Wärtsilä hjelpemotorer, samt to dieselfiltre hver med kapasitet på 1000 liter. Hva dette gir i årlige besparinger sammenlignet med tradisjonelle separatorer er vanskelig å si, siden skipet har en driftsprofil som avviker fra et fiskefartøy. Men investeringene er sannsynligvis minst en million lavere, samt at skipet raskt har en million i året i reduserte driftsomkostninger.

Norwegian Gannet i hardt vær utenfor Hirtshals. Filtre har mindre bevegelige deler og er mindre sårbare for støt og rystelser i fartøyet. Foto Terje Engø
Norwegian Gannet i hardt vær utenfor Hirtshals. Filtre har mindre bevegelige deler og er mindre sårbare for støt og rystelser i fartøyet. Foto Terje Engø

Filtre av saueull

– GreenOil har utviklet et unikt filtreringsprinsipp som 100 prosent kan erstatte bruken av separatorer, enten det er i nybygg eller ved utskifting av eksisterende separatorer i eldre fartøy, både for smøreolje på motorer og til dieselrensing, forteller salgssjef Rune Pedersen i GreenOil. Filtrene til GreenOil er laget av hardt komprimert saueull. Det er millioner av små «labyrinter» i filteret som fanger opp sotpartikler og annet avfall fra forbrenningen av drivstoff, og sikrer en optimal rengjøring av oljen. Tester viser, ifølge Pedersen, at oljen blir bedre rengjort og blir mer stabil enn i en separator.

Vil filtre som er en rimeligere investering og har langt lavere driftsutgifter, ta over tradisjonelle oljeseparatorer? Det gjenstår å se. Foto: Terje Engø.
Vil filtre som er en rimeligere investering og har langt lavere driftsutgifter, ta over tradisjonelle oljeseparatorer? Det gjenstår å se. Foto: Terje Engø.

Bruker ikke vann i filtreringen

Det finnes også en rekke andre fordeler. Vanlige separatorer bruker vann. Stilles separatoren litt feil risikerer en å få vann i motoren. Dette er det ingen fare for ved bruk av filtre, noe som sikrer at du alltid får helt tørr olje. Filtrene er også en atskillig bedre løsning sett i et miljøperspektiv. Filtrene til GreenOil har et energiforbruk på bare ti prosent av separatorer. På en større motor reduseres utslippet av CO» med mange tonn i året. Reduserte CO» utslipp betyr også redusert drivstofforbruk.

Filtrene står plassert inni hus. Disse åpnes og filtrene byttes i løpet av et par minutter.
Filtrene står plassert inni hus. Disse åpnes og filtrene byttes i løpet av et par minutter.

Mindre problemavfall

– I tillegg må det også nevnes at GreenOil-systemet ikke produserer flere tonn slam årlig. Det eneste avfallsproduktet er brukte filterelementer som må sendes trygt på land, eller alternativt bli brent i skipets forbrenningsovn hvis det finnes om bord. En er med andre ord kvitt kostnaden med å levere, forteller Pedersen. I deres beregninger sparer Havfisk 1.200 euro ved å slippe å levere oljeslam, samt kostnad ved å frakte slam. Det kan legges til at slammet i stor grad består av olje. Verdien av olje som går tapt ved separering er for det nye fartøyet til Havfisk beregnet til 2.190 euro per separator per år. Tilsvarende for filtre er 96 euro. Chief Johnny Ekerhovd om bord på lakseslaktebåten Norwegian Gannet sier til Kystmagasinet at det er store fordeler med filter.

– En separator roterer og har svært dyre deler som slites. I tillegg koster det 4 – 5 kroner per kilo å levere slammet den produserer. For oss betyr det raskt en utgift på 4-5000 kroner, kanskje mer, i uken i utgifter. Brukte filtre går i avfallet og leveres. Men det aller beste er at det er svært enkelt å skifte filtrene, i tillegg til at de tar minimalt med plass. Jeg tror mange fiskefartøy vil velge dette når først noen har tatt skrittet og sett hvor enkelt og driftssikkert det er, sier Ekerhovd til Kystmagasinet.