Administrerende direktør Vegard Solheim og styreleder Thor Jegard i KCL mener emisjonen med SMV vil styrke sistnevntes posisjon i markedet etter reåpningen i løpet av høsten. Med nytt verft og nye, flotte fasiliteter har Bredgaard Boats ApS lagt alt til rette for kraftig vekst i årene som kommer. Bygging av fiskefartøy til landene rundt Nordsjøen er et hovedsatsningsområde. I september leverte de den 26,85 meter lange garn- og snurrevadbåten Bárður til en reder på Island. Og flere er under bygging, blant annet to 15 meter lange fiskefartøy til Grønland.

For ett år siden hadde Bredgaard Boats ApS ti ansatte. I dag er staben mer enn doblet til 25, og mange av disse er av den yngre garde. Nyansettelsene har sammenheng med verftets friske satsning på flytting og bygging av et helt nytt verft i Rødbyhavn, som ligger 30 kilometer unna den gamle lokaliteten i Sakskøbing. Her har de mer enn doblet arealet. De har blant annet satt opp en helt ny 40 meter lang byggehall med gulvflate på 840 kvadratmeter med port med 10×10 meter åpning. Videre har de et 300 kvadratmeter stor snekkerverksted, en 100 kvadratmeter stor smedhall pluss diverse andre fasiliteter.

Investerte 12 millioner

-Vi har investert 12 millioner danske kroner i det nye verftet, og vi har fått mange nye medarbeidere, så dette blir spennende, sier administrerende direktør Michael Jakobsen til Kystmagasinet når vi møter han på selskapet stand på BlueFish i Ålesund. Norge er ett av landene de satser på, så det var naturlig for dem å delta på denne messen. Bredgaard Boats ApS er et tradisjonsrikt verft med mer enn 50 års erfaring med bygging av båter i håndopplagt glassfiber, og det seiler i dag båter fra dette verftet i alle landene rundt Nordsjøen. Litt av bakgrunnen for den friske satsningen på flytting og nytt bygging av nytt verft, er en endring i eierstrukturen og tilføring av ny kapital. Michael Jakobsen solgte i 2016 49 prosent av sine aksjer til en god venn, Jørgen Wiuff og det er det disse to som i dag står som eiere, førstnevnte med 51 prosent. Wiuff jobber i dag 100 prosent i produksjonen, mens Jakobsen tar seg av det administrative.

Sentral plassering

Selv om fiskebåter i størrelsesområdet 15-25 meter er et hovedsatsningsområde, bygger verftet også andre type båter og størrelser til ulike bransjer. Videre er de i ferd med å etablere en ny avdeling for reparasjonog vedlikehold. Dette har sammenheng med at verftet ligger meget sentralt plassert når det gjelder en av de store fremtidige arbeidsplassene i regionen de neste årene. Det skal nemlig lages en tunnel under havet til Tyskland, som skal erstatte fergeforbindelsen. Dette er et byggeprosjekt med varighet på rundt ti år, og det vil være mange skip involvert, noe Michael Jakobsen håper at verftet kan dra nytte av. Det meste av aktiviteten ved verftet handler i dag om bygging av to 14,99 x 6,67 meter store fiskefartøy til Grønland. Den ene er en kombinert lineog krabbebåt mens den andre er en kombibåt for alle typer fiskeri. Den første skal overleveres i oktober i år mens den andre vil bli ferdigstilt 27.mai 2020.

Satser videre på glassfiber

Siden verftet så dagens lys for mer enn 50 år siden, har byggematerialet og metoden vært håndopplagt glassfiber. I kombinasjon med det gamle håndverket har verftet spesialisert seg på vakuumstøping. Det reduserer utslippene med mer enn 90 prosent og bidrar til et bedre arbeidsmiljø, ved siden av at glassprosenten blir høyere og derav bedrer den mekaniske styrken i laminatet. Bredgaard verft tar seg av det meste når det gjelder båtbyggingen, fra planlegging og design til bygging av ferdig båt.