Når du holder denne utgaven av Kystmagasinet i hånden er et ganske spesielt skip overlevert sine eiere fra Myklebust Verft. Det vi snakker om er Dess Aquaculture Shipping sin Aqua Merdø, en knapt 60 meter lang bløggebåt, utstyrt med avlivnings- og bløggelinje med kapasitet til å ta unna vel 20.000 fisk i timen. Båten kan frakte 400 tonn nedkjølt fisk i slengen fra merd til slakteri på land.

Noen mener at denne type båter på sikt vil føre til at de tradisjonelle brønnbåtene får endret sine hovedoppgaver i fremtiden, fra frakt av levende fisk (laks og ørret) fra anlegg til slakteri, til mer i retning av lusbehandling og andre gjøremål ved selve oppdrettsanleggene. Foreløpig finnes det bare et par slike «bløggebåter» (med Aqua Merdø) i drift i Norge, men det finnes allerede planer for flere, og inngåtte kontrakter er alt på plass og bygging underveis.

Aqua Merdø er et flott og avansert skip med største lengde på 59,2 meter og største bredde på 13,6 meter. Her ligger nybygget ved kai hos Myklebust Verft. Foto: Edmund Mongstad.

Designet av Salt Ship Design

Men tilbake til Aqua Merdø, som er designet av Salt Ship Design på Stord og som altså ble utrustet og overlevert fra nevnte Kleven-verft i Gursken, vel å merke litt forsinket i forhold til opprinnelige planer. Hovedmålene til dette fartøyet er 59,20×13,6 meter og om bord er det lugarplass for i alt elleve personer i ni enkeltlugarer og en dobbeltlugar. Det er gode fasiliteter for de som har sitt faste arbeid på dette fartøyet, med stor og velutstyrt bro, salong med komfortable møbler, messe og godt utstyrt bysse. Lugarene er utstyrt med egne bad og arbeidsbord/stol.

Når det gjelder den tekniske biten har nybygget seks RSW-tanker på til sammen knapt 600 kubikk, og et avansert «stunning and bleeding» system fra Baader. Videre kan det nevnes at Cflow har levert fiskehåndteringsutstyret til den nye bløggebåten, som blant annet omfatter fiskepumpesystem, vannbehandlingssystem, renseanlegg, RSW, CCTV, telleog sorteringssystem og selskapets kontrollsystem, Cflow Synergy Log.

Det avanserte «stun and bleed» systemet fra Baader. Foto: Kleven/Olav Thokle.

Litt av det store fiskebehandlingsrommet. Foto: Kleven/ Olav Thokle.

Spesielt rengjøringssystem

Det finnes et spesielt rengjøringssystem om bord i Aqua Merdø (CIP) hvor det er forbindelser mellom alle fiskehåndteringssystemene/områdene slik at vaskemiddel kan sirkulere gjennom alle disse for å få alt gullende rent etter hver tur, noe som er essensielt når det gjelder smittesikring og hygiene. Skipet har for øvrig teknologi og designløsninger som ivaretar fiskevelferd, smittesikring, hygiene, miljø og kvalitet på en optimal måte.

Fordelene ved å frakte avlivet og ferdig bløgget fisk fra merd til slakteri på land er mange. For det første kan Aqua Merdø ta unna mye mer fisk enn en brønnbåt, siden det ikke er snakk om levende fisk. Dyrevelferden er også langt bedre ivaretatt, ved at man ikke først må pumpe levende fisk om bord i tanker for deretter å pumpe den samme fisken over i ventemerd før den til slutt pumpes inn i slakteriet.

Ikke noe å si på fasilitetene i messen. Her har mannskapet god utsikt mens de har møte eller sitter og spiser. Foto: Kleven/ Olav Thokle.

Flotte og romslige lugarer for offiserene om bord. Foto: Kleven/ Olav Thokle.

Det er gode muligheter for å holde seg i god form under lange dager på sjøen. Foto: Kleven/ Olav Thokle.

Unngår tap

Ved å avlive og bløgge fisken om bord og pumpe den inn til slakteriet, unngår man også tap som følge av at fisk dør under transport eller ventemerd. Og det er også en stor fordel å kunne bløgge fisk som for eksempel er svekket av sykdom med en gang, i stedet for ovennevnte prosess, som ofte gir stor dødelighet.

-Med dette skipet i drift blir det kortere og raskere vei fra merd til salg. Fiskevelferden blir bedre, og det samme blir kvaliteten på fisken. Det har eksistert ett skip av denne typen her i Norge i flere år, av mange betraktet som en testperiode på om dette var veien å gå. I startfasen fungerte ikke dette skipet like optimalt, men nå virker alt som det skal, noe som har gjort at flere har turt å satse på båter av dette slaget, sier skipper Roger Sætre til Kystmagasinet. Da vi møtte han og et par andre av mannskapet et par uker før overlevering. De fortalte da at de var godt fornøyd med fasilitetene om bord i nybygget og at de så frem til å ta Aqua Merdø i bruk.

Sentrale og fornøyde personer på broen. Fra venstre: Trond Erling Andersen, Dess Aqua, Tor Inge Nordmo, Kleven, Terje Morken, skipper Aqua Merdø og Geir Krøger, Dess Aqua. Foto: Kleven/ Olav Thokle.

Konvensjonell fremdrift

Nybygget til Dess Aquaculture Shipping har konvensjonell fremdrift. Hovedmotor er en Caterpillar på 1.900 kW, koblet til en akselgenerator på 1.400 kW. Her finnes også to hjelpemotorer på 405 kW av samme merke, alt dette levert av Pon Power. Begge generatorene opererer i driftsområdet 50 hertz, som gjør at de kan synkes mot landstrømtilkobling, og som igjen gjør at man blant annet kan bruke landstrøm under losseog vaskeoperasjoner. Aqua Merdø har servicefart på 12 knop.