Bli med ut på rekefiske med en ekte tradisjonell treskøyte fra Lista Treskipsbyggeri. Det er ikke så veldig mang år, og slike båter vil være minner, historie og forhåpentligsvis bevart i videoer som denne.

Når en tråler er bygget i 1983 og fortsatt har samme eiere (far og sønn?) så tyder mye på at eierne er fornøyd med båten. Men så er båten ekte sørlandsk håndtverk.

Det kan neppe være særlig mye gjeld tilbake på båten heller. At det til nå i år bare er tatt 1330 kilo reker og snaut fire hundre kilo sei, tyder på at det er mulig å ta det litt rolig om fisket er dårlig eller prisene lave.

Ringskjær Sør er 14,95 lang og bygget ved tradisjonsrike Lista Treskipsbyggeri som ble etablert rett etter den andre verdenskrig. Navnet eksisterer fortsatt, men det bygges ikke lengre fiskefartøyer. I denne videoen får vi være med om bord i en av de 144 båtene som skipsbyggeriet bygde. I 1997 ble skipsbyggeriet solgt, og siden har det minket på det kjente skøytene fra Lista Treskipsbyggeri.

Har du en video du vil nominere?

Dette er en ekte treskøyte, med design som før var svært vanlig i fiskeflåten. Det er neppe mange år til det ikke er mange igjen. Og nettopp derfor er denne videoen verdifull. Den viser også godt miljøet om bord. Det kan være lange hal og enda lengre timer før en går til land, forhåpentligvis med god fangst.

Båten som eies av Tore og Helge Martinsen følgende rettigheter: Kysteketrål Sør faktor 1 og avgrenset Nordsjøtrål faktor sei sør 0,5000. Hjemmehavn er selvfølgelig Flekkerøy, – en av Norges mest tradisjonsrike reketrålmiljøer.

Et godt stykke arbeid av Arnsten Ariansen fra Kristiandsand som har filmet og klippet videoen.