Storbritannia kjøper mer torsk og hyse fra Norge til sin nasjonalrett, fish and chips.

Stor etterspørsel etter norsk hvitfisk i Storbritannia

– Jeg tror 2022 kommer til å bli et av de sterkeste årene vi har hatt her i Storbritannia.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Sjømatrådets utsending, Hans Frode Kielland Asmyhr, i et webinar. Han viser til eksporten av norsk hvitfisk til Storbritannia de første måndene av året.

Sjømatrådets utsending i UK, Hans Frode Kielland Asmyhr. Foto: Alf Fagerheim

Stor etterspørsel – tross høye priser

Selv om man volummessig henger litt etter både for 2020 og 2021, så ligger den norske eksporten av hyse og torsk over verdimessig.

I løpet av årets fire første måneder ble det eksportert totalt 8841 tonn torsk- og hyseprodukter til UK til en verdi av 456, 3 millioner kroner.

– Det er stor etterspørsel etter norsk hvitfisk er tilbakemeldingene jeg får fra eksportørene. Til tross for høye priser. Det som kan leveres blir kjøpt opp av britene, sier han videre.

Kjøper mye hyse

Importørene han har snakket med sier også de kjøper mye hyse fra Norge, noe volumet av fersk hel hyse viser hittil i år. Volumet ligger godt over både 2020 og 2021 tallene.

– Manglende MSC-sertifisering for kysthyse har ikke slått så sterkt ut som vi skulle tro, sier Kielland Asmyhr.

Det ble i løpet av de fire første månedene eksportert 2522 tonn fersk hel hyse til UK, til en verdi av nesten 59,6 millioner kroner.  

Kielland Asmyhr forteller at situasjonen i UK bærer preg av høy inflasjon – opp mot 9 % hittil i år. En situasjon som kan bli høyere utover året.

Usikkerhet rundt Russland

Sjømatnæringen opplever høye priser ved innkjøp og usikkerhet i forhold til videre forsyning av torsk og hyse fra Russland. Om lag 40 % av fisken i britenes nasjonalrett, fish and chips, kommer fra russiske trålere.

– Det er grunn til å tro at britiske myndigheter kommer til å innføre noen sanksjoner etter hvert på sjømat fra Russland, sier Kielland Asmyhr i webinaret.