Hjem Nyheter Side 3

Nyheter

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet gir deg oppdateringer om utvikling i fiskeflåten, teknologi og utstyr til fartøyene. Les nyheter relatert til områder som elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, motor og fremdrift, oppdrett og verft.

Økning i Chile for Cermaq

Cermaq kjøper seg laksevekst i region XII i sørlige Chile.

ICES gir kvoteråd på arktiske bestander

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir nå sitt råd for høsting av sentrale bestander i Barentshavet og Norskehavet i 2009. Dette inkluderer råd for kysttorsk og nordøstarktisk torsk, hyse og sei i tillegg til uer, snabeluer og blåkveite.

Doblet omsetningen på ett år

Det er ingen tilfeldighet at Redox AS tidligere i år fikk Nor-Fishing sin Innovasjonspris for sitt arbeid med å bedre biosikkerheten for transport av fisk for oppdrettsnæringen. Selskapets løsninger for vannbehandling og rengjøring av transporttanker i brønnbåter og fiskefartøy, har gjort stor suksess i markedet. Det vises igjen på tallene. I 2008 hadde Redox AS en omsetning på 16 millioner, som ventes å øke til rundt 30 millioner i 2009.

Sildekvote på 377.590 tonn

Den norske totalkvoten av norsk vårgytande sild er førebels sett til 377 590 tonn i 2013.

Vinnere NM i røkt og gravet laks og ørret 2015

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST), avdeling for Matteknologi, gjennomførte i april bedømmingen i NM i røkt og gravet laks og ørret 2015.

MAREANO dypere enn noen gang

I 2007 ble det gitt klarsignal for MAREANO-prosjektet til å strekke kartleggingsområdet ut mot 2000 meters dyp. Nå er de første prøvene fra dyphavsslettene utenfor sokkelen på Troms-kysten hentet opp.

Tørrfisk, trygg mat og ungdomsverdier

Årets Nor-Fishing vil by på smaksprøver av tørrfisk, Trygg-Mat-dag og statsråd Helga Pedersens seminar om sektorens muligheter og utfordringer. Seminaret tar blant annet for seg rekruttering av ungdommer til næringen.

Dramatisk økning i lønnskostnader

En oversikt over 11 tilfeldig valgte lakseforedlere og sju hvitfiskforedlere viser et dramatisk fall i lønnsomhet fra 2011 til 2013. En sammenligning av driftsresultater og utvikling i andel lønnskostnader i perioden 2011 - 2013 viser at lønnskostnadene blir stadig mer tyngende for de aller fleste bedrifter.

Drømmestart for ny skipskonsulent

Kystmagassinet 8.12: Salt Ship Design AS på Stord har opplevd en start mange andre nyetablerte selskaper bare kan drømme om. Selskapet har i løpet av de ti første månedene halt i land tre store oppdrag. Dette sikrer grunnbeskjeftigelse for de knapt 60 ansatte de neste to årene.

Krever politisk mot å styrke fiskeindustrien

- Regjeringen bruker mye plass i statsbudsjettet på å forklare hvorfor torskeindustrien står overfor en alvorlig likviditetsutfordring. FHL mener at årsaken til utfordringene er feil fastsatt minstepris, og at løsningen er å endre måten minsteprisene fastsettes på. - En modernisering av lovverket er viktigere enn de låneordninger som regjeringen har igangsatt. Men det krever politisk mot, sier Geir Ove Ystmark i FHL.

Array
(
  [1620880643] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104182086
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619066243
                  [nextrun] => 1620880643
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1620807872] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [0d04ed39571b55704c122d726248bbac] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => WP Cron
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104182089
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => WP Cron
                    )

                  [start] => 1619066252
                  [nextrun] => 1620807872
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1620966046] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [e49345ac65a14aba55d8202c047173ca] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35309
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104183749
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35309
                    )

                  [start] => 1620966046
                  [nextrun] => 1620966046
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621229852] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [0b87c26d770438ab9adec2636e2d050b] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35326
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104186417
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35326
                    )

                  [start] => 1621229852
                  [nextrun] => 1621229852
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621407238] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [8e483db08a40b4b1af97becebaf643a7] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35341
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104189467
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35341
                    )

                  [start] => 1621407238
                  [nextrun] => 1621407238
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621582359] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [5f2257d03e231c6413de57cee7d991c8] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35350
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104192756
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35350
                    )

                  [start] => 1621582359
                  [nextrun] => 1621582359
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621759759] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [b2cae24353597cc4da5ada0cf8cc95dd] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35357
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104193831
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35357
                    )

                  [start] => 1621759759
                  [nextrun] => 1621759759
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621935357] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [1a13fd4f1d46ea091aa4617e36137c27] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35372
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104194255
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35372
                    )

                  [start] => 1621935357
                  [nextrun] => 1621935357
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622108960] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [0c72c6ec8a943ce640a859387b01dd72] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35377
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104253712
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35377
                    )

                  [start] => 1622108960
                  [nextrun] => 1622108960
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622264113] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [a0398090c77cce2d6cb2ccdb1c72b64e] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35381
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104254583
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35381
                    )

                  [start] => 1622264113
                  [nextrun] => 1622264113
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622436325] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [5f34a38cc7adccd42d8a9cc288e73309] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35388
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104254717
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35388
                    )

                  [start] => 1622436325
                  [nextrun] => 1622436325
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622613103] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [4674a13e25e2dfa5326a02f8175405e8] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35395
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104258508
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35395
                    )

                  [start] => 1622613103
                  [nextrun] => 1622613103
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1620817000] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104273645
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619175400
                  [nextrun] => 1620817000
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1622804201] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [75ec9f3f9fdb391bb33e5c09363d0192] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35406
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104276672
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35406
                    )

                  [start] => 1622804201
                  [nextrun] => 1622804201
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622978846] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [ba2b9e8e7d195f180c9f0d3e8d58af45] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35413
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104277993
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35413
                    )

                  [start] => 1622978846
                  [nextrun] => 1622978846
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1620882507] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104448316
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619413707
                  [nextrun] => 1620882507
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620808103] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104724048
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619789303
                  [nextrun] => 1620808103
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620808160] => Array
    (
      [wc_admin_unsnooze_admin_notes] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104731400
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_unsnooze_admin_notes
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619796560
                  [nextrun] => 1620808160
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620808794] => Array
    (
      [wc_admin_process_orders_milestone] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104731817
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_process_orders_milestone
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619797194
                  [nextrun] => 1620808794
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620882837] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104905848
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1620018837
                  [nextrun] => 1620882837
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620810000] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 105071793
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1620205200
                  [nextrun] => 1620810000
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620807995] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 105071895
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1620208595
                  [nextrun] => 1620807995
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

)