Hjem Nyheter Side 2

Nyheter

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet gir deg oppdateringer om utvikling i fiskeflåten, teknologi og utstyr til fartøyene. Les nyheter relatert til områder som elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, motor og fremdrift, oppdrett og verft.

Foreslår tre til fem prosent årlig vekst i oppdrett

Havbruksnæringen mener det er rom for en forutsigbar og årlig produksjonsvekst på tre til fem prosent. - Vi er beredt til å følge opp regjeringens visjon om å bygge nye næringer som kan overta etter oljen, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Mager fisk gir omega 3

Magre fiskeslag er ei undervurdert kjelde til omega 3, viser ein ny studie.

Verdens første gassdrevne fôrfrakteskip

Et fullverdig lasteskip som reduserer utslippene av klimagassen NOx med hele 90 prosent er gode nyheter for miljøet. Nå er båten på plass i Norge og skal frakte fiskefôr fra BioMar til oppdrettsanlegg langs kysten. ”MS Høydal” har kapasitet på 2200 tonn, gjør 14 knop og er et stort steg på veg mot mer miljøvennlige transportløsninger.

Norsk laks suveren i Russland

I år er Russland for første gang vårt største laksemarked. For ørret har Russland lenge vært størst. Halve den norske ørretproduksjonen havner i Russland. Men veksten i Chile kan true den norske dominansen i det russiske markedet. Tall fra russisk tollvesen viser at chilenske eksportører er svært aktive i markedet.

-Fisk er råkult

På en marin studentbootcamp som ble arrangert under Sjømatdagene på Hell fikk kreative studenter utarbeide og presentere spennende løsninger på hvordan innovasjon kan bidra til økt videreforedling av sjømat i Norge.

Kaviarsuksessen fra Vesterålen

Kystmagasinet 8.14: Siden Melbukaviaren ble relansert i markedet for to år siden har den tatt kundene med storm. Og med ny design og mildere smak er den nå også lansert utenfor landets grenser.

Kongen åpner fiskerimesse

H.M. Kong Harald foretar den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2010 i Trondheim den 17. august. Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil også være tilstede med prominente gjester fra en rekke lands fiskerimyndigheter.

Varsler tiltak for fiskeflåten

- Vi har hatt et godt møte med Norges Fiskarlag om situasjonen for fiskeflåten. Vi er klar over at situasjonen for enkelte fartøygrupper og i enkelte fiskerier er vanskelig som følge av økningen av oljeprisen, og ser på mulige tiltak. Fiskeri- og kystdepartementet vil nå umiddelbart se på endringer i den såkalte slumpfiskordningen for å legge til rette for besparelser og drivstoffeffektivisering for havfiskeflåten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Bedret lønnsomhet i Norge

Aker Seafoods bedret sitt driftsresultat for 2010 vesentlig og leverte EBITDA på 250 millioner kroner. I 2009 leverte selskapet EBITDA på 192 millioner kroner. Driftsresultatet for 2010 er det beste selskapet har oppnådd.

Handlingsplan fremhever marked og kvalitet

En ny handlingsplan for filetprodukter av hvitfisk som legges frem av forskningsfondet FHF, peker på markedskunnskap, prosessteknologi og kvalitet som viktige områder for å videreutvikle filetnæringen for hvitfisk.

Array
(
  [1620880643] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104182086
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619066243
                  [nextrun] => 1620880643
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1620806252] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [0d04ed39571b55704c122d726248bbac] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => WP Cron
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104182089
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => WP Cron
                    )

                  [start] => 1619066252
                  [nextrun] => 1620806252
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1620966046] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [e49345ac65a14aba55d8202c047173ca] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35309
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104183749
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35309
                    )

                  [start] => 1620966046
                  [nextrun] => 1620966046
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621229852] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [0b87c26d770438ab9adec2636e2d050b] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35326
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104186417
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35326
                    )

                  [start] => 1621229852
                  [nextrun] => 1621229852
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621407238] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [8e483db08a40b4b1af97becebaf643a7] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35341
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104189467
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35341
                    )

                  [start] => 1621407238
                  [nextrun] => 1621407238
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621582359] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [5f2257d03e231c6413de57cee7d991c8] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35350
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104192756
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35350
                    )

                  [start] => 1621582359
                  [nextrun] => 1621582359
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621759759] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [b2cae24353597cc4da5ada0cf8cc95dd] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35357
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104193831
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35357
                    )

                  [start] => 1621759759
                  [nextrun] => 1621759759
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1621935357] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [1a13fd4f1d46ea091aa4617e36137c27] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35372
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104194255
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35372
                    )

                  [start] => 1621935357
                  [nextrun] => 1621935357
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622108960] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [0c72c6ec8a943ce640a859387b01dd72] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35377
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104253712
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35377
                    )

                  [start] => 1622108960
                  [nextrun] => 1622108960
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622264113] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [a0398090c77cce2d6cb2ccdb1c72b64e] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35381
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104254583
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35381
                    )

                  [start] => 1622264113
                  [nextrun] => 1622264113
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622436325] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [5f34a38cc7adccd42d8a9cc288e73309] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35388
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104254717
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35388
                    )

                  [start] => 1622436325
                  [nextrun] => 1622436325
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622613103] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [4674a13e25e2dfa5326a02f8175405e8] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35395
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104258508
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35395
                    )

                  [start] => 1622613103
                  [nextrun] => 1622613103
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1620817000] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104273645
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619175400
                  [nextrun] => 1620817000
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1622804201] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [75ec9f3f9fdb391bb33e5c09363d0192] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35406
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104276672
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35406
                    )

                  [start] => 1622804201
                  [nextrun] => 1622804201
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1622978846] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [ba2b9e8e7d195f180c9f0d3e8d58af45] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 35413
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104277993
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 35413
                    )

                  [start] => 1622978846
                  [nextrun] => 1622978846
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1620882507] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104448316
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619413707
                  [nextrun] => 1620882507
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620808103] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104724048
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619789303
                  [nextrun] => 1620808103
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620808160] => Array
    (
      [wc_admin_unsnooze_admin_notes] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104731400
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_unsnooze_admin_notes
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619796560
                  [nextrun] => 1620808160
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620808794] => Array
    (
      [wc_admin_process_orders_milestone] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104731817
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_process_orders_milestone
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1619797194
                  [nextrun] => 1620808794
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1620882837] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 104905848
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1620018837
                  [nextrun] => 1620882837
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620810000] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 105071793
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1620205200
                  [nextrun] => 1620810000
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1620806495] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 105071895
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1620208595
                  [nextrun] => 1620806495
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

)