Hjem Nyheter

Nyheter

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet gir deg oppdateringer om utvikling i fiskeflåten, teknologi og utstyr til fartøyene. Les nyheter relatert til områder som elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, motor og fremdrift, oppdrett og verft.

Ferd øker satsingen på Broodstock Capital

Ferd satser videre på sjømat og kjøper seg opp til 93,6 prosents eierandel i sjømatinvestoren Broodstock Capital. Samtidig går Yngve Myhre inn som styreleder.

Nye krav til veiing av fisk

Automatiske vekter og veiesystemer skal sørge for at fisken som landes blir korrekt registrert.

Bjørøya dekt av tare fra Plany

– Fram til sommeren 2020 brukte vi hovedsakelig hvileskjul med en tynnere plasttype, men på siste utsett har vi gått over til Plany sine skjul av tjukk type, og har nå dekt opp 90 prosent av merdene våre med rognkjeksskjul fra Plany. I løpet av 2021 skal vi ha skjul fra Plany i resten av anleggene våre, sier lokalitetsleder Fredrik Dahle Klocke i oppdrettsselskapet Bjørøya.

Fall i eksportverdien til tross for volumvekst for enkeltarter

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport.

Ny brønnbåtkontrakt til Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime (KONGSBERG) har fått en kontrakt på levering av design og utstyr til en ny brønnbåt på 5000 m³ som skal bygges ved Myklebust Verft AS for det norske rederiet Sølvtrans.

Fryst torskefilet med solid vekst

2020 ble året da europeiske forbrukere for alvor omfavnet fryst torskefilet fra Norge.

Her slippes tare-grus ned på havbunnen

Nå setter forskerne i gang med å sette ut grus med tare på havbunnen. Dette kan bli en viktig metode for restaurering av tareskogen.

Nye, autonome farkoster skal forske «for egen maskin»

Ny overvåkningsteknologi gjør at HI kan dekke større områder og komme tettere på. Det vil igjen gi forskerne enda mer viktige forskningsdata.

Etablerer seg i Danmark

I 2014 gikk Westing fra å være en regional distributør til å bli eksklusiv representant for International marine maling i Norge. I løpet av de siste fem årene er omsetningen mer enn doblet, og Westing har vokst seg til å bli den største distributøren for AkzoNobel i Europa. Nå har Westing inngått tilsvarende avtale om eksklusivitet for Danmark, og starter etablering med lager og kontor på østkysten - i tilknytning til det danske maritime miljøet.

Positiv trend for lokale sjømatgründere

SANDVIKA: Kvalitet, service og kunnskap er nøkkelen bak en økende omsetning for sjømatgründerne bak Gutta fra havet.
Array
(
  [1615187955] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [4f449d771053dee7e8a198870ebab9ac] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 34720
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99522144
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 34720
                    )

                  [start] => 1615187955
                  [nextrun] => 1615187955
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1615193446] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99864364
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613033446
                  [nextrun] => 1615193446
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1615210112] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99874477
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613050112
                  [nextrun] => 1615210112
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1615152496] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99908952
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613111296
                  [nextrun] => 1615152496
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1615152513] => Array
    (
      [wc_admin_unsnooze_admin_notes] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99911288
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_unsnooze_admin_notes
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613114913
                  [nextrun] => 1615152513
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1615153177] => Array
    (
      [wc_admin_process_orders_milestone] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99911717
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_process_orders_milestone
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613115577
                  [nextrun] => 1615153177
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1615151474] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [0d04ed39571b55704c122d726248bbac] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => WP Cron
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99911847
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => WP Cron
                    )

                  [start] => 1613115794
                  [nextrun] => 1615151474
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1615198803] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 99917519
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613125203
                  [nextrun] => 1615198803
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1615151516] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 100210398
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1613530616
                  [nextrun] => 1615151516
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1615197600] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 100228860
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1613556000
                  [nextrun] => 1615197600
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1615178223] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 100621570
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1614141423
                  [nextrun] => 1615178223
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1615152384] => Array
    (
      [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 101287622
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cancel_unpaid_orders
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1615152384
                  [nextrun] => 1615152384
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

)