Gå til innhold
Hele 14 ganger fikk Lodairo besøk av Kystvakten i fjor. Sikkert flere årsaker til at det er gjennomført så mange inspeksjoner,  skriver en representant for Kystvakten i en epost til Fiskeridirektoratet. Foto Shipspotting.com
Hele 14 ganger fikk Lodairo besøk av Kystvakten i fjor. Sikkert flere årsaker til at det er gjennomført så mange inspeksjoner, skriver en representant for Kystvakten i en epost til Fiskeridirektoratet. Foto Shipspotting.com

Et fiskefartøy i fjor ble inspisert 14 ganger, opplyser Kystvakten i en epost til Fiskeridirektoratet. Om dette er rekord for ett enkelt fiskefartøy vites ikke. Men det er ikke usannsynlig.

Eposten er opprinnelig et svar på en henvendelse fra Marine Stewardship Council i forbindelse med revisjon av to spanske fartøyer sine MSC-sertifikater. I forbindelse med revisjonen spør MSC om norske myndigheter har noen kommentarer til disse to fartøyenes fiske i 2021.

Fartøyet som hele i fjor ble inspirert hele 14 ganger av Kystvakten i 2021 var det spanske fiskefartøyet «Lodairo».

I eposten fra Kystvakten opplyses det at «Arosa Nueve» har vedtatt og gjort opp forelegg fartøyet ble ilagt etter inspeksjon i 2019. Om «Lodairo» som ble inspisert hele 14 ganger, opplyses det at alle inspeksjonene var uten anmerkninger. Men samtidig kommer Kystvakten med denne kryptiske bemerkningen: «Sikkert flere årsaker til at det er gjennomført så mange inspeksjoner», uten at det forklares nærmere.

Arosa Nueva er blant de utenlandske fartøy som har pådratt seg historisk høy inndragning og bot. Foto Kystvakten
Arosa Nueva er blant de utenlandske fartøy som har pådratt seg historisk høy inndragning og bot. Foto Kystvakten

«Arosa Nueva» tatt flere ganger

«Lodairo» ble inspisert i 24. mai 2019. Fartøyet kunne fortsette fisket etter inspeksjonen. «Arosa Nueva» har en lang historie med lovbrudd i norske farvann. En inspeksjon 6. juni 2019 endte med at tråleren ble oppbragt og siden bøtelagt.

I 2006 ble «Arose Nueve» ble sammen med to andre spanske trålere, «Arosa Quince» og «Arosa Doce» oppbragt i Fiskerivernsonen ved Svalbard. Resultatet ble en samlet bot og inndragning på 29 millioner kroner for underrapportering av store mengder torsk og blåkveite. Disse tre fartøyene ble også straffet for ulovligheter etter inspeksjon sommeren 2021. Likevel ble «Arosa Nueve» bare inspisert fire ganger i fjor.

Spansk flagg, islandske og nederlandske eiere

«Arose Nueve», bygget i 1987, har en lengde på 56 meter og seiler under spansk flagg. Eier er det spanske rederiet Velaspex som holder til ikke langt fra Bilbao. 

Arosa Nueve (nærmest) ble inspisert fire ganger i fjor. Det er et fartøy som har vært involvert i ulovligheter flere ganger. Foto Frode Adolfsen
Arosa Nueve (nærmest) ble inspisert fire ganger i fjor. Det er et fartøy som har vært involvert i ulovligheter flere ganger. Foto Frode Adolfsen

«Lodairo» eies selv om det har spansk flagg av islandske Samherji og nederlandske Parlevliet & Van der Plas. Fartøyet som har en lengde på 86 meter, ble bygget som «Kirkella» i 2015. I 2018 skiftet det navn i forbindelse med at rederiet ville bruke navnet på en britisk flagget tråler levert dette året.

Selskap med frynsete rykte

Samherji ble i fjor karakterisert som et «selskap med frynsete rykte», av daværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Ifølge Ingebrigtsen hadde fartøy, som Samherjii eier, blitt oppbrakt av Kystvakten rekke ganger, noe som naturligvis var uheldig. I fremtiden skulle slike forhold vektlegges mer i behandling av godkjennelse av eierendringer. Ingebrigtsen uttalte dette i forbindelse med at Samherji ville kjøpe 40 prosent av det norske kystfiskerederiet Eskøy i Honningsvåg. En egen instruks var utformet i denne forbindelse.

Samherji var tydelig forundret over uttalelsene til Ingebrigtsen. Det var en hendelse i januar i fjor hvor deres portugisisk flaggede tråler «Santa Princesa» ble oppbragt av Kystvakten. I Nord-Troms tingrett tapte staten fullstendig, og både rederi og kaptein ble frikjent. Det ble avdekket at det hele skyldtes at rapporteringssystemet mellom Norge og Portugal ikke fungerte.

I oktober i fjor ble Samherji eier av førti prosent i Eskøy, til tross for uttalelsene og instruksen fra Ingebrigtsen. Når Kystvakten skriver at det «sikkert er flere årsaker til at det er gjennomført så mange inspeksjoner» av «Lodairo», kan være at dette er årsaker relatert til oppbringingen av «Santa Princesa» og Ingebrigtsen sitt ønske om å forhindre at Samherji ble medeier i Eskøy.

Mest lest