VARD har gleden av å kunngjøre inngåelsen av en ny kontrakt for bygging av et servicefartøy for Midt-Norsk Havbruk i Rørvik.

Fartøyet skal bygges i sin helhet ved Vard Aukra i Møre og Romsdal, og kontrakten kommer som en følge av VARDs strategi for satsing innen havbruksnæringen. Fartøyet er spesialdesignet for oppgaver knyttet til havbruk, og er basert på Midt-Norsk Havbruk sin ekspertise i bransjen. Konseptet er et resultat av et tett samarbeid mellom kunde og designer Marin Design, og er utviklet basert på de erfaringer Midt-Norsk Havbruk har tilegnet seg over flere år på merdkanten.

Det nye servicefartøyet er komplett utstyrt med det siste av dekksmaskineri for serviceog vedlikeholdsoperasjoner. Utstyret omfatter blant annet tre kraner, slepevinsj, haikjeft m/tauepinner, platelås, taulås og roterbare tauepinner i rekke, hvor utstyrsleverandøren SHM Maritime har fått i oppdrag å levere et komplett sømløst og brukervennlig styresystem for operatøren.

Fartøyet er en katamaran med en lengde på 20 meter og bredde på 12 meter, og den vil bli utstyrt med et diesel-elektrisk fremdriftsmaskineri. Den har innredning med lugarer for 5 personer. Nybygget skal leveres fra Vard Aukra i 2. kvartal 2018. Verftet ble etablert i 1949, og er kjent for å bygge blant annet fiskefartøy, offshoreog andre spesialfartøy. I den senere tid har verftet spesialisert seg for utvikling og bygging av flåter, fartøy og løsninger til fiskeri og havbruksnæringene. Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra, sier:

-Vi setter stor pris på at kunder kommer tilbake og gir oss nye oppdrag, og nå gleder vi oss til å bygge Midt-Norsk Havbruk sitt nye servicefartøy. Denne kontrakten er i tråd med vår satsing innen havbruk, og det er hyggelig å se at vår brede skipsbyggingskompetanse og erfaring blir godt mottatt i markedet. Det kan legges til at Midt-Norsk Havbruk er en del av NTS ASA, en gruppering av integrerte selskaper innen produksjon, foredling, service, transport og salg av sjømat-produkter.