Kystmagasinet 1.15: I begynnelsen av desember var det dåp av det nye frakte- og servicefartøyet «Multi Green» i Molde. Gudmor var Turid Lande Solheim fra Marine Harvest. Fartøyet er det tredje som rederiet FSV Group får levert fra Vaagland Båtbyggeri på halvannet år.

Nybygget er utviklet igjennom et tett samarbeid mellom rederi, verft, designselskap Solstrand Trading og kundene. Det er Marine Harvest region Sør som har sikret seg tilgang på nybygget igjennom em langsiktig leieavtale. I tillegg til ordinære frakte-, slepeog serviceoppdrag blir fartøyet et viktig verktøy i en stadig mer raffinert kamp mot uønskede parasitter i oppdrettsanleggene.

Inpower_størrebåt

Nybygget avbildet under en av testturene. Foto: Vaagland Båtbyggeri/Magnus Furset.

 

 

«Multi Green» er en videreutvikling av rederiets to første nybygg «Multi Server» og «Multi Green». Disse to fartøyene har nå til sammen vært driftet i ca. 13.000 timer, og FSV Group er dermed den aktøren som har mest erfaring med drift av større frakteog servicefartøy til oppdrett. Ved utvikling og bygging av «Multi Green» var det først og fremst forbedring av de tre områdene sikkerhet for mannskap, økt lastekapasitet og et mer fremtidsrettet fremdriftssystem som var prioritert. Rederiet er så langt godt fornøyd med resultatet.

Dåp Multi Green

Fornøyde aktører klar for dåp. Fra venstre Peter Kristjan Vaagland (Vaagland Båtbyggeri), Turid Lande Solheim (Marine Harvest) og Petter Thoresen (FSV Group). Foto: Vaagland Båtbyggeri.

 

 

Hoveddimensjoner:

  • L x B 26,9 x 11,5m
  • Dødvekt ca 260t
  • Bruttotonnasje 299t
  • Kraner på 145 og 48 tm
  • Klassenotasjon DNV-GL: +1A1, DYNPOS-AUT, TUG
  • Omfattende pakke med hydraulisk hjelpeutstyr på dekk

 

 

 

Svært fornøyd med nytt fremdriftssystem

 

Det drivstoffbesparende fremdriftssystemet PhiDrive™ som INPOWER har levert til FSV Groups nybygg MS «Multi Green» får gode skussmål både fra rederiet, skipsverftet Vaagland Båtbyggeri og designer Solstrand Trading. Fartøyet er overlevert og i drift.

 

– Dette er fremtiden, sa daglig leder Petter Thoresen i FSV Group ved kontraktsignering i desember 2013. Knapt år etter, ved dåpen av «Multi Green», konstaterer han at det er gledelig at et lite og innovativt miljø som INPOWER leverer til forventningene.

InPower System illustrationFSV MS Multi Green

Illustrasjon av InPower sitt fremdriftssystem.

 

 

Miljøteknologi som fungerer

– Da vi gikk for løsningen kalkulerte vi inn en risiko ved å gå fra mekanisk fremdriftssystem til et nytt dieselelektrisk konsept. Vi kalkulerte også inn en risiko knyttet til teknologi og gjennomføringsevne, men gevinstene ved besparelser på vedlikehold, utslipp og drivstofforbruk overskygget risikoen. Vår erfaring fra prosjektet er at INPOWER kan skilte med en effektiv miljøteknologi som fungerer, og ikke minst en organisasjon som er i stand til å gjennomføre prosjektet, sier Thoresen.

 

«Multi Green» er et frakteog servicefartøy for oppdrettsnæringen, og er designet av Solstrand Trading. Fartøyet skal inn i tjeneste for Marine Harvest Norway, Region Sør.

 

INPOWERs patenterte fremdriftssystem PhiDrive™ har høy virkningsgrad i forhold til sammenlignbare dieselelektriske systemer. Løsningen består blant annet av direktekoblede permanentmagnet elektromaskiner i kombinasjon med variabelt turtall på dieselmotorene. Permanentmagnet elektromaskiner er en akseptert og velprøvd teknologi som blant annet benyttes innenfor fornybar energi som vindkraft, og el-biler.

Multi Green 3 (853x1280)

Permanentmagnet fremdriftsmotor. Foto: Magnus Furset.

 

 

Enkelt og brukervennlig

Endre Brekstad, som er teknisk sjef i FSV Group, var også spent på resultatet av prosjektet.

 

– Jeg var spent på om INPOWER ville takle et prosjekt av et slikt omfang, om systemet ble for komplisert for fartøyet, og om underlaget var korrekt. Derfor ble jeg veldig positivt overrasket over INPOWERs profesjonelle prosjektoppfølging, samtidig som de slapp oss til med innspill slik at vi har fått sydd løsningen etter eget ønske. For noen som leverer sitt første komplette fremdriftsanlegg så er det veldig positivt, sier Brekstad som karakteriserer systemet som enkelt og brukervennlig.

 

– Systemet har et brukervennlig grensesnitt, og er faktisk enklere å betjene enn konkurrerende system. Løsningen er stabil med veldig lite vibrasjon, noe som øker komforten om bord.

Multi Green 2 (1280x808)

Geir Larsen, Inpower, i maskinrommet. Foto: Magnus Furset.

 

 

Bra samarbeid

Peter Kristjan Vaagland i Vaagland Båtbyggeri er også fornøyd med samarbeidet.

 

– Med det vi vet så langt så har dette vært et positivt prosjekt. Samarbeidet med INPOWER og deres underleverandør Elmarin har vært bra, der vi med en god tone har løst alle utfordringer etter hvert som de har dukket opp. Vi kvier oss ikke til et nytt prosjekt med samme gjengen, forteller Peter Kristjan Vaagland.

 

Reidar Aas i Solstrand Trading har designet og konstruert fartøyet, og han er positivt overrasket over teknologien og hvordan prosjektet har blitt håndtert fra INPOWER sin side.

 

– Installasjon og testing har gått etter planen, og ingen store utfordringer har dukket opp. Rett og slett positivt, sier Aas.

Green og Pioner 02

To av FSV sine fartøyer utenfor byggehallen til Vaagland. Foto: Vaagland Båtbyggeri.

 

 

Dokumenterer gevinster

– Vi er svært fornøyd med at rederiet FSV Group valgte vår dieselelektriske fremdriftsløsning PhiDrive™ som en del av sin miljøsatsing, sier daglig leder Geir Larsen i INPOWER. Han forteller at direktekoblede permanentmagnet maskiners unike effektivitet i kombinasjon med å kjøre dieselmotorene på variabelt turtall gir en høy totalvirkningsgrad, og løsningen er optimal for fremdrift av skip.

 

– Med dette prosjektet har vi nå mulighet til å dokumentere gevinstene med vårt unike fremdriftssystem PhiDrive™, i form av lavere drivstofforbruk, mindre utslipp til miljøet, og reduserte vedlikeholdskostnader, sier Larsen.

 

Totalleveranse

Han forteller at dette er en totalleveranse hvor INPOWER har hatt ansvaret for det komplette fremdriftssystemet til «Multi Green» fra A til Å. Alt fra hovedmotorer til propellene er levert og koordinert av selskapet. Installasjonen er basert på INPOWERs patenterte fremdriftssystem PhiDrive™. INPOWER har samarbeidet med Scana Propulsion i Volda om utviklingen av permanent magnet propellmotoren Thorque™, som en følge av selskapenes felles satsing på markedet for fremdrift av skip. Av andre underleverandører i prosjektet kan nevnes Vacon, Elmarin og Nogva. Innovasjon Norge har også vært en viktig bidragsyter for realisering av prosjektet.

 

– Samarbeidet med rederi, designer, verft og underleverandører har vært fantastisk i dette prosjektet, avslutter Larsen.

 

Det kan til slutt nevnes at FSV Group AS tilbyr drift og utleie av spesialfartøy til arbeidsoperasjoner over og under vann samt ulike frakteog slepeoppdrag. Når det gjelder Vaagland Båtbyggeri så utvikler og produserer de fartøyer for fiske og fraktefart og andre spesialskip. Verftet utfører nybygg, ombyggingog reparasjonsarbeider og kan produsere skrog og seksjoner. Solstrand Trading er en uavhengig skipskonsulent som tilbyr design til maritimt havbruk og fiskeri, samt et omfattende utvalg av tjenester mens Inpower AS er et norsk selskap som utvikler og eier patenter innenfor fremdriftsteknologi for skip.

 

Sistnevnte fokuserer på å utvikle de mest pålitelige og effektive fremdriftssystemer på markedet gjennom anvendelse av permanentmagnet teknologi, blant annet i fremdriftssystemet PhiDrive™. Løsningene selskapet bygger videre på er basert på idéer og teknologi utviklet av oppfinner og gründer Normann Sandøy (1941 – 2011).