Kystverket Rederi og Maritime Partner feirer i dag overlevering av den siste av to allsidige arbeidsbåter som Kystverket bestilte i september. Båten som ble døpt i Ålesund havn onsdag, har fått navnet ”Slåtterøy”, og er en rikt utrustet arbeidsbåt med typebetegnelsen Alusafe 1500 MPV.

”Slåtterøy” er en stor arbeidsbåt, og en tilsvarende variant av båten ble levert til Ålesundsregionenes Havnevesen i april 2016. Det ble tidlig klart for Maritime Partner at Kystverkets krav passet denne båtmodellen godt.

”Slåtterøy”

”Slåtterøy” skal stasjoneres på Håkonshella i Bergen for Kystverket Vest, der den først og fremst skal brukes til drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner. Båten er godkjent etter nye forskrifter for fartøyog oljevernberedskap, og er blant annet utrustet for å kunne bistå i Kystverkets Beredskapsavdeling med oljeoppsamling.

– Ut ifra det vi har fått testet til nå virker båten bra, sier Kurt-Ivar Gram Franck som er prosjektleder og avdelingsleder for teknisk avdeling i Kystverket Rederi. Han forteller at ”Slåtterøy” vil bli behørig prøvd ut i en periode med intern opplæring av mannskap fra Kystverket før kursen settes mot Bergensområdet i slutten av mai.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Maritime Partner, og produkt og kvalitet står absolutt til forventningene, sier han.

Kystverket på prøvetur med ALUSAFE 1500 MPV «Slåtterøy» hos Maritime Partner i Breivika. Fra venstre: Alf Arne Borgund (Kystverket), Tove Strømmen Sortehaug (Kystverket). Kurt-Ivar Gram Franck (Kystverket).

”Lyngøy” i drift

Den første av de to båtene ble overlevert i slutten av januar og fikk navnet ”Lyngøy”. Det er en tilsynsbåt av typen Alusafe 1300 L, og går nå i tjeneste i Troms og Finnmark. Dette er en noe mindre designvariant enn Alusafe 1500 MPV, men som også har gode sjøegenskaper. Båttypen har blitt benyttet både i patruljeog offshoresammenheng tidligere, og er godt egnet for operasjoner i de fleste værsituasjoner langs norskekysten.

Det er Kystverkets tilsynslag på Skjervøy som bruker det nye verktøyet til tilsynsog vedlikeholdsarbeid på navigasjonsinnretninger. De har vært med på prosessen frem til overlevering. Tilsynslaget tok også båten langs kysten fra Ålesund til tjenestestedet, og er veldig godt fornøyd med resultatet.

”Som å komme til himmelen”

– Det har blitt en helt annen verden, sammenlignet med det vi har hatt, er Trond Seppolas umiddelbare kommentar når han blir spurt om hva han tenker om deres nye farkost. Seppola er leder for Kystverkets tilsynslag på Skjervøy.

– Den er fire meter lenger enn den vi har hatt til nå, og farten er noe helt annet. Og ikke minst; det er en helt annen komfort enn det vi er vant med. Det var en av gutta som sa det enkelt: Det er som å komme til himmelen, avslutter Trond Asbjørn Seppola i Kystverket Troms og Finnmark.

Alusafe 1300 L.

Godt og trygt arbeidsmiljø

Arbeidsbåtene skal bidra til sjøsikkerhet langs kysten, slukningsarbeid, tilsyn, byggeog vedlikeholdsoppdrag, og begge er forberedt til å kunne bistå med oljevern ved potensielle ulykker. Under utviklingen av båttypene er det lagt vekt på et godt og trygt arbeidsmiljø. Dette innbefatter store og sikre arbeidsdekk, lavt støynivå i innredningen, samt gode sjøog manøvreringsegenskaper.

Hoveddimensjoner Alusafe 1500 MPV:

Lengde over alt                      14.99 meter

Total bredde                          ca 4.90 meter

Antall mannskap inntil           6

Fart                                         ca 30 knop

Hoveddimensjoner Alusafe 1300 L:

Lengde over alt                      13.75 meter

Total bredde                          ca 3.88 meter

Antall mannskap inntil           4

Fart                                         ca 36 knop