Frøy Vest Rederi har kontrahert en 20 meter servicebåt hos Sletta Verft i Mjosundet i Aure. Båten skal etter planen leveres tredje kvartal 2019 og blir bygg nr.176.

Båten er av typen Coastcat 20W og designet av Tomra Engineering. Den er utrustet med det siste innen teknologi for avanserte service operasjoner spesielt rettet mot havbruksnæringen, får stor løftekapasitet og mye dekksutstyr.

Batteri Hybrid

For å tilfredsstille fremtidige miljøkrav blir det installert diesel elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en betydelig batteripakke som vil være den største batteripakken installert på større servicebåter til nå. Med en kapasitet på 170kWh, vil dette bidra til betydelig redusert utslipp av miljøgasser, lavere drivstofforbruk og bedre komfort.

– Vi er svært fornøyd med å kunne velge Sletta Verft i sterk konkurranse med flere norske og utenlandske verft. Sletta er konkurransedyktig på pris og vi har lange og gode erfaringer med dem. De kjenner oss godt, og vet hvilke strenge krav vi stiller til kvalitet, prosjektgjennomføring og leveringspresisjon. Det var også viktig for oss å finne et verft som er kapable til å bygge en høgteknologisk båt i samarbeid med gode leverandører, sier daglig leder i Frøy Vest Rederi, Joar Gjerde.

– Vi er stolte og glade for at Frøy Vest Rederi og Frøygruppen atter en gang har gitt oss tillit og plassert dette nybygget hos oss. Frøygruppen er en av våre aller største kunder, som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Det blir ellers ekstra interessant å ta fatt på dette nybygget som inkludere en batterihybrid løsning, sier daglig leder Kåre Sletta ved Sletta verft.

Frøy-gruppen

Selskapene i Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling AS. Gåsø Næringsutvikling er et lokalt familieeid selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Selskapet har hovedsete på Siholmen ved Sistranda, som er kommunesenteret på Frøya i Sør-Trøndelag.

I Frøy-gruppen inngår:

  • Frøy Rederi AS – Brønnbåttjenester til havbruksnæringen
  • Frøy Akvaservice AS – Mindre servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Akvaressurs AS – Store servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Vest AS – Servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Vest Rederi AS – Servicefartøy til havbruksnæringen
  • Seadive AS
  • Frøy Eiendom AS – Eiendomsutvikling, bolig og næring
  • Les mer om Frøy-gruppen på www.froygruppen.no

Sletta Verft AS

Sletta Verft AS er et lokalt eid skipsverft lokalisert i Mjosundet i Aure og etablert i 1946. Sletta Verft bygger alle typer båter, men hovedmarkedet er båter for oppdrettsnæringen.