Kristiansundselskapet Abyss Aqua har inngått kontrakt med Maritime Partner i Ålesund om levering av et hurtiggående fartøy for havbruk. Den nye båten er en ALUSAFE 1500 LDV (Light Diving Vessel), og er i hovedtrekk lik «Fosna Triton» som Maritime Partner overleverte til Abyss Aqua i mai 2016.

Båten er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og skreddersydd for servicearbeid og dykking for havbruksnæringen.

– Vi er svært takknemlige og glade for at Abyss Aqua kommer tilbake til oss etter at de har fått erfart egenskapene og kapasitetene til ”Fosna Triton”, sier salgssjef Stig Flem i Maritime Partner

Fartøyet er 15 meter langt, har en toppfart på 35 knop, er meget sjødyktig og utrustet med det beste som er å få av dykkerutstyr. ALUSAFE 1500 LDV er designet og bygget for å takle alle sjøog værforhold, og kan rekke over store strekninger på kort tid.

– Med denne kontrakten tar vi et nytt og viktig steg innen havbruk. Dette er et relativt nytt satsingsområde for oss, men et markedssegment hvor vi har kunnet overføre kunnskap og erfaring bygd opp over mer enn 20 år, sier Stig Flem.

Rett kompetanse og utstyr

Abyss Aqua er en del av Abyss Group, og er et av landets største servicebåt-rederier for havbruk. Selskapet er en komplett leverandør av servicetjenester til næringen, inklusiv alle typer undervannsarbeid.

– Det er stor og tøff konkurranse i denne bransjen, men vi ser for oss fortsatt vekst. Det handler om å ta marked, og da må man ha rett kompetanse og rett utstyr, sier Øystein Kjønhaug, som er daglig leder i Abyss Aqua. Han forteller at de ble godt kjent med Maritime Partner under bygging av ”Fosna Triton”.

– Vi opplever Maritime Partner som veldig profesjonelle og løsningsorienterte, og vi jobber godt i lag. Derfor er vi ikke redde for å gjøre mer sammen med dem, og ser gjerne for oss flere båter etter hvert, sier Kjønhaug.

I særklasse

– ”Fosna Triton” har absolutt levert til forventningene. Båten er et offshorekonsept, og er faktisk i særklasse i forhold til det som lages av oppdrettsbåter i Norge i dag, sier Øystein Kjønhaug, og utdyper.

– Den er solid og sterkt bygg, et kvalitetsmessig godt produkt med velkjente og velprøvde komponenter. Med detaljert og god dokumentasjon er det enkelt for oss å finne ut av hvis det er noe på båten som skal fikses eller endres.

Enormt arbeidsområde

ALUSAFE 1500 LDV tilfredsstiller rederiets krav til arbeidsdykking og sikkerhet, og har gode fartsegenskaper. Den kan dekke et stort område med flere små og plutselige oppdrag i løpet av en dag, for eksempel ved en potensiell rømming fra et oppdrettsanlegg. Med gode bo-fasiliteter for overnatting og rekreasjon kan båten også dekke store områder langs kysten over lengre perioder. Abyss Aqua bekrefter at kundene deres er godt fornøyde med båten.

– Den har et enormt arbeidsområde selv i dårlig vær. Til tross for at båten bare er 15 meter lang er den maksimalt utnyttet, og alt er lagt til rette for å tilfredsstille det nye kravet om fire dykkere om bord.

– Mannskapet har en trygg arbeidsplass med trivelige fasiliteter og hensiktsmessig utrustning. Når en skal avslutte etter en lang og kald økt i vannet er det godt å komme opp i en båt med god plass og varme i dørken og innredningen, avslutter Øystein Kjønhaug i Abyss Aqua.

Klar for hav-oppdrett

Båttypen passer til inspeksjonsdykking på skrog og nøter, er tilpasset fremtidige anlegg for hav-oppdrett. I tillegg til gode skrogog fartsegenskaper vil båten bli utrustet med avansert navigasjonsutstyr og dekksutrustning, som gjør at båten også kan bistå under serviceoppgaver som avlusning.

Nybygget er klassifisert av Sjøfartsdirektoratet for bruk i liten kystfart, det vil si at den kan gå utaskjærs og operere langs hele norskekysten.

Hoveddimensjoner:

Lengde over alt                      16,36 meter

Total bredde                          4,60 meter

Ant. passasjerer/mannskap   4/6

Fart                                      35 knop

Motor                                    Scania DI13

Vannjett                                Hamilton HJ364

Om Abyss Aqua

Abyss Aqua er en del av Abyss Group, et av Norges ledende selskaper innen oppdrettsservice og undervannsarbeid. Selskapet er totalleverandør av servicearbeid og undervannstjenester for havbruksnæringen. Abyss har en kompetent stab av fast ansatte sjøfolk, servicearbeidere, arbeidsdykkere og ROV-piloter,  samt et av landets største flåter av arbeidsbåter i alle størrelser. Selskapet tar på seg både store og små prosjekter. Helse-, Miljøog Sikkerhet (HMS) og kvalitetsstyring er sentralt for all virksomhet, og selskapet er sertifisert for undervannsinspeksjoner av DNVGL og flere andre klasseselskaper.

Om Maritime Partner

Maritime Partner ble etablert i 1994, og er en ledende aktør innen hurtiggående arbeidsbåter, redningsog patruljebåter. Selskapet har i dag over 60 medarbeidere fordelt på moderne lokaler i Ålesund og Singapore. I samarbeid med et nettverk av agenter, salgsog servicepersonale over hele verden leverer selskapet et bredt utvalg båter som går under mottoet ”Improving safety at sea”. De varierer i størrelser fra fem til 25 meter og kan skreddersys til alle mulige formål. Maritime Partner har levert mer enn 2000 båter til norske og internasjonale kunder.