Marina Solutions fikk høsten 2016 en stor og viktig kontrakt med Harstad Havn om skjerming av havnebassenget i Harstad. En flytemolo på 250 meter og vekt på 3700 tonn, skal forankres i dette området. På innsiden etableres rundt 60 båtplasser på selve flytemoloen.

Kontrakten føyer seg inn i rekken av flere liknende store kontrakter Marina Solutions har fått de siste årene. I løpet av seks år har selskapet vokst og blitt Norges ledende totalleverandør av marinaanlegg, bølgedempere og andre større flytekaier. Selskapet har i dag 17 ansatte, og det er bygget opp en egen sjøentreprise med to kranbåter som opererer langs kysten av Norge.

Fokus på kvalitet

Flytemoloanlegg fra Marine Solutions.
Flytemoloanlegg fra Marine Solutions.

-Vi har hele tiden hatt fokus på å være en kvalitetsleverandør, noe som er utrolig viktig med tanke på vårt tøffe klima. Vi ser hele tiden etter nye muligheter når vi tenker produktutvikling, både innenfor funksjon og sikkerhet. Dette er blant annet Flytemoloen et eksempel på, sier salgsansvarlig Otto Aam.

Han legger til at spennende arbeidsoppgaver, økt fokus, profesjonalisering og ansatte som tar ansvar og jobber knallhardt, er bakgrunnen for selskapets suksess og sterke vekst.

Viktig kontrakt

Kontrakten med Harstad Havn er viktig for selskapet. Den sikrer en god ordrereserve for året 2017, og legger til rette for jevn drift utover våren og sommeren. Marina Solutions er totalleverandør og gjør alt fra A til Å.

– Flytemoloen har bølgedempende egenskaper som overgår alt det som tradisjonelle bølgedempere står for. Innvendig innredes flytemoloen med boder og mindre lager, der fiskeutstyr og flytevester kan oppbevares. Den har integrert ventilasjon, komplett elektropakke og infrastruktur som en normal bygning. Anlegget ferdigstilles i slutten av juni 2017, presiserer Aam.

Markerer seg

Marina Solutions er det selskapet i Norge i dag innen marinaog flytemoloanlegg, som leverer de største og mest komplekse anleggene. På tross av dette, er leveranser av mindre anlegg og enkeltbrygger like viktig for at vi skal ha en jevn kontinuitet og produksjon på montering og utlegging.

Marina Solutions
Innvendige installasjoner fra Marina Solutions.

Marina Solutions har en strategi om å fortsette veksten selskapet har hatt til nå, og fokus på kvalitet og sikkerhet vil alltid stå i høysetet. Selskapet vil det kommende året i større grad også tilby sine kunder ettersyn, vedlikehold og undervannsinspeksjoner for å avdekke eventuelle nødvendige utbedringer.