-Som utstyrsleverandør opplever vi hvor avgjørende det er at rederiet er interessert i de beste løsningene. Dette resulterer i utvikling og forbedring av funksjoner som både kommer rederiet til gode, og bidrar til produktutvikling og innovasjoner hos oss, sier Arne Tennøy i Brunvoll.

Innovasjon og produktutvikling er strategisk viktig for Brunvoll. Vårt mål er å gi kundene vår økt konkurransekraft gjennom å tilby energieffektive og bærekraftige løsninger. Brunvoll har i dag en produktportefølje som omfatter et bredt utvalg av løsninger for fremdrift, manøvrering og kontrollog automasjon, for de fleste skipstyper.

ENGASJERT I UTVIKLING

-De fleste redere er genuint opptatt av ny teknologi, og ikke minst i miljøet. Kombinert med at det de senere årene har vært relativt god økonomi innen fiskeri, har rederiene utnyttet dette ved å investere i ny teknologi når de har gått for nybygg. Mange av rederne kan selv være skipperen om bord, og derfor klart ser nytten av investeringene i sin egen arbeidshverdag, sier Egil Sandvik, i Salt Ship Design.

-Fiskebåtrederen er opptatt av fartøyets skrogutforming og propulsjon, og ikke minst støy. De har ekstra motivasjon for å tenke miljø og bærekraftige løsninger for et sunt og rent hav med gode forhold for fisken. Med dagens kvoteordning er inntekten til fiskerne i stor grad satt, så det er om å gjøre å fiske mest mulig effektivt og kutte utgiftene. Alt som handler om miljø, utslipp og drivstofføkonomi har høyt fokus, sier Sandvik.

-Et godt samarbeid med utstyrsleverandører kan gi store muligheter, og det er en forutsetning at leverandører både har engasjement og kunnskap om bransjen. Salt Ship Design og Brunvoll har samarbeidet om flere utviklingsprosjekt for en rekke rederier i årenes løp.  Vi opplever at Brunvoll har et genuint engasjement og kunnskap om fiskeri, som er en forutsetning for å utvikle gode produkter til den næringa, sier Sandvik.

Arne Tennøy verdsetter både redernes og designers rolle i å fremme utvikling, og bekrefter betydningen av engasjement som nylig har resultert i et nytt kosteffektivt og kompakt to-motors gir som blant annet skal leveres til Seistars to brønnbåter med Salt design.

Seistars to brønnbåter som er under bygging, hvor den største er å regne som verdens største i sitt slag, har begge dieselelektrisk fremdriftssystem. Giret i systemet er spesialutviklet for kompakte og fleksible løsninger, som resultat av ønsker fra bransjen. Brønnbåtene er designet av Salt Ship Design. Illustrasjon: Salt Ship Design.

ERFARINGER OG KUNNSKAP

Aas Mek. Verksted har spesialisert seg på design og bygging av brønnbåter, som gir mange gode perspektiv i samarbeid med underleverandører. Ronny Uren, teknisk innkjøper ved verftet, legger vekt på leverandørers smidighet og evne til å tilpasse seg kunden. Aas Mek. har i mange år hatt et godt samarbeid med Brunvoll som en lokal leverandør, og det utveksles stadig erfaringer og kunnskap mellom partene. Uren mener at det å få ytre synspunkter tidlig i utviklingsprosessen er positivt, og gjør de trygge på de nye produktene som blir lansert.

-Vi er nå i tett dialog med Brunvoll om nye styresystemer, og for oss er det viktig at fornyinger skjer strategisk slik at produktporteføljen vi etablerer varer, og kan brukes i skipsserier vi bygger over tid. I tiden framover vil det bli viktig å følge utviklingen innen fremdriftssystemer. Nye løsninger med hydrogen eller helelektrisk er aktuelt, og det er viktig å ha kombinasjonen av smarte løsninger og smarte energikilder, sier Uren

Sølvtrans har et omfattende byggeprogram, og Brunvoll er valgt som leverandør for fremdrift, thruster og kontrollsystem til serien med brønnbåter som bygges ved Aas Mek. Verksted. Båtene er med Aas design. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted.

GODE PROSESSER

Ervik Havfiske er Norges største linebåtrederi og blant de største aktørene i verden på linefiske. Stig Ervik startet selv som fisker, og er i dag konserndirektør i Ervik Havfiske Holding AS. Ervik legger stor vekt på samarbeidet rundt det å finne de beste løsningene i prosessen fram mot en ny båt.

-Når vi sender en tegning av båten vi skal bygge, så kommer det et tilbud tilbake vi kan forhandle om. Vi setter pris på at vi får forslag til løsninger, og at leverandøren bruker sin kompetanse til å spille inn de beste løsningene som er tilpasset vårt behov. Deretter jobber vi i fellesskap for å finne det mest optimale oppsettet. Slik ender vi opp med en god løsning som vi er trygge på, og som blir levert etter en god prosess, sier Ervik.

Ervik har flere fartøy med Brunvoll framdrift og manøvreringssystem, og trekker her fram det verdifulle samarbeidet rundt det å finne gode og trygge løsninger med høy kvalitet. Han ser det også som en stor fordel å kunne ha så få leverandører som mulig å forholde seg til når det gjelder de fleste leveranser om bord i sine nybygg.

-Vi har alltid brukt norske leverandører der vi har muligheten til det, og når vi fortsetter å bestille utstyr fra samme leverandør etter nærmere 25 år sier det seg jo selv at vi er strålende fornøyde med det vi har fått levert. Kvaliteten og oppfølgingen har vært suveren, sier Ervik.

«Nordic Prince» og «Argos Georgia» til Argos Frøyanes. Begge fartøyene er utstyrt med Brunvoll 2-step fremdriftssystem, thruster og kontrollsystem for effektiv og bærekraftig drift. Foto: Ervik Havfiske.

OPTIMALISERT FRAMDRIFTSANLEGG

Odd Lundberg’s nyeste fartøy, en kombinert snurper/tråler med samme navn, er bygget med fokus på optimale arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen.

-Vi er generelt veldig stolte av fartøyet vårt. Ytelsen og den nye teknologien gjør at vi kan spare tid og drivstoff på sjøen, og får da automatisk mer tid hjemme med familie og venner. Når man tar i bruk ny teknologi er det ikke uvanlig med noen utfordringer i starten med å finne ut hvordan man bruker systemene optimalt, men alt har fungert svært bra, sier Mats Lundberg, kaptein på «Odd Lundberg».

I et samarbeid mellom rederiet, Brunvoll og motorleverandøren ble det landet en effektiv og bærekraftig løsning for fremdrift og manøvrering basert på fartøyets driftsprofil. Fremdriftssystemet har vist seg å gi betydelige besparelser for rederiet. Løsningen ble et anlegg med 2-steps reduksjonsgir, som sørger for optimalisering av propellhastighet og energiforbruk i ulike driftskondisjoner.

-Vi har brukt step 2 i systemet i mye større grad enn vi først antok, og opplevde at vi fisket mer driftsøkonomisk. Vi eksperimenterte med anlegget også under tråling, og     erfarte til vår overraskelse at vi gikk ned 100-130 liter i timen på forbuket av drivstoff ved å tråle i step 2 og flytende frekvens. Med 12-20 timer, mange dager i året i denne kondisjonen, så er slike besparelser svært positive, forteller Lundberg.

-I løpet av halvannet år i drift ligger vi nok 70-80 % av tiden i step 2, og bruker step 1 om vi har det veldig travelt eller vi skal tråle i dårlig vær. Alt i alt er vi veldig tilfreds med systemet og fleksibiliteten det gir oss, sier Lundberg.

Odd Lundberg har valgt framdriftsanlegg med 2-steps reduksjonsgir som sørger for optimalisering av propellhastighet og energiforbruk, og gir betydelige besparelser. «Odd Lundberg» er designet og bygget av Karstensens Skibsværft. Foto: Odd Lundberg.

SPISSKOMPETANSER I SAMSPILL

Samspillet mellom aktørene er av stor betydning for å komme fram til et optimalt fungerende fartøy. Spisskompetansen som hver av partene besitter for design, skipsbygging, utstyrskompetanse og driftserfaring forsterkes når de spiller sammen. Denne typen samhandling har gitt Brunvoll viktig kjennskap til utfordringer bransjen står overfor, og som igjen har bidratt til innovasjon og utvikling av avanserte produkter.

Arne Tennøy mener Brunvolls evne til å levere optimaliserte og energieffektive system for de ulike driftskondisjonene fartøyene opererer under, er av stor betydning. Han framhever videre at en tett dialog med rederen selv, som har kunnskap og erfaring om drift av fartøyet, gir de beste forutsetninger for optimale løsninger for både sikkerhet, miljø, bærekraft og driftsøkonomi.

www.brunvoll.no